Vit.B12: niet alle cobalamine vormen zijn gelijk.


Vitamine B12 wordt ook wel cobalamine genoemd het bevat namelijk het metaal kobalt. Vit.B12 is een verzamelnaam voor een groep van kobalt bevattende verbindingen bekend als corrinoids. De belangrijkste cobalamine derivaten zijn cyano-cobalamine, hydroxocobalamine en de twee co-enzym vormen methyl-cobalamine en adenosyl-cobalamine.


Hier de "story of my life" in een zoektocht naar de optimale cobalamine behandeling.


woensdag 2 januari 2013

Zijn Homocysteine en Calcitriol waarden functionele inflammatie markers in chronische aandoeningen?


Zijn Homocysteine en Calcitriol waarden functionele inflammatie markers in chronische aandoeningen?
 
2 januari - 2013

Een verhoogd homocysteine gehalte wordt in meer dan 100 verschillende aandoeningen o.a. Reuma Artritis, Osteoporose, Diabetes, Atherosclerose, MS, ALS (Amyotrofische laterale sclerose), Nierfunctiestoornis, Hypothyreoïdie, Psoriasis, SLE, Alzheimer, Parkinson, Schizofrenie, COPD, Preeclampsie, Glutengevoeligheid en verschillende soorten kanker etc. waargenomen -- in die zin kan deze bepaling gebruikt worden als inflammatie marker bij tal van chronische (auto-immuun) aandoeningen.

Veel homocysteine schaadt hart en bloedvaten
Homocysteine is niet alleen een functionele marker in de differentiaal diagnostiek B12 deficiëntie. Een verhoogd homocysteine niveau heeft tevens een signaal functie met betrekking vasculaire aandoeningen. Dr. McCully was de eerste arts, beginjaren ’60,  die het verband verhoogd homocysteine in vasculaire aandoeningen identificeerde. (1)
Te hoge homocysteine concentraties is geassocieerd met verminderde functie van de bloedvaten en kunnen op lange termijn leiden tot schade aan hart en bloedvaten. Het is verantwoordelijk voor beschadiging en vernauwingen van de aderen, doordat dit aminozuur een direct effect heeft op de cellen en weefsels die de aderen bekleden. Hierdoor ben je ontvankelijk voor hart en vaataandoeningen.
Homocysteine maakt hart- en endotheelcellen gevoeliger voor ontstekings mediatoren en kan direct celdood veroorzaken. (2) Endotheelcellen zitten aan de binnenzijde van de bloed- en lymfvaten.
Vit.B12 en foliumzuur zijn belangrijk voor de synthese van de nucleïnezuren (DNA) in alle bloedvormende cellen.
Een te lage inname van B-vitamines of functionele variaties in sleutelenzymen kunnen leiden tot een hoog homocysteine gehalte in het bloed en een gestoorde methylstofwisseling. Het is niet bekend of het hoge homocysteine gehalte of juist de gestoorde methylering een oorzaak is voor een afwijkende hartontwikkeling. (Proefschrift Lydi M. J.W. van Driel - Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum in Rotterdam) (3)
Of het verband tussen homocysteine en hart- en vaatziekten causaal is, wordt momenteel wereldwijd onderzocht. Tot nu toe is er geen ‘evidence’ dat verlaging van het homocysteine gehalte door foliumzuur of andere B-vitaminen B12 en B6, het risico op arteriosclerose vermindert of invloed heeft op het ontwikkelen van of het opnieuw krijgen van een hart- of vaatziekte.
 

Inflammatie marker Homocysteine
Circulating Homocysteine Is An Inflammation Marker And A Risk Factor of Life-Threatening Inflammatory Diseases (4)
Circulerend homocysteine is een inflammatiemarker en een risico factor in levens bedreigende ontstekingsziekten.
Een verhoogd homocysteine, en aanwezigheid van specifieke bacteriën, is o.a. slecht voor de bloedvaten. Gevormde plaque bestaat o.a. uit calcium, een zachte kern van cholesterol en vetachtige cellen, een kapje bestaande uit spiercellen en daaromheen liggen vaak ontstekingscellen, door de inflammatie processen die in de bloedvaten plaats vinden. De verwoestende werking van een te hoog homocysteine met de aanwezigheid van de bacterie Chlamydia pneumoniae  en/of Helicobacter pylori  in de plaque zou bij menig arts bekend moeten zijn.
Detection of Chlamydia pneumoniae and Helicobacter pylori DNA in Human Atherosclerotic Plaques by PCR (5)
Detectie van Chlamydia pneumoniae en Helicobacter pylori DNA in Arteriosclerose Plaques bij mensen bij PCR.
Chlamydia pneumoniae en Helicobacter pylori kunnen aanhoudende infecties veroorzaken aan de luchtwegen en het spijsverteringskanaal. Er is geponeerd dat aanhoudende infecties van de bloedvaten met deze bacteriën kunnen bijdragen aan arteriosclerose.
Veronderstelde mechanismen voor hoe Helicobacter pylori  het risico op hart en vaat aandoeningen zou kunnen verhogen bevatten o.a. toegenomen plasma fibrogeen, CRP, bloed leukocyten gehalte en homocysteine waarde in seropositieve gevallen.
Studies hart- en vaat ziekten met betrekking Hyperhomocysteine, Chlamydia pneumoniae en Helicobacter pylori. (6,7,8,9)
Overzicht lijst infectie connectie micro organismen met o.a. Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, Coxiella en Mycoplasma etc. betrokken bij arteriosclerose. (10)
 
 

Gebrek aan maagzuur – bacteriën – homocysteine
 
Gebrek aan maagzuur, achloorhydrie of ernstige hypochloorhydrie, geeft aanleiding tot bacteriële overgroei in maag en duodenum (dunne darm) en een aanzienlijk verhoogd risico op gastro-intestinale infecties. Ook Candida-oesofagitis komt voor bij iedere vorm van maagzuurreductie. Gebrek aan maagzuur (hypochloorhydrie) is geassocieerd met o.a. de volgende aandoeningen; chronische Helicobacter pylori  infecties, Pernicieuze anemie, Diabetes, SLE, HIV en chronische pancreatitis.
 
Een juiste zuurgraad in de maag is o.a. nodig voor de verwerking van diverse mineralen en vitaminen; zoals ijzer, koper, zink, calcium en de vitaminen Bèta-caroteen (pro Vit.A), foliumzuur, B12, C en E.
 
Een te lage zuurgraad van de maag en het onvermogen dit te verhogen kan leiden tot hyperhomocysteine. Een ander gevolg van een gebrek aan maagzuur is een verandering in de micro flora. Maag zuur afscheiding zorgt voor het behoud van een optimaal milieu voor enzymatische processen die pH afhankelijk zijn. Serum foliumzuur waardes kunnen verhoogd zijn in patiënten met atrofische gastritis als gevolg van een cobalamine deficiëntie ofwel door de bacteriële overproductie als gevolge van de lage zuurgraad. Maagzuur remming met ofwel H-2 receptor antagonisten of proton pomp remmers heeft aangetoond bacteriële overgroei te veroorzaken in een significant aantal proefpersonen, zowel bij gezonde proefpersonen als bij proefpersonen met maagzweren.

Review article: is there a link between micronutrient malnutrition and Helicobacter pylori infection? (11)
Beoordelingsartikel: bestaat er een link tussen micronutriënten ondervoeding en Helicobacter pylori infectie?
 
Hypochlorhydria and Homocysteine in Mild Cognitive Impairment (12)
 
De infectie connectie: combi (te) lage 25D met (te) hoge 1,25D waarde

The Stillpoint Project: Antimicrobial Therapies (The Infection Connection) (13)
Verborgen bacteriële infectie, intracellulaire bacteriën, celwandloze bacteriën ook wel L- vormen genoemd, zijn nu bekend als de onderliggende oorzaak van vele chronische aandoeningen. Omdat bacteriën het immuunsysteem kunnen omzeilen, zijn routine bloedonderzoeken algemeen negatief. Echter, bloedtesten voor inflammatoire markers (met inbegrip van vitamine D metabolieten) zijn nodig voor bepaling. Bij chronische infecties veroorzaakt door bacteriën, is de actieve vorm 1,25D vaak verhoogd, dit wordt nu gedacht een gevolg te zijn van een blokkering van Vit.D receptor (VDR) en dit blijkt te worden veroorzaakt door bacteriën.
 
 
 
Inflammatie marker Calcitriol
Een te hoog 1,25D (calcitriol) niveau in het bloed, net als een te hoog homocysteine waarde, is een ‘inflammatie’ marker bij uitstek. Helaas is de rol van een te hoog 1,25D waarde bij het ‘medisch establishment’ minder bekend. Laat staan de functionaliteit en betekenis van deze parameter voor een arts in de ‘differentiaal diagnostiek’ bij tal van chronische (auto-immuun) aandoeningen.
 

Bron diagram: Chronic Illness Recovery
Vit.D metabolieten klinische markers in auto-immuunziekten en chronische ziekte. (14)

Recent onderzoek impliceert de betrokkenheid van Vit.D deficiëntie met een aantal chronische aandoeningen, met inbegrip van auto-immune aandoeningen zoals multiple sclerose, lupus, en psoriasis, en chronische aandoeningen zoals osteoporose, artrose, metabool syndroom, fibromyalgie en chronische vermoeidheid syndroom.

Bij 100 Canadese patiënten met deze aandoeningen zijn de Vit.D 25–OH en Vit.D 1,25 gemeten met daarnaast de inflammatoire markers CK en CRP. De resultaten toonden een sterke positieve associatie bij deze auto-immuun aandoeningen met het niveau van Vit.D 1,25 hoger dan 110 pmol/L
Deze bevindingen ondersteunen het gebruik van 1,25D als een klinische marker in auto-immuun aandoeningen.
 
Een uitgebreid overzicht van chronische (auto-immuun) aandoeningen waarbij een te hoog 1,25D waarde kan worden gezien dan wel waargenomen wordt bijvoorbeeld beschreven op de MPKB (Marshall Protocol Knowledge Base) site (15) en de databank van de CIR (Chronic Illness Recovery Counsil Liaison Education) (16)
 
 


Volgens de theorie van Trevor Marshall spelen celwandloze bacteriën een grote rol in de veroorzaking van degeneratieve chronische (auto-immuun) ziekten. Bij tal van patiënten die blijkbaar geïnfecteerd zijn met deze celwandloze bacterie soorten wordt de combi lage 25D waarde met een te hoge 1,25D waarde gezien. Trevor Marshall zelf was Sarco patient (17), vandaar dat zijn kennis over de connectie Vit.D en Sarcoïdose het grootst is. Maar hij stelt tevens dat pathogenen die verantwoordelijk zijn voor diverse andere aandoeningen allen het Vit.D metabolisme verstoren doordat macrofagen grote hoeveelheden 1,25 D gaan produceren, waardoor uiteindelijk het immuunsysteem de pathogenen niet meer herkend en niet meer kan bestrijden. Een reactie van het lichaam op deze buitenproportionele productie van 1,25 D is het verlagen van de 25 OH. Een lage 25 OH hoeft dus niet op een tekort te duiden, het kan ook een aanwijzing voor een (te) hoge 1,25 D zijn.

Trevor Marshall stelt dat deze 1,25 D producerende macrofagen niet alleen bij Sarcoïdose gezien worden, maar bij iedere Th1 aandoening.
 
Trevor Marshall onderschrijft in zijn talrijke bio essays het grote belang van een 1,25D (calcitriol) bepaling naast de 25D (calcidiol) waarde.
 
 
Het Marshall Protocol (18) en de Chronic Illness Recovery Counsil Liaison Education (19) borduren voort op de werken van o.a. bacterioloog Prof. dr. Lida Mattman, pionier en specialist op het gebied van de studie van celwandloze bacteriën in chronische (auto-immuun) aandoeningen. (20,21,22)
Chronische en/of auto-immuunziekten worden veroorzaakt door Th1-ontstekingen. Heel veel chronische ziekten en aandoeningen worden in verband gebracht met Vit.D. De Vitamine D-Receptor (VDR) die geactiveerd wordt door de 1,25 D is een belangrijke receptor die een grote rol speelt in het immuunsysteem.
 
Celwandloze bacteriën hebben technieken ontwikkeld in de strijd om te kunnen overleven in de lichaamscellen, intracellulair, van de gastheer o.a. in het immuun systeem.

Bij Th1-ziekten is het Vit.D-metabolisme ontregeld doordat bacteriën bepaalde eiwitten maken die de VDR receptor bezetten. De 1,25 D, het hormoon dat in een gezonde situatie aan de VDR bindt en daarmee het immuunsysteem activeert, bereikt een sterk verhoogde waarde.

 
Doordat de VDR receptor bezet is hebben zelfs steeds hogere waardes van 1,25 D geen positief effect meer op het immuunsysteem, wel heeft de stijgende 1,25 D een negatief effect op tal van andere systemen in het lichaam. Met als uiteindelijk resultaat een sterk verzwakt lichaam met een chronische c.q. auto-immuun aandoening.
 


 
Tot nu toe zijn zo'n 50 bacterie soorten (23) bekend bij wetenschappers die kunnen transformeren naar de celwandloze vorm. De Chlamydia pneumoniae, Borrelia burgdorferi en de Helicobacter pylori behoren tot dit illustere gezelschap. Deze celwandloze vorm bacteriën, stealth pathogenes, zijn in staat onder de radar te blijven, zij zijn met de gangbare standaard lab onderzoeken niet aan te tonen (koch postulate) het zijn juist deze bacteriën, volgens tal van wetenschappers, die je uiteindelijk ziek kunnen maken.

Een aantal bekende bacterie soorten lijken te kunnen transformeren in celwandloze bacteriën onder invloed van diverse inducerende vertegenwoordigers. Het is niet langer controversieel dat veel bacteriën spontaan kunnen veranderen in L- vormen.
Bacterial Persistence and Expression of Disease (24)
Bacteriële volharding en ziekte expressie.
Systemic Intracellular Bacterial Infections (Mycoplasma, Chlamydia, Borrelia species) in Neurodegenerative (MS, ALS) and Behavioral Disorders (ASD) (25)
Systemische Intracellulaire Bacteriele Infecties (Mycoplasma,Chlamydia, Borrelia soorten) in Neurodegeneratieve (MS, ALS) en Gedragsstoornissen (ASD)
Celwandloze bacteriën, hoofdzakelijk Mycoplasma, Chlamydia, Coxiella, Brucella, Borrelia soorten zijn kandidaat vertegenwoordigers, tussen anderen, dat een belangrijke rol kunnen spelen in neuro- degeneratieve aandoeningen.
Chronisch Vermoeidheid Syndroom en Fibromyalgie
Alhoewel er geen enkele onderliggende oorzaak voor CVS is vastgesteld, is er een groeiend bewustzijn dat infecties enerzijds de oorzaak zijn van de ziekte, dan wel anderzijds een co-factor voor verergering lijken te zijn in CVS.
High prevalence of Mycoplasma infections among European chronic fatigue syndrome patients. Examination of four Mycoplasma species in blood of chronic fatigue syndrome patients (26)
Mycoplasma infecties komen veelvuldig voor bij Europese chronisch vermoeidheid syndroom patiënten. Onderzoek van vier Mycoplasma soorten in het bloed van chronisch vermoeidheidspatiënten.
Evidence for Brucella spp. and Mycoplasma spp. Co-Infections in Blood of Chronic Fatigue Syndrome Patients (27)
Bewijs voor co-infecties met  Brucella soorten en Mycoplasma soorten in bloed van chronisch vermoeidheidspatiënten.
Mycoplasma blood infection in chronic fatigue and fibromyalgia syndromes (28)
Bloed infectie met Mycoplasma in chronisch vermoeidheidspatiënten en fibromyalgie syndroom.
Het zijn de celwandloze bacterie vormen die volgens de theorie van Trevor Marshall leiden tot een scala van degeneratieve chronische (auto-immuun) ziekten en heeft geleidt tot ontwikkeling van het Marshall Protocol.
 
 

Homocysteine
Homocysteine is een intermediare metaboliet in de synthese van methionine naar cystationine. Foliumzuur en Vit.B12 zijn co-enzymen betrokken bij de methionine synthese een tekort hieraan geeft een verhoging van het plasma homocysteine.
Homocysteine zegt o.a. iets over de methylerings capaciteit van het lichaam. Hoe lager de homocysteine waarde hoe beter de methylering. O.a. foliumzuur, Vit.B12, B6, SAMe zijn stoffen die de methylering bevorderen. Daarnaast zijn er enkele enzym deficiënties bekend die een hyperhomocysteïnemie veroorzaken bijvoorbeeld mutaties op het MTHFR gen.
Methylcobalamine (Me-Cbl) en methyltetrahydrofolaat (MTHF) zijn cruciaal in het elimineren van teveel dan wel het verlagen van het aminozuur homocysteine dat schadelijk en toxisch wordt bij een (te) hoge concentratie in het lichaam. Homocysteine is een stofwisselingsproduct in het bloed dat zich opstapelt als er een tekort aan Vit.B12 en foliumzuur is.
 
 
 
 
Calcitriol
Normaal situatie bij een gezond mens: In de lever wordt Vit.D2 of D3 (cholecalciferol) omgezet in calcidiol (25D-OH), een metaboliet van Vit.D met slechts geringe biologische activiteit. Calcidiol wordt in de nier door 1-alfahydroxylase onder strenge terugkoppeling naar behoefte omgezet tot calcitriol (1,25- dihydroxycolecalciferol = 1,25-OH2D3), de meest actieve Vit.D metaboliet. De hoeveelheid calcitriol wordt door tal van feedback mechanismes binnen de zogeheten Vit.D 1,25-dihydroxy ref. waarde gehouden.
Het lichaam produceert dus alleen maar genoeg calcitriol, de actieve vorm van Vit.D, om in de eigen behoefte te voorzien.  De calcitriol waarde varieert in 4 - 6 uur cyclus in een zogeheten gezonde bandbreedte, niet te verwarren met de uiterste onder- en bovengrens 1,25D labformulier ref. waarden.
Seizoen veranderingen zijn van invloed op de 25D en PTH (parathormoon) waarde en na genoeg niet van invloed op de calcitriol waarde. Bij gezonde mensen fluctueert de 1,25D calcitriol waarde over de dag en nacht. De calcitriol waarde zal zowel in de zomer en in de winter vrij constant zijn bij mensen waarbij dit proces normaal verloopt. Bij een ontregeld Vit.D metabolisme is echter van een normaal situatie geen sprake!
Bij patiënten met een ontregeld Vit.D metabolisme zal de 1,25D waarde in de zomer beduidend hoger zijn dan in de winter in die zin is een zomer en winter 1,25D bepaling met recht een afspiegeling of er een ontregeld Vit.D metabolisme van toepassing is, of zou kunnen zijn.
De 1,25-dihydroxy D het actieve hormoon D regelt o.a. de absorptie van calcium ter hoogte van de dunne darm en regelt de incorporatie en metabolisatie van calcium en fosfor in het beenweefsel. Voor de duidelijkheid de hoogte van o.a. de 1,25D – calcitriol waarde bepaald of er botstimulatie dan wel botafbraak plaats vindt, en niet de 25D – calcidiol waarde. Reeds vermeld calcidiol is een metaboliet van Vit.D met slechts geringe biologische activiteit.
 
 
 
Bij tal van zieke mensen met een chronische (auto-immuun) aandoening (inclusief diverse B12 patiënten) kan het Vit.D metabolisme ontregeld zijn en dit regulerings proces verloopt dan dus niet normaal. Een ontregeld Vit.D metabolisme -- lage 25D waarde met een te hoge 1,25D waarde  -- kenmerkt zich door ongecontroleerd productie van de actieve Vit.D, oftewel calcitriol, in de macrofagen,wat leidt tot ongecontroleerd hoge 1,25 D waardes. Dit komt door een falend immuun systeem bij chronische (auto-immuun) aandoeningen. De hoeveelheid calcitriol die wordt geproduceerd vindt extra renal (buiten de nieren om) plaats en laat zich gelden in de 1,25D bloedwaarde.
Calcium, fosfaat en PTH kunnen gewoon normaal waarden hebben en deze normale waardes sluiten de aanwezigheid van een te hoge 1,25D waarde niet uit!
Bij granolomateuze ziekten o.a. Sarcoïdose en ziekte van Crohn, ook wel Sarcoïdose van de darm genoemd, en TBC (Tuberculose) vindt 1 alpha- hydroxylase plaats in de macrofagen -- dit wel zeggen er vindt omzetting van de niet actieve 25D naar het actieve hormoon 1,25D plaats in de macrofagen.
Macrofagen,  ook wel vreetcellen genoemd, zij verwijderen virussen en bacteriën c.q. vreemde indringers -- het zijn een soort stofzuigers van het immuunsysteem.
 
 
 


IBD:  Homocysteine en 1,25D
Onder ‘Inflammatory bowel disease’ wordt verstaan o.a. de ziekte van Crohn (ook wel Sarcoïdose van de darm genoemd) en Colitis Ulcerosa. In beide aandoeningen kan zowel een te hoog homocysteine gehalte en/of verhoogd 1,25D niveau gezien worden.
Studies te hoog 1,25D niveau in Sarcoïdose (29,30,31,32), ziekte van Crohn (33,34,35) en Colitis Ulcerosa (33)
Studies verhoogd homocysteine gehalte in ziekte Crohn (36,37,38) en in Colitis Ulcerosa (39,40,41) De prevalentie van een B12 deficiëntie in Crohn (42,43,44,45)
In de presentatie Controversies in Nutrion (46)
Dr. Alan Cantwell zegt het volgende:
“25D waarde verandert bij ontsteking”.
“Het 25D niveau daalt in respons als reactie op ontsteking”.
“De 25D waarde is daarom wellicht een onbetrouwbare marker voor de Vit.D status bij mensen met ziektes die ontstekingsprocessen veroorzaken”.
“De nieuwe definities van een Vit.D tekort en insufficiëntie zijn wellicht niet steekhoudend”.
“Bewijs van ondersteuning de 25D waarde opwaarderen naar een ‘optimaal’ niveau voor profijt is zwak”.
Vitamin D Insufficiency (47)
Mayo Clinic 2011
CONCLUSION : Critically evaluating the evidence regarding the purported benefit of vitamin D on a multitude of health outcomes is difficult. The bulk of current data is based on observational, epidemiological studies, which are useful for generating hypotheses but not for proving causality.
Until more data from RCTs are available, a healthy dose of skepticism should be maintained regarding the other health claims for vitamin D.
Kritische evaluatie van het veronderstelde positieve effect van vitamine D op een aantal  gezondheid kwesties is moeilijk. Het merendeel van de beschikbare data berust op observaties en epidemiologische studies, die bruikbaar zijn voor het opstellen van hypothesis maar niet voor het aantonen van een oorzakelijk verband.
Totdat er meer data bekend is van RCTs (Gecontroleerde Klinische Onderzoeken) moet een sceptische houding ten opzichte van  de andere veronderstelde positieve gezondheid effecten  aangehouden worden.
De oorzaak waardoor de productie van calcitriol buiten de nier om plaats vindt in de macrofagen is reden voor onderzoek bij de desbetreffende patiënt met een ontregeld Vit.D metabolisme. Het vormen van calcitriol, buiten de nieren om, in de macrofagen, wordt door tal van wetenschappers in literatuur studies belicht.
Hoge 1,25D waardes hebben een invloed op spierfunctie, waaronder de hartspier, en blootstelling aan zonlicht kan gevaarlijk zijn voor mensen met een verregaande Th1/Th17 ontstekingsprocessen, met zelfs de mogelijkheid van een plotselinge dood door hartritme stoornissen. (48)
 
Reuma artritis: Infectie - Bacteriën - 1,25D - Homocysteine
Reuma artritis (49) is namelijk niet één ziekte maar een verzamelnaam voor meerdere reumatische aandoeningen o.a. Fibromyalgie, Osteoporose, Sarcoïdose, Lupus erythematodes, Sjögren, ziekte van Behçet, ziekte van Bechterew (Ankylosing Spondylitis), ziekte van Lyme, fenomeen van Raynaud etc.
Bacteriele infecties
Infections and Rheumatic Diseases (50)
De verbondenheid tussen infecties en reumatologisch aandoeningen is decennia lang besproken in de medische literatuur. Mico-organismen die bot en gewricht ziekten kunnen veroorzaken omvatten bacteriën, Mycoplasma, virussen, fungi en parasieten.
Diverse bacterie soorten worden geassocieerd met o.a. septische artritis, reactieve artritis, osteomyelitis en osteitis.
New insights into bacterial persistence in reactive arthritis (51)
Fibromyalgie en Chronisch Vermoeidheid Syndroom:
Mycoplasma bacteriën zijn in verband gebracht met verschillende chronische ziekten, waaronder Chronisch Vermoeidheid Syndroom en Fibromyalgie. Hoewel de connectie duister blijft, er is een duidelijke correlatie tussen deze ziekten en Mycoplasma infecties. In een studie van Nasralla et al. werd bij patiënten met het Chronisch Vermoeidheid Syndroom en Fibromyalgie syndroom Mycoplasma soorten gevonden.
Multiple mycoplasmal infections detected in blood of patients with chronic fatigue syndrome and/or fibromyalgia syndrome. (52)
Calcitriol (1,25 dihydroxycholecalciferol = composed of vit. D) (53)
Citaat: Too much calcitriol / vitamin D can cause arteriosclerosis, bone-deformation (8) , muscle cramps and fibromyalgia.
Te veel calcitriol = Vit.D 1,25 kan leiden tot aderverkalking, botafwijkingen (8), spierkrampen en fibromyalgie.
Naked at Noon, Understanding Sunlight and Vitamin D. (54)
Citaat: If you suffer from any autoimmune disease and/or chronic fatigue syndrome, have both your 25(OH)D and 1,25(OH)2D tested.
Wanneer u lijdt aan een auto-immuun aandoening en/of het Chronisch Vermoeidheid Syndroom -- laat beide Vit.D metabolieten zowel de 25D en 1,25D testen.
Bovenstaande zinsneden ondersteunen het belang van een Vit.D 1,25 bepaling bij o.a. Fibromyalgie en CVS patiënten.
De symptomen van een te hoge 1,25D waarde o.a. bij Fibromyalgie en/of CVS en/of Vit.B12 deficiëntie kunnen elkaar overlappen, gericht onderzoek is noodzakelijk voor het stellen van de juiste diagnose.
 
 
Productie van 1,25D in de macrofagen bij diverse vormen van Reuma Arthritis
Undetectable serum calcidiol: not everything that glitters is gold (55)
Niet detecteerbaar serum calcidiol gehalte: niet alles wat blinkt is goud.
Biopten van jicht patiënten vertoonden de expressie van 25 (OH) vitamine D 1α-hydroxylase in de macrofagen. Dit geval illustreert de gevaren van aanvulling van Vit.D bij patiënten met een laag serum 25 (OH) vitamine D en verhoogde 1α-hydroxylase activiteit als gevolg van granulomateuze ziekte.
Opvallend overigens in bovenstaande presentatie is dat jicht, een vorm van reuma, onder granulomateuze ziekte wordt gerangschikt.
Differential metabolism of 25-hydroxyvitamin D3 by cultured synovial fluid macrophages and fibroblast-like cells from patients with arthritis (56)
Citaat: Macrophages synthesised the active metabolite of vitamin D3, 1,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25(OH)2D3), the synthesis of which was increased by bacterial lipopolysaccharide, a known macrophage activating factor.
Macrofagen produceerden het actieve metaboliet van vitamine D3, 1,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25(OH)2D3), de synthese hiervan was toegenomen door bacteriële lipopolysaccharide, hetgeen een bekende macrofaag stimulerende factor is.
Evidence for nonrenal synthesis of 1,25-dihydroxyvitamin D in patients with inflammatory arthritis. (57)
Bewijs voor de synthese, van 1,25-dihydroxy vitamine D, buiten de nieren om in patiënten met inflammatoire arthritis.
Citaat: The extrarenal synthesis of 1,25-dihydroxyvitamin D [1,25-(OH)2D] is a characteristic of activated macrophages and has been demonstrated to occur in vitro in synovial fluid macrophages from patients with inflammatory arthritis.
De synthese van 1,25-dihydroxy vitamine [D 1,25-(OH)2D] buiten de nieren om is karakteristiek voor geactiveerde macrofagen en is in vitro aangetoond in macrofagen in gewrichtsvocht van patiënten met infammmatoire arthritis.
Synthesis of the active metabolite of vitamin D, 1,25(OH)2D3, by synovial fluid macrophages in arthritic diseases. (58)
Synthese van het actieve metaboliet van vitamine D, 1,25(OH)2D3, door macrofagen in het gewrichtsvocht bij artritis ziekten.
Citaat: Synthesis of 1,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25(OH)2D3) has been shown in cells from knee joint synovial fluid of 20 patients with inflammatory rheumatoid disease, reactive or psoriatic arthritis, or gout, all of which had high synovial fluid cell counts, and by cells from a patient with aseptic necrosis of a femoral condyle after short term (less than 24 hours) or long term (seven days) primary culture.
Synthese van 1,25-dihdroxy vitamine D3 (1,25(OH)2D3 is aangetoond in het gewrichtsvocht van 20 patiënten met inflammatoire reuma, reactieve of psoriatische artritis en jicht, allen hadden een groot aantal gewrichtsvocht cellen en bij cellen van een patiënt met aseptische necrose van een dijbeen condyle in een primaire celcultuur na korte tijd (minder dan 24 uur) en na een lange tijd (7 dagen)
 
 
Behandeling Ankylosing Spondylitis (AS) met het Marshall Protocol
Over de oorzaak of het ontstaan van Ankylosing Spondylitis (ziekte van Bechterew), een inflammatoire vorm van reuma, is weinig bekend. Een aanwijzing voor AS kan HLA-B27 zijn, de erfelijke factor die bij het merendeel van de AS patiënten in het bloed voorkomt. Maar  de aan- of afwezigheid van seropositief HLA-B27 zegt niet alles: 10% van de AS patiënten heeft deze factor niet in het bloed terwijl de stof bij mensen die geen Bechterew hebben, ook voorkomt. Een theorie is, dat infecties van de darmen of urinewegen een aanleiding zijn voor het ontstaan van AS. De natuurlijke afweer van het lichaam richt zich eerst op die infectie, maar kan zich nadat die infecties voorbij zijn, vervolgens tegen het eigen lichaam richten. Meestal zijn het de gewrichten van de rug en het bekken die aangetast worden.
De link Klebsiella pneumoniae bacterie in Ankylosing Spondylitis (59)
Vitamin D and mucosal immune function (60)
Battles against pathogens at mucosal surfaces through Vitamin D and Vitamin D receptor
Citaat: A number of autoimmune diseases have been shown to be reversed by gradually restoring VDR function with the VDR agonist olmesartan and subinhibitory dosages of certain bacteriostatic antibiotics [25]. Diseases showing favorable responses to treatment so far include systemic lupus erythematosis, rheumatoid arthritis, scleroderma, sarcoidosis, Sjogren’s syndrome, autoimmune thyroid disease, psoriasis, ankylosing spondylitis, Reiter’s syndrome, type I and II diabetes mellitus, and uveitis

Bij een aantal auto-immuun aandoeningen is aangetoond dat deze omkeerbaar zijn door het geleidelijk herstellen van de VDR functie met de VDR agonist olmesartan en subklinische doseringen van een aantal specifieke bacteriostatische antibiotica [25]. Ziekten die tot dusver positief reageren zijn SLE, reumatische artritis, scleroderma, sarcoïdose, Sjögren syndroom, auto-immuun schildklier aandoeningen, psoriasis, ankylosing spondylitis, Reiter’s syndrome, type I en II diabetes.

Controversy in Vitamin D usage
Tegenstrijdigheid bij  Vitamine D gebruik.
Citaat: Researchers have also warned against the usage of Vitamin D in infectious and autoimmune diseases [10•,25]. Increased levels of Vitamin D in the immune system may contribute to the dysfunction of nuclear receptors and subsequent negative consequences for immune and endocrine function.
Researchers hebben tevens gewaarschuwd tegen het gebruik van Vitamine D bij infectieuze ziekten en auto-immuun aandoeningen. [10•,25]. Gestegen waardes van Vitamine D in het immuunsysteem zouden kunnen bijdragen aan het disfunctioneren van nucleaire receptoren met negatieve gevolgen voor het immuun en endocrien systeem.
Study aims to induce recovery from ankylosing spondylitis (61)
Het onderzoek is gestart bij 200 patiënten met Ankylosing Spondylitis. Trevor Marshall en staf leden (Autoimmunity Research Foundation) hebben in China (Beijing) het management van één van de grootste ziekenhuizen ‘West China Hospital’ bereid gevonden voor onderzoek aldaar. Waarom in China? De Chinese bevolking is nog niet overspoeld met toegevoegd Vit.D in de voedselketen. Het voedsel is niet verrijkt dan wel ‘gepimpt’ met extra Vit.D, in de mate, zoals hier in het Westen aan een groot aantal producten inmiddels in de afgelopen decennia heeft plaats gevonden.
Trevor M. en staf stelt dat schone onderzoeken in Amerika simpelweg voor een objectief beeld thans schier onmogelijk zal zijn.
Hij heeft dus gezocht naar een oplossing, hoe een schoon en objectief onderzoek, zonder Vit.D vervuiling, met toepassing van het Marshall Protocol mogelijk zou kunnen zijn. 
 
 


Homocysteine – bacterie in Ankylosing Spondylitis
Homocysteine modification of HLA antigens and its immunological consequences. (62)
Citaat: Salmonella-infected B cells are also lysed by homocysteine-specific CTL, suggesting that intracellular invading microorganisms may provide homocysteine which would gain access to the newly synthesized intracellular HLA molecules and modify them inside the cells.
Citaat: The results are discussed in relation to the potential involvement of homocysteine-specific CTL in ankylosing spondylitis and reactive arthritis, both of which are related to bacterial infections, associated with HLA B27, and considered to be autoimmune diseases.
Bacteria-specific cytotoxic CD8+ T cells: a missing link in the pathogenesis of the HLA-B27-associated spondylarthropathies. (63)
Diverse studies Ankylosing Spondylitis patiënten met verhoogd homocysteine niveaus (64,65,66,67)
Verhoogd Homocysteine in Reuma artritis
Verhoogde homocysteine waardes komen regelmatig voor bij patiënten met Reuma artritis en dit zou in enkele gevallen de verklaring kunnen zijn van het verhoogde cardiovasculaire sterftecijfer in dergelijke patiënten.
Data suggereert dat, in patiënten aangedaan met Reuma artritis, homocysteine mogelijk niet alleen een belangrijke  risico factor is voor de ontwikkeling van cardiovasculaire aandoeningen, maar tevens betrokken is bij de voortschrijding van gewrichtsschade.
Homocysteine enhences cytokine production in cultered synoviocytes from rheumatoid arthritis patients (68)

Diverse studies met betrekking hyperhomocysteine in Reuma arthritis (69,70,71,72)


 
Een 1,25D bepaling wordt, naast de 25D en calcium bepaling, van belang geacht bij o.a. Reuma artritis patiënten met Vit.D suppletie gebruik (73)
Vitamin D risks

Citaat: They should have serum 25(OH)D, 1,25(OH)2D), and calcium levels measured if taking vitamin D supplements at levels greater than 400 IU/day.
Wanneer hoger dan 400 IU per dag aan vitamine D gesupplementeerd wordt dan zouden 25(OH)D, 1,25(OH)2D, en calcium waarden gemeten moeten worden.

Relative Value of 25(OH)D and 1,25(OH)2D Measurements (74)
Vitamin D Medlab (75)

Bepaling wordt aangeraden in bepaalde klinische situatie zoals
* Sarcoidosis, tuberculosis, rheumatoid arthritis
* Inflammatory bowel disease
* Lymphoproliferative disease

Verlies van eetlust, extreme dorst, misselijkheid en braken behoren tot de signalen en symptomen van een Vit.D intoxicatie.
Onder Inflammatory bowel disease wordt verstaan Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa.

Uitgebreid symptomenlijst van Vit.D intoxicatie dan wel overgevoeligheid verschijnselen (76)

Osteoporose  -  Homocysteine - Osteoclasten
 
Homocysteine Levels and the Risk of Osteoporotic Fracture (77)
Citaat: An increased homocysteine level appears to be a strong and independent risk factor for osteoporotic fractures in older men and women.
Een verhoogd homocysteine gehalte blijkt een sterke en onafhankelijke risico factor voor fracturen, veroorzaakt door osteoporose, bij oudere mannen en vrouwen.
Increased Osteoclast Activity in the Presence of Increased Homocysteine Concentrations (78)
Citaat: Increased HCY concentrations specifically stimulate OC activity in vitro, suggesting a mechanistic role of HCY for bone resorption.
Verhoogde  homocysteine concentraties stimuleren specifiek de activiteit van osteoclasten (OC) in vitro hetgeen een mechanische rol suggereert van homocysteine bij been resorptie.
Vitamin B12 Deficiency Stimulates Osteoclastogenesis via Increased Homocysteine and Methylmalonic Acid (79)
Citaat: On the basis of these results, we conclude that B12 deficiency may lead to decreased bone mass by increased osteoclast formation due to increased MMA and Hcy levels.
Op basis van deze resultaten concluderen wij dat een B12 deficiëntie kan leiden tot een afgenomen botdichtheid wegens verhoogde osteoclasten vorming als gevolg van de verhoogde MMA (Methylmalonzuur) en Hcy (homocysteine) waardes.
Homocysteine and Vitamin B12 Status Relate to Bone Turnover Markers, Broadband Ultrasound Attenuation, and Fractures in Healthy Elderly People (80)
Longitudinal Aging Study Amsterdam -- Hyperhomocysteine kan bijdragen in de ontwikkeling van Osteoporose.
Homocysteine as a Predictive Factor for Hip Fracture in Older Persons (81)
 


 
Osteoporose  - Calcitriol - Osteoclasten
 
Relationship between Vitamin D, Parathyroid Hormone, and Bone Health (82)

Citaat: Calcium absorption was not associated with serum PTH or serum 25OHD but was associated significantly with serum 1,25(OH)2D.
Calcium absorptie werd niet geassocieerd met serum PTH, noch met serum 25OHD, maar wel significant met serum 1,25 (OH)2D.
 
Birth and Death of Bone Cells: Basic Regulatory Mechanisms and Implications for the Pathogenesis and Treatment of Osteoporosis (83)
 
Onderzoek van Stavros C. Manolagas (april 2000) met o.a. hoe belangrijk en potent het steroïde hormoon 1,25D is betrokken bij het proces osteoclast (botafbraak) formatie en het stimuleren van calcium absorptie naast het PTH (bijschildklierhormoon).

Vitamin D: A double - edged sword in the fight against osteoporosis? (84)
Dr. Geert Carmeliet and colleagues at the University of Leuven in Leuven, Belgium, investigated how vitamin D affects the skeleton.

Wetenschappelijk onderzoek: Universiteit Leuven, België, van Dr. Geert Carmeliet et al.
Normocalcemia is maintained in mice under conditions of calcium malabsorption by vitamin D–induced inhibition of bone mineralization (85)

Citaat: Furthermore, increased 1,25(OH)2D levels not only stimulated bone turnover, leading to osteopenia, but also suppressed bone matrix mineralization. This resulted in extensive hyperosteoidosis, also surrounding the osteocytes, and hypomineralization of the entire bone cortex, which may have contributed to the increase in bone fractures.
Citaat: On the other hand, increased 1,25(OH)2D levels may be deleterious to the skeleton, as they stimulate osteoclast formation (7), and several case reports mention the observation of increased unmineralized bone matrix after occult vitamin D intoxication, but do not provide a molecular mechanism (8).

Positieve ontwikkeling is dat er thans meer onderzoek met betrekking tot de invloed van de 1,25D op de bot formatie plaats vindt, met name de negatieve invloed die verhoogde 1,25D waarden voor het skelet opleveren.
Zowel een verhoogd homocysteine gehalte en 1,25D niveau zijn een onafhankelijk risicofactor voor ontwikkeling van Osteoporose. Bij patiënten met beide verhoogde parameters mag men redelijkerwijs aannemen dat de risicofactor op de ontwikkeling van Osteoporose toeneemt.

 
 
 
De 1,25D in relatie Arteriosclerose en te hoge bloeddruk
 
Het volgende artikel, met betrekking tot de productie van 1,25D buiten de nieren om in de macrofagen, wat een signaal is voor inflammatie processen in een scala van chronische aandoeningen, gaat hier verder gedetailleerd op in. Bijvoorbeeld o.a. op het verharden van de bloedvaten, te hoge bloeddruk etc.

Renal Versus Extrarenal Activation of Vitamin D in Relation to Atherosclerosis, Arterial Stiffening, and Hypertension (86)

Citaat: Macrophages in atherosclerotic lesions can locally activate vitamin D3 to calcitriol, which might contribute to arterial stiffening and hypertension.

Macrofagen in arteriosclerose lesies kunnen lokaal Vit.D3 activeren tot calcitriol, wat kan  bijdragen aan aderverkalking en hoge bloeddruk.

Citaat: Subsequently, nearly 20 other forms of granulomatous diseases, such as Crohn’s disease, were reported to be associated with increased levels of 1,25-(OH)2-D3.

Bovendien werden bijna 20 andere vormen van granulomateuze ziekten, zoals Crohn’s  geassocieerd met verhoogde 1,25 –(OH)2-D3 waardes.

Will taking vitamin D3 calcify your aorta if you have a certain genetic variation? (87)
 
 
 
COPD: Infectie - Bacteriën  - Vit.D - Homocysteine
 
Aandoeningen van de lagere luchtwegen, zoals astma en chronische luchtwegobstructie, wordt gekarakteriseerd een luchtwegvernauwing die niet volledig omkeerbaar is. De oorzaak is een voortdurende ‘chronische’ ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen. Bij COPD (88) zijn de longen ontstoken en beschadigd.

COPD omvat de aandoeningen chronische bronchitis, chronische bronchiolitis en longemfyseem.
Mensen met COPD hebben last van chronisch hoesten en kortademigheid maar daarbuiten ook regelmatig episodes van acute bronchitis of bovenste luchtweginfecties. In tegenstelling tot astma manifesteert COPD zich meestal op oudere leeftijd. De eerste symptomen doen zich meestal na het 40e levensjaar voor. Op oudere leeftijd kan het onderscheid tussen astma en COPD moeilijk zijn. Er kan dan ook duidelijk overlap bestaan tussen deze twee klinische beelden. Bij astma zijn de longen altijd een beetje ontstoken. Die ontstekingen ontstaan omdat de longen heftig reageren op allerlei prikkels, zoals huidschilfers van dieren of rook.

Bij de pathogenese van COPD ( ontstekingsreactie, weefselschade, herstel van weefselschade) spelen veel mediatoren en enzymen een rol.
De belangrijkste oorzaak van COPD is roken maar bij epidemiologisch onderzoek zijn ook verbanden gevonden met veelvuldig blootstelling in een omgeving met veel anorganisch fijn stofdeeltjes (zoals: steen, hout, metaal) en organisch stof (zoals graanstofdeeltjes) in de lucht. In 80 tot 90% van de gevallen ontstaat COPD na jarenlang roken. Bij ongeveer 15% van de mensen met COPD speelt langdurige blootstelling aan kleine stofdeeltjes tijdens het werk een rol.

COPD is in ons land straks de derde doodsoorzaak na hart- en vaatziekten en kanker. Naar schatting 600.000 tot 800.000 Nederlanders lijden aan COPD en de komende jaren wordt nog een forse toename van dit aantal verwacht. (89)
Co-morbiteit: COPD is een belangrijke risicofactor voor arteriosclerose en cardiovasculaire aandoeningen. (90) Prof. dr. Klaus Rabe: “Meer dan 20 procent  van de COPD patiënten heeft bijvoorbeeld chronisch hartfalen en 70 procent osteoporose. Al deze gerelateerde ziektebeelden zijn verklaarbaar door een chronisch ontstekingsproces”. (91)


Bacteriën verergeren COPD

In tegenstelling tot bevindingen uit eerdere studies hangen exacerbaties van chronische obstructieve pulmonaire ziekten (COPD) wel samen met bacteriële infecties. Dat schrijven onderzoekers van State University of New York in The New England Journal of Medicine (92)

Bij patiënten die op het moment van het ziekenhuisbezoek last hadden van COPD, werd tweemaal vaker een nieuwe bacteriestam geïdentificeerd dan bij patiënten die klachtenvrij waren. Volgens de onderzoekers wijzen hun bevindingen op een oorzakelijk verband tussen bacterie-infectie en COPD.
COPD- patiënten krijgen vaak verkeerde behandeling (93)

Verhoogd Homocysteine in COPD

Homocysteine is Elevated in COPD (94)
Plasma homocysteine is elevated in COPD patients and is related to COPD severity (95) 

The effect of smoking-related hyperhomocysteinemia on spirometric declines in chronic obstructive pulmonary disease in elderly Japanese. (96) 
Vitamine B12 tegen Astma (97)

door Jonathan Wright M.D vertaling Gert Schuitemaker
“Niemand weet hoe vitamine B12 werkt bij astma. Eén speculatie vermeldt dat vitamine B12 deel heeft aan een groot aantal transmethylerings-reacties in het lichaam”.
 COPD en Vit.D

Maandelijkse suppletie van vitamine D3 heeft geen effect op de incidentie en hevigheid van bovenste luchtweginfecties bij gezonde volwassenen. Dit blijkt uit Nieuw-Zeelands onderzoek dat recent in JAMA is gepubliceerd.
Effect of Vitamin D3 Supplementation on Upper Respiratory Tract Infections in Healthy Adults (98)

Vitamine D3 voorkomt luchtweginfecties niet (99)

De onderzoekers randomiseerden twee groepen gezonde individuen met een normale vitamine-D3-spiegel. De eerste groep ontving gedurende achttien maanden een maandelijkse orale dosis van 100.000 eenheden vitamine D3. De andere groep kreeg een placebo.

De gegeven dosis was vijf maal zo hoog als de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Desondanks had dit geen effect op de incidentie, duur en hevigheid van de bovensteluchtweginfecties. Eerdere onderzoeken lieten wisselende resultaten zien.

Volgens commentator Jeffrey Linder toont dit onderzoek aan dat vitamine D3 definitief tot de niet-effectieve behandelingen gerekend mag worden bij het bestrijden en voorkomen van bovensteluchtweginfecties bij gezonde volwassenen.

Infant Vitamin D Supplementation and Allergic Conditions in Adulthood (100)

Northern Finland Birth Cohort 1966

Studie met betrekking tot een associatie tussen Vit.D suppletie in kindertijd en een verhoogd risico atopische allergie en allergische rhinitis, de meest bekendste en voorkomende vorm is een allergische reactie op voornamelijk graspollen: hooikoorts, op latere leeftijd.

Cohort deelnemers: 5001 participanten in de groep rhinitis en 7648 participanten voor studie allergische rhinitis en astma. Evaluatie periode ruim 30 jaar.

De bevindingen uit deze studie wijzen een associatie aan tussen grote dosis Vit.D suppletie in kindertijd en een verhoogd risico van atopie, allergische rhinitis en astma op latere leeftijd.

Studie (2009) Matthias Wjst: Introduction of oral vitamin D supplementation and the rise of the allergy pandemic (101)
 
Handout text 2011 AAAAI Seminar San Fransisco Vitamin D deficiency (102)

door Matthias Wjst
Citaat: There is evidence from several birth cohort studies that vitamin D exposure will lead to later allergy (summarized in Wjst 1999, Wjst 2006, Wjst 2009).

Citaat: To solve that controversial issue we probably need to agree on a few key points when examining the effects of vitamin D on asthma (and allergy):
Citaat: Exact vitamin D metabolite measurements over time are necessary. Food frequency questionnaire are not sufficient; isolated 25-OH vitamin D serum levels have only limited explanatory value. We need repeated measurements where 1,25-OH2 has the main biological function.

Nauwgezet herhaaldelijk Vit.D metaboliet bepalingen is noodzakelijk. De 1,25D heeft de belangrijkste biologische werking.
 
Granulomateuze aandoeningen o.a. Sarcoïdose en de 1,25D
Bij patiënten met een granulomateuze aandoening zoals Sarcoïdose en ziekte van Crohn, vindt veelal productie van de actieve vorm Vit.D plaats in de granulomen, dit is een type ontstekingsreactie. Een granuloom is een chronische ontstekingsreactie die gevormd wordt door een ophoping van monocyten, lymfocyten, macrofagen, en fibroblasten. Als voorbeeld, in Sarcoïdose produceren geactiveerde long macrofagen calcitriol, de actieve vorm van Vit.D.

In een normaal situatie bij een gezond persoon wordt de calcitriol productie, het actieve hormoon Vit.D, strak geregeld in de nieren. De hoeveelheid calcitriol wordt door tal van feedback mechanismes binnen de zogeheten Vit.D 1,25-dihydroxy ref. waarde gehouden.
Echter bij Sarcoïdose patiënten is veelal van een normaal situatie geen sprake, er vindt 1,25D productie extra renal (buiten de nieren om) plaats in de macrofagen.

Uw arts heeft u verteld dat u de acute vorm van Sarcoïdose hebt. Dit wordt ook wel eens Löfgren genoemd. Vroeger werd deze aandoening wel de ziekte van Besnier Boeck genoemd. Het is één van de ruim honderd reumatische aandoeningen (103)
Niet zelden hebben B12 patiënten een vorm van reuma. Bijvoorbeeld Fibromyalgie (weke delen reuma) of Sarcoïdose (vorm van reuma) dan wel Sjögren of wel de ziekte van Lyme, met daar naast botontkalking in stadia Osteopenie – Osteoporose.

The role of vitamin D in the formation of granuloma and in calcium metabolism (104)
De rol van Vitamine D in calcium metabolisme:

Citaat: Calcium metabolism disorder represents a significant problem in patients affected with sarcoidosis, particularly in extrapulmonary, chronic forms of the disease. It develops as a result of complex metabolic processes consequential to increased level of 1,25-D and it is considered to be a parameter of granuloma activity (physiological blood value is up to 45 pq/ml). An increased level of provitamin D initiates osteoclast activity that causes bone resorption, which represents a factor of osteoporosis that results in hypercalcemia and hypercalciuria.
Hypercalcemie is niet in zijn algemeenheid van toepassing bij Sarcoidose patiënten. Slechts bij 10 á 20% van de Sarcoïdose patiënten kan co-existentie hypercalcemie aanwezig zijn. Separaat metaboliet 1,25D waarden rond ± 45 pg/ml (omgerekend is 108 pmol/l) induceren osteoclast (botafbraak) activiteit, met als gevolg een verhoogd risico op de ontwikkeling van Osteopenie – Osteoporose.
 
 
 
Ziekte van Lyme: Infectie - Bacteriën  -  Calcitriol 1,25D  
De “borrelia burgdorferi” bacteriën en de Vitamine D Receptor
De “borrelia burgdorferi” bacteriën zijn in staat te transformeren in de zogeheten mycoplasma of te wel intracellulaire bacteriën die zich schuilhouden in het immuunsysteem en eiwitten uitscheiden die de VDR = Vitamine D Receptor bezetten en op deze wijze het immuunsysteem ontregelen, wat een scala aan klachten tot gevolg heeft van reumatische pijnen tot neurologische symptomen: o.a. brainfog, depressies, wazig c.q. dubbel zicht, branden, tintelingen etc. kenmerken die eveneens van toepassing zijn bij tal van patiënten met een B12 tekort.
ILADS 2010 Conference Takeaways (105)
Een samenvatting verslag tijdens een The International Lyme Disease and Associated Diseases Society (ILADS) conferentie 10 oktober 2010 van diverse prominente artsen o.a. dr. Burrascano, dr. Horowitz, dr. Fishman etc. die zich bezighouden met de studie en behandeling van de ziekte van Lyme. De ILADS is een non-profit, internationale, multidisciplinaire, medische vereniging, toegewijd aan de diagnose en de geschikte behandeling van de ziekte van lyme en de geassocieerde ziekten.
Dr. Fishman informatieve deel met betrekking op het immuunsysteem en cytokines:
Veel Lyme patiënten hebben een hoog 1,25D en laag 25D -- wat aantoont dat ze een infectie hebben.
Neuroborelliosis is driving me crazy! (106)
Lyme report: Montgomery County, MD in Germantown merkt op dat de 25D waarde laag is bij patiënten met de ziekte van Lyme en de 1,25D waarde hoog -- wellicht in het intoxicatie test gebied!!
 
 
The Top 10 Lyme Disease Treatments (107,108)
door Bryan Rosner                                                                            
 
Prof. dr. Lida Mattman,  genomineerd voor de Nobel Prijs is wereld befaamd als vooraanstaand expert op gebied van celwandloze bacteriën.
 
Het Marshall Protocol is de enige bekende therapie die zich richt op dit aspect van het bacterie overlevingsproces. Wanneer je het Marshall Protocol verwijdert uit het beschikbare instrumentarium van de behandeling van ziekte van Lyme, is er geen vergelijkbaar instrument ter vervanging.
 
Het Marshall Protocol borduurt voort op de werken van Dr. Lida Mattman, een van de meest invloedrijke medische wetenschappers in de moderne geschiedenis
Notes and Observations on Cell Wall Deficient Forms (109)
 
Researcher Reveals Possible Lyme & Multiple Sclerosis Connection (110)
Citaat: Known for her work in pathology and her extensive research in cell wall deficient bacteria, Lida H. Mattman, Ph.D., is rocking the medical community with her discoveries in Lyme disease and Multiple Sclerosis.
 
Lida H. Mattman, bekend om haar werk in de pathologie en haar uitgebreide onderzoek naar celwandloze bacteriën, doet de medische gemeenschap op haar grondvesten schudden met haar ontdekkingen in Lyme en MS.
 
Compilatie artikelen: Lyme Disease Misdiagnosed as Multiple Sclerosis (111)
 
Borrellia burgdorferi bacterie in Alzheimer disease
 
Alzheimers disease - a neurospirochetosis. Analysis of the evidence following Kochs and
Hills criteria (112)
Citaat: Various types of spirochetes, including B. burgdorferi, and six periodontal pathogen spirochetes (T. socranskii, T. pectinovorum, T. denticola, T. medium, T. amylovorum and T. maltophilum) were detected in the brains of AD patients. Spirochetes are able to escape destruction by the host immune reactions and establish chronic infection and sustained inflammation.
 
Verschillende typen spirocheten, waaronder B. burgdorferi, en zes peridontale spirocheten (T. socranskii, T. pectinovorum, T. denticola, T. medium, T. amylovorum en T. maltophilum) zijn aangetroffen in het de hersenen van AD patiënten. Spirocheten zijn in staat te ontsnappen aan vernietiging door de immuunreactie van de gastheer en zijn in staat chronische infecties en voortdurende ontstekingen (inflammatie) te veroorzaken.
 
Citaat: Strong evidence is available for the presence of intracellular bacterium Chlamydia pneumoniae in brains of AD patients.
 
Finally, infection with Helicobacter pylori has been shown to lead to mild cognitive impairment and may therefore play a role in more severe forms of dementia.
 
Er is sterk bewijs voor de aanwezigheid van de bacterie Chlamydia pneumoniae, in de hersenen van AD patiënten, op intracellulair niveau.
 
Eindelijk is aangetoond dat infectie met Helicobacter pylori leidt tot lichte cognitieve functievermindering en het zou daardoor een rol kunnen spelen in de meer ernstige vormen van dementie.
 
Studie Prof. dr. Garth L. Nicolson: Chronic Fatigue Syndrome Patients Subsequently Diagnosed with Lyme Disease Borrelia burgdorferi: Evidence for Mycoplasma species Co-Infections (114)
 
De symptomen van Lyme overlappen Sarcoïdose. Lyme en Sarcoïdose (M. Besnier-Boeck-Schaumann) zijn beide aandoeningen die vallen in het reuma spectrum. De bacterie connectie wordt bij diverse reuma vormen van A t/m Z (Artritis, ziekte van Bechterew, Behçet, Fibromyalgie, Jicht, Lyme, Lupus, Sarcoïdose, Sjögren etc.) gezien. De connectie Lyme en Sarcoïdose ligt blijkbaar niet ver uit elkaar, aangezien de bacterie borrelia burgdorferi  ook bij Sarcoïdose patiënten gevonden wordt. (115,116)
Dr. Klinghardt op het Lyme- congres in San Fransisco (febr. 2005) (117)
door Désirée L. Röver
“Veel patiënten met MS, ALS, Parkinson, autisme, gewrichtsartritis, chronische vermoeidheid, sarcoïdose, en zelfs kanker, blijken besmet met Borrelia burgdorferi. De kip- en- ei- vraag is: is deze infectie de oorzaak van hun ziekte, of is borreliose een opportunistische infectie als gevolg van hun verzwakt immuunsysteem?
Vaak ontwikkelen patiënten vaak sarcoïdose, dat vervolgens meestal niet wordt herkend. De door Lyme geïnfecteerde lymfknoppen produceren abnormale hoeveelheden 1,25 dihydroxy vitamine D. Vaak ontwikkelt de patiënt, samen met andere typerende Lyme- symptomen, een duidelijke vorm van osteoporose. meestal aan de ruggenwervel. Met waarden boven de 45 toont een 1.25 di-OH vit D labtest de pathologie meestal aan, waarna het Marshall Protocol dient te worden ingezet. Dit gaat uit van antibiotica, in combinatie met olmesartan-medoxomil, het angiotensine II receptorblock”.
(De 1,25D waarde van 45 is in de meeteenheid pg/ml komt overeen met 108 pmol/l)
Tal van wetenschappers zijn overtuigd dat Lyme patiënten naar mate deze patiënten geïnfecteerd blijven met borreliose vanzelf Sarcoïdose patiënten worden. Wat al deze patiënten met elkaar gemeen hebben is een ontregeld D metabolisme, namelijk een lage 25D waarde met een (te) hoog 1,25D waarde.
 
 
 
 
 
 
Schildklier:  ‘Hashimoto’  -  Infectie  -  Bacteriën  -  Calcitriol 1,25D  -  Homocysteine
 
De overlap aan symptomen bij Hashimoto (hypothyreoïdie), Pernicieuze anemie B12 deficiëntie en Sarcoïdose is groot.
Met name de symptomen die worden gezien bij ‘dunne vezel neuropathie’ (peripheral polyneuropathy) kunnen worden veroorzaakt o.a. door Hashimoto, B12 deficiëntie en Sarcoïdose.
Auto-immuun aandoeningen verkeren graag in elkaars gezelschap. Duootjes en triootjes zijn niet ongewoon. Er zijn tal van combinaties van auto-immuun aandoeningen die naast elkaar voorkomen. Bij Hashimoto patiënten wordt bijvoorbeeld vaak Pernicieuze anemie Vit.B12 deficiëntie gezien.
Sarcoïdose patiënten met een Vit.B12 deficiëntie is eveneens niet ongewoon. De prevalentie van een B12 deficiëntie in Sarcoïdose (118,119,120,121,122,123,124,125) is uitvoerig in de literatuur beschreven.
De prevalentie schildklier problematiek blijkt bij menig Pernicieuze Anemie B12 patiënt van toepassing te zijn. B12 deficiëntie en bijvoorbeeld hypothyreoïdie gaan vaak samen, met name Hashimoto. (126,127,128,129,130)
 
Bij hypothyreoïdie, traag werkende schildklier, is de hoeveelheid pro hormoon calcidiol 25D verlaagd maar het actieve hormoon calcitriol 1,25D is bij menig patiënt veelal verhoogd.
Vitamin D & Thyroid Status  What regulates Vitamin D metabolism? (131)
 
What is Vitamin D? (132)
Vitamin D receptor gene polymorphisms are associated with risk of Hashimoto's thyroiditis in Chinese patients in Taiwan. (133)
 
What is thyroiditis? American Thyroid Association (134)
Thyroïditis is een algemene term die verwijst naar ‘ontsteking van de schildklier’. Thyroiditis omvat een groep van individuele aandoeningen die allen leiden tot thyroïdale ontstekingen met als gevolg, veel verschillende klinische presentaties. Bijvoorbeeld Hashimoto's, dit is de meest voorkomende oorzaak van hypothyreoïdie in de Verenigde Staten.
 
What causes thyroiditis?
Thyroïditis wordt veroorzaakt door een aanval op de schildklier, waardoor ontstekingen en schade aan de schildkliercellen ontstaat. Antilichamen die de schildklier aanvallen veroorzaken de meeste soorten van thyroïditis. Als zodanig is thyroïditis vaak een auto-immuunziekte, zoals juveniele diabetes en reumatoïde artritis. Niemand weet waarom sommige mensen antilichamen tegen de schildklier aanmaken. Thyroïditis kan ook worden veroorzaakt door een infectie, zoals een virus of bacterie, die werken op dezelfde manier als de antilichamen tegen de schildklier.
 
 
 
 
 
Opmerkelijke zin -- zowel bacteriën dan wel antilichamen tegen de schildklier werken op dezelfde manier (molecular mimicry) en beschadigen de schildkliercellen.
Molecular Mimicry in Human Diseases- Phenomena or Epiphenomena? (135)

 
Bacteriën kan een oorzaak zijn van Hashimoto (136)

Een interessant studie onderzoek uit Griekenland, gerapporteerd in het tijdschrift Clinical Microbiology & Infectiepreventie, maakt melding dat er sterke aanwijzingen zijn van een soort causale relatie tussen de bacteriën bekend als Yersinia enterocolitica-infectie, en Hashimoto's thyroïditis.
In dit onderzoek, bestudeerden onderzoekers het voorkomen van antilichamen tegen Yersinia enterocolitica bij patiënten met de diagnose Hashimoto's thyroïditis. Wat de onderzoekers vonden was de prevalentie van antilichamen tegen Yersinia -- bewijs van blootstelling -- deze was 14 keer hoger bij mensen met Hashimoto's thyroïditis dan in de controle groepen.

Verband met schildklier aandoeningen:
Verscheidene infecties zijn aangemerkt betrokken te zijn in de pathogenese van Hashimoto thyroïditis met inbegrip van Helicobacter pylori (137,138,139,140,141,142), Borrelia burgdorferi (143,144,145), Yersinia enterocolitica (146,147,148,149,150), Coxsackie virus, Human Parvovirus B19 en retro virussen. (151,152)

Hawthorn University Autoimmune Thyroid Disease (153)
 
by Dr. Nicolas R. Hedberg
 
Vitamin D

Baseline test-25-OH

● This test is now in question for its value in monitoring patients taking vitamin D. Just because it doesn’t rise doesn’t mean more vitamin D is required.
Autoimmune thyroid disease requires a thorough functional medicine analysis

There is usually an infectious agent ie. Lyme, Virus etc.
Reversing bacteria-induced vitamin D receptor dysfunction is key to autoimmune disease. (154)

Dysregulation of the Vitamin D Nuclear Receptor may contribute to the higher prevalence of some autoimmune diseases in women (155)
Volgens de visie van het Marshall Protocol is het immuunsysteem van een patiënt met o.a. Hashimoto thyroïditis niet meer in staat om diverse bacteriële infecties die de schildkliercellen kunnen beschadigen op te ruimen door het ontregeld Vit.D metabolisme, veroorzaakt door bacteriën die zich tevens schuilhouden in het immuunsysteem.

Homocysteine schildklier aandoeningen

De pathogenese van verhoogd homocysteine gehalte bij hypothyreoïdie patiënten (Kreisman et al 1999) wordt in zijn algemeenheid toegeschreven aan de vermindering van glomerulaire filtratie snelheid (GFR), de belangrijkste parameter als marker van de nierfunctie. Bij verminderde c.q. dalende GFR, bij een matige reductie (156), stijgt de serum homocysteïne spiegel.
 
 

 
Een alternatieve verklaring kan zijn dat de concentratie homocysteine stijgt door de verminderde activiteit van het enzym methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) (157), het sleutel enzym voor re-methylatie van homocysteine in methionine. Dach- Liga o.a. MTHFR: Thyroid gland (158)

 
Impact of Renal Function or Folate Status on Altered Plasma Homocysteine Levels in Hypothyroidism (159)
Plasma total homocysteine levels in hyperthyroid and hypothyroid patients (160)

Diverse literatuur studies met betrekking homocysteine en schildklieraandoeningen (161,162,163)
Subgroep B12 patiënten met onbegrepen klachten

Bij tal van patiënten met een chronische (auto-immuun) aandoening(en) kan zowel een verhoogde homocysteine waarde en/of een te hoge 1,25D waarde gezien worden bij o.a. een subgroep B12 patiënten.
 
 

Een subgroep B12 patiënten die Vit.D supplementen gebruiken kunnen ‘onbegrepen klachten’ ontwikkelen (lees: Vit.D intoxicatie symptomen lijst). Het zijn juist deze B12 patiënten met reeds een te hoge 1,25D waarde die abnormaal kunnen reageren, zelfs bij dagelijks (lage) doseringen Vit.D3 cholecalciferol (norm Gezondheidsraad). Deze B12 patiënten zijn de kanariepietjes in de mijn.
Wat gaat er niet goed bij deze B12 patiënten die Vit.D supplementen gebruiken?

Des te lager de 25D waarde bij iemand met een chronische aandoening, B12 patiënten incluis, des te meer het aannemelijk wordt dat de persoon in kwestie een onderliggend 1- alpha hydroxylase probleem zou kunnen hebben. Een 1,25D bepaling in de ‘differentiaal diagnostiek’ kan de arts meer inzicht geven hier omtrent.
Streefwaarden Homocysteine en 1,25D waarden

Vuistregel homocysteine normaal waarde die je kunt hanteren is je leeftijd delen door 10 en de uitkomst vermenigvuldigen met 2. De gemeten Hct waarde mag niet hoger zijn dan de uitkomst van deze vuistregel.
Calcitriol streef waarde: D-Metabolites Tests (164)

Vitamine D wat wordt ingenomen, of gemaakt door de huid is inactief. Vitamine D moet eerst door de nieren tot 1,25-dihydroxycholecalciferol, oftewel calcitriol geconverteerd worden. PTH stimuleert deze reactie.
De 1,25D waarde fluctueert over de dag en nacht bij een gezond persoon. Bij een gezond mens varieert de 1,25D waarde in een nauwe bandbreedte van ongeveer 55 - 85 pmol/l. De fluctuatie binnen deze bandbreedte wordt strak gereguleerd door de nieren in een feedback mechanisme met o.a. calcium, PTH (parathormoon) en calcitonine.

Calcitonine (schildklierhormoon) is een directe antagonist van het hormoon PTH (bijschildklier) wat de calciumconcentratie van het bloed doet laten stijgen. (165)
Wanneer calcium en PTH normale waarden hebben, hypercalcemie en/of hyperparathyreoïdie niet van toepassing zijn, de 1,25D te hoog is, kan dit betekenen dat er productie van 1,25D in de macrofagen plaats vindt. Deze productie van 1,25D buiten de nieren om in de macrofagen geeft als signaal functie aan dat er inflammatie processen elders in het lichaam van toepassing zijn.

 

Verstoring D metabolisme: te lage 25D en te hoge 1,25D
Dat door een verstoring in het D metabolisme, als gevolg van o.a. bacteriële infecties, de 25D waarde laag en de 1,25D te hoog is of kan zijn is vooralsnog weinig tot niet bekend bij het ‘medisch establishment’. Calcium- en fosfaat waarde en/of PTH kunnen gewoon normale waarden hebben.

Te hoge 1,25D waarden is niet karakteristiek bij hypercalcemie alleen. De aloude misvatting: ‘alleen B12 deficiëntie bij ijzer anemie - bloedarmoede’ is eveneens niet karakteristiek.
Back to Basics (166)

Citaat: The VDR functions in regulating calcium metabolism. It is becoming increasingly clear, however, that the clinically-accepted role of Vitamin D metabolites—regulating calcium homeostasis—is just a small subset of the functions actually performed by these hormones.
De VDR speelt een rol in de regulatie van het calcium metabolisme. Het wordt echter steeds duidelijker dat de klinisch geaccepteerde rol van Vitamine D metabolieten- het reguleren van calcium homeostase- slechts een klein onderdeel is van de functies die door deze hormonen vervuld worden.

 
Een (te) laag 25D niveau kan een functionele marker zijn van een aanwezig (te) hoog 1,25D gehalte. Het onderscheid tussen klachten c.q. symptomen van een vermeend 25D tekort dan wel kenmerken van een te hoog 1,25D (o.a. Vit.D intoxicatie verschijnselen) zijn te onderscheiden door een 1,25D bepaling.
Menig arts is onvoldoende op de hoogte, of nauwelijks geschoold, in het gegeven dat productie van 1,25D (buiten de nieren om) een signaal dan wel functionele marker kan zijn (lees: is) voor aanwezigheid van lokale ‘inflammatie’ processen in het lichaam (bloedvaten, botten, weefsel in diverse organen o.a. longen, darmen, maag, lever, hart, hersenen etc.).

De aandoeningen waarbij productie van 1,25D buiten de nieren om plaats vindt zijn echt niet ‘exotisch’ te noemen of slechts op één hand te tellen. Aandoeningen met causaal verband dan wel oorzaak ‘ infectie connectie’ (bacterie gerelateerd) zijn verdacht.
Dit geldt eveneens voor hyperhomocysteine. Niet zelden hebben tal van B12 patiënten, een te hoog homocysteine gehalte als functionele marker, en één of meerdere onderliggende al dan niet (h)erkende chronische (auto immuun) aandoeningen met een ‘infectie connectie’ waarbij tevens deze Vit.D ontregeling manifest is of van toepassing kan zijn.

Een splinter in de voet doet het gehele lichaam wankelen. Verhoogde 1,25D en homocysteine waarden zijn twee splinters.
Overzicht artikelen:


(1)  The Biomedical Significance of Homocysteine


(2)  Veel homocysteine schaadt hart en bloedvaten


(3)  Methylation, Lifestyle and Genes in the Pathogenesis and Prevention of Human Congenital Heart Diseases


(4)  Circulating Homocysteine Is An Inflammation Marker And A Risk Factor of Life-Threatening Inflammatory Diseases


(5)  Detection of Chlamydia pneumoniae and Helicobacter pylori DNA in Human Atherosclerotic Plaques by PCR


(6)  Association of Helicobacter pylori and Chlamydia pneumoniae infections with coronary heart disease and cardiovascular risk factors


(7)  Role of Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori and Cytomegalovirus in Coronary artery Disease


(8)  Hyperhomocyst(e)inemia and Chlamydia pneumoniae IgG seropositivity in patients with coronary artery disease


(9)  Hyperhomocysteinemia associated with Chlamydia pneumoniae infection in ischemic stroke: A hospital based study from South India


(10)  Chlamydia pneumoniae and atherosclerosis – what we know and what we don’t


(11)  Review article: is there a link between micronutrient malnutrition and Helicobacter pylori infection?


(12)  Hypochlorhydria and Homocysteine in Mild Cognitive Impairment


(13)  Antimicrobial Therapies (The Infection Connection)


(14)  Vitamin D metabolites as clinical markers in autoimmune and chronic disease.


(15)  Science behind vitamin D


(16)  Diseases Believed to be Caused by Th1/Th17 Inflammation


(17)  A Review - Vitamin D and Calcium in Sarcoidosis


(18)  A History of Cell Wall Deficient Bacteria: A Selection of Researchers Who Have Worked with the L-form


(19)  History of Research into Cell Wall Deficient Bacteria (L-Forms)


(20)  Lida Mattman at the Autoimmunity Research Foundation’s Chicago Conference


(21)  Lida H. Mattman, M.D.


(22)  Notes and Observations on Cell Wall Deficient Forms


(23)  L-form Bacteria


(24)  Bacterial Persistence and Expression of Disease


(25)  Systemic Intracellular Bacterial Infections (Mycoplasma, Chlamydia, Borrelia species) in Neurodegenerative (MS, ALS) and Behavioral Disorders (ASD)


(26)  High prevalence of Mycoplasma infections among European chronic fatigue syndrome patients. Examination of four Mycoplasma species in blood of chronic fatigue syndrome patients


(27)  Evidence for Brucella spp. and Mycoplasma spp. Co-Infections in Blood of Chronic Fatigue Syndrome Patients


(28)  Mycoplasma blood infection in chronic fatigue and fibromyalgia syndromes 


(29)  Remission in Sarcoidosis


(30)  Vitamin D, Calcium and Sarcoidosis


(31)  Increased Calcium Intake Does Not Suppress Circulating 1,25-Dihydroxyvitamin D in Normocalcemic Patients with Sarcoidosis


(32)  Metabolism of 25-Hydroxyvitamin D3 by Cultured Pulmonary Alveolar Macrophages in Sarcoidosis


(33)  Measurement of vitamin D levels in inflammatory bowel disease patients reveals a subset of Crohn’s disease patients with elevated 1,25-dihydroxyvitamin D and low bone mineral density


(34)  Vitamin D Often High in Crohn’s Disease Patients


(35)  Extra-renal 25-hydroxyvitamin D3-1_-hydroxylase in human health and disease


(36)  Factors associated with hyperhomocysteinemia in Crohn's disease


(37)  Hyperhomocysteinaemia is associated with osteoporosis in patients with Crohn’s disease


(38)  Homocysteine, Cysteine, and Glutathione in Human Colonic Mucosa: Elevated Levels of Homocysteine in Patients with Inflammatory Bowel Disease


(39)  Plasma total homocysteine in the active stage of ulcerative colitis


(40)  Increased levels of homocysteine in patients with ulcerative colitis


(41)  Clinical Analysis of Plasmic Homocysteine, Folate and VitaminB12 in Ulcerative Colitis


(42)  Systematic review: managing anaemia in Crohn’s disease


(43)  Vitamin B12 absorption after ileorectal anastomosis for Crohn's disease: effect of ileal resection and time span after surgery.


(44)  Prevalence of and Risk Factors for Vitamin B12 Deficiency in Patients with Crohn’s Disease


(45)  Vitamin B-12 in Crohn’s disease patients with small bowel surgery


(46)  Controversies in Nutrition


(47)  Vitamin D Insufficiency


(48)  Light sensitivity


(49)  Vormen van Reuma


(50)  Infections and Rheumatic Diseases


(51)  New insights into bacterial persistence in reactive arthritis


(52)  Multiple mycoplasmal infections detected in blood of patients with chronic fatigue syndrome and/or fibromyalgia syndrome.


(53)  Calcitriol (1,25 dihydroxycholecalciferol = composed of vit.D)


(54)  Naked at Noon, Understanding Sunlight and Vitamin D.


(55)  Undetectable serum calcidiol: not everything that glitters is gold


(56)  Differential metabolism of 25-hydroxyvitamin D3 by cultured synovial fluid macrophages and fibroblast-like cells from patients with arthritis


(57)  Evidence for nonrenal synthesis of 1,25-dihydroxyvitamin D in patients with inflammatory arthritis.


(58)  Synthesis of the active metabolite of vitamin D, 1,25(OH)2D3, by synovial fluid macrophages in arthritic diseases.


(59)  ANKYLOSING SPONDYLITIS IS CAUSED BY KLEBSIELLA


(60)  Vitamin D and mucosal immune function


(61)  Study aims to induce recovery from ankylosing spondylitis


(62)  Homocysteine modification of HLA antigens and its immunological consequences.


(63)  Bacteria-specific cytotoxic CD8+ T cells: a missing link in the pathogenesis of the HLA-B27-associated spondylarthropathies.


(64)  Serum homocysteine level in patients with ankylosing spondylitis.


(65)  Hyperhomocysteinemia in ankylosing spondylitis: prevalence and association with clinical variables.


(66)  Plasma homocysteine status in patients with ankylosing spondylitis.


(67)  The Relationship of Plasma Homocysteine Levels and the Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T Gene Polymorphism to Ankylosing Spondylitis in a Chinese Population


(68)  Homocysteine enhances cytokine production in cultured synoviocytes from rheumatoid arthritis patients


(69)  Abnormal homocysteine metabolism in rheumatoid arthritis.


(70)  Inflammation-mediated rheumatic diseases and atherosclerosis


(71)  Urinary Excretion of Thiol Compounds in Patients with Rheumatoid Arthritis


(72)  Reduction in plasma homocysteine level in patients with rheumatoid arthritis given pulsed glucocorticoid treatment


(73)  Does Vitamin D Reduce the Risk of Dementia?


(74)  Relative Value of 25(OH)D and 1,25(OH)2D Measurements


(75)  Vitamin D MedLab


(76)  Gebrek aan Vit.D: of zijn het Vit.D intoxicatie verschijnselen?


(77)  Homocysteine Levels and the Risk of Osteoporotic Fracture


(78)  Increased Osteoclast Activity in the Presence of Increased Homocysteine Concentrations


(79)  Vitamin B12 Deficiency Stimulates Osteoclastogenesis via Increased Homocysteine and Methylmalonic Acid


(80)  Homocysteine and Vitamin B12 Status Relate to Bone Turnover Markers, Broadband Ultrasound Attenuation, and Fractures in Healthy Elderly People


(81)  Homocysteine as a Predictive Factor for Hip Fracture in Older Persons


(82)  Relationship between Vitamin D, Parathyroid Hormone, and Bone Health


(83)  Birth and Death of Bone Cells: Basic Regulatory Mechanisms and Implications for the Pathogenesis and Treatment of Osteoporosis


(84)  Vitamin D: A double-edged sword in the fight against osteoporosis?


(85)  Normocalcemia is maintained in mice under conditions of calcium malabsorption by vitamin D–induced inhibition of bone mineralization


(86)  Renal Versus Extrarenal Activition of Vitamin D in Relation to Atherosclerosis, Arterial Stiffening, and Hypertension


(87)  Will taking vitamin D3 calcify your aorta if you have a certain genetic variation?
 

(88)  Chronische obstructieve longziekten (COPD)


(89)  Protocol COPD


(90)  COPD is een belangrijke risicofactor voor morbiteit


(91)  Ontsteking als syndroom


(92)  Bacteriën verergeren COPD


(93)  COPD-patiënten krijgen vaak verkeerde behandeling


(94)  Homocysteine is Elevated in COPD


(95)  Plasma homocysteine is elevated in COPD patients and is related to COPD severity   


(96)  The effect of smoking-related hyperhomocysteinemia on spirometric declines in chronic obstructive pulmonary disease in elderly Japanese.


(97)  Vitamine B12 tegen Astma


(98)  Effect of Vitamin D3 Supplementation on Upper Respiratory Tract Infections in Healthy Adults


(99)  Vitamine D3 voorkomt luchtweginfecties niet


(100)  Infant Vitamin D Supplementation and Allergic Conditions in Adulthood


(101)  Introduction of oral vitamin D supplementation and the rise of the allergy pandemic


(102)  Handout text 2011 AAAAI Seminar San Fransisco Vitamin D deficiency


(103)  Reumalijn


(104)  The role of vitamin D in the formation of granuloma and in calcium metabolism


(105)  ILADS 2010 Conference Takeaways


(106)  Neuroborelliosis is driving me crazy!


(107)  The Top 10 Lyme Disease Treatments


(108)  What's the Buzz About this So-Called Marshall Protocol?


(109)  Notes and Observations on Cell Wall Deficient Forms


(110)  Researcher Reveals Possible Lyme & Multiple Sclerosis Connection


(111)  Lyme Disease Misdiagnosed as Multiple Sclerosis


(112)  Alzheimers disease - a neurospirochetosis. Analysis of the evidence following Kochs and Hills criteria


(113)  Specific pathogens already implicated in Alzheimer's


(114)  Chronic Fatigue Syndrome Patients Subsequently Diagnosed with Lyme Disease Borrelia burgdorferi: Evidence for Mycoplasma species Co-Infections


(115)  Seroprevalence of anti-Borrelia antibodies among patients with confirmed sarcoidosis in a region of Japan where Lyme borreliosis is endemic.


(116)  Detection of antibodies to Borrelia species among patients with confirmed sarcoidosis in a region where Lyme disease is nonendemic.


(117)  Dr. Klinghardt op het Lyme- congres in San Fransisco (febr. 2005)


(118)  Granulomatous gastritis: a diagnostic dilemma?


(119)  Atypical sarcoidosis masquerading as neutropenia


(120)  Gastrointestinal and Hepatic Manifestations of Sarcoidosis


(121)  Evidence of gastrointestinal immune reactivity in patients with sarcoidosis


(122)  Subcutaneous sarcoidosis associated with vitiligo, pernicious anaemia and autoimmune thyroiditis.


(123)  Sarcoidosis: Association with small bowel disease and folate deficiency


(124)  Gastric sarcoidosis


(125)  Sarcoidosis or Crohn's Disease?


(126)  Vitamin B12 deficiency common in primary hypothyroidism.


(127)  On adequate thyroxine replacement and still symptomatic


(128)  Pernicieuze Anemie


(129)  Prevalence and evaluation of B12 deficiency in patients with autoimmune thyroid disease


(130)  Clinical and subclinical thyroid disorders associated with pernici ous anemia.


(131)  Vitamin D & Thyroid Status  What regulates Vitamin D metabolism? 


(132)  What is Vitamin D?  


(133)  Vitamin D receptor gene polymorphisms are associated with risk of Hashimoto's thyroiditis in Chinese patients in Taiwan.


(134)  What is thyroiditis? American Thyroid Association


(135)  Molecular Mimicry in Human Diseases- Phenomena or Epiphenomena?


(136)  Could Antibiotics Cur Your Hashimoto’s Disease Foodborne Bacteria May Be a Cause of Hashimoto’s Disease


(137)  Hashimoto's Thyroiditis in Children and Adolescents


(138)  Helicobacter pylori infection is markedly increased in patients with autoimmune atrophic thyroiditis


(139)  Helicobacter pylori Infection and Autoimmune Thyroid Disease in Young Patients: The Disadvantage of Carrying the Human Leukocyte Antigen- DRB1*0301 Allele


(140)  Helicobacter pylori infection and endocrine disorders: Is there a link?


(141)  H Pylori and Hashimoto's Thyroiditis


(142)  The infection by Helicobacter pylori strains expressing CagA is highly prevalent in women with autoimmune thyroid disorders.


(143)  Homologies between proteins of Borrelia burgdorferi and thyroid autoantigens.


(144)  Human thyroid autoantigens and proteins of Yersinia and Borrelia share amino acid sequence homology that includes binding motifs to HLA-DR molecules and T-cell receptor.


(145)  Association of Lichen Sclerosus and Autoimmune Thyroiditis: Possible Role of Borrelia Burgdorferi?


(146)  The environment and autoimmune thyroid diseases


(147)  Prevalence of Yersinia plasmid-encoded outer protein (Yop) class-specific antibodies in patients with Hashimoto’s thyroiditis


(148)  YERSINIA-ANTISTOFFEN: VOOR WIE EN WANNEER (OF NIET MEER)?


(149)  Antibodies to Yersinia enterocolitica in immunogenic thyroid diseases


(150)  Incidences of antibodies to Yersinia enterocolitica: high incidence of serotype O5 in autoimmune thyroid diseases in Japan.


(151)  Herpes virus antibodies seroprevalence in children with autoimmune thyroid disease


(152)  Viral Infection and Innate Pattern Recognition Receptors in Induction of Hashimoto’s Thyroiditis


(153)  Hawthorn University Autoimmune Thyroid Disease


(154)  Reversing bacteria-induced vitamin D receptor dysfunction is key to autoimmune disease.


(155)  Dysregulation of the Vitamin D Nuclear Receptor may contribute to the higher prevalence of some autoimmune diseases in women


(156)  The effect of reduced glomerular filtration rate on plasma total homocysteine concentration.


(157)  The influence of thyroid hormones on homocysteine and atherosclerotic vascular disease


(158)  Thyroid gland


(159)  Impact of Renal Function or Folate Status on Altered Plasma Homocysteine Levels in Hypothyroidism


(160)  Plasma total homocysteine levels in hyperthyroid and hypothyroid patients


(161)  Normalization of Hyperhomocysteinemia with L-Thyroxine in Hypothyroidism


(162)  Impact of subclinical hypothyroidism on serum total homocysteine concentrations, the prevalence of coronary heart disease (CHD), and CHD risk factors in the New Mexico Elder Health Survey.


(163)  Homocysteine, hypothyroidism, and effect of thyroid hormone replacement.


(164)  D-Metabolites Tests


(165)  Werking van calcitonine


(166)  Back to Basics


Diesel

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
 


  
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
  
 


 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 

 

 


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

1 opmerking:

  1. beste, met intresse heb ik je artikel gelezen. Ik ben zelf ing in de biochemie van opleiding. Ik neem zelf SAMe supplement met zeer goede resultaten maar ook nevenwerkingen (verhoogde kans op infecties). Kent u een arts/terapeut die thuis is in deze problematiek (methionine cyclus en effect ervan op neurotransmitters), want dit is blijkbaar niet zo evident?

    BeantwoordenVerwijderen