Vit.B12: niet alle cobalamine vormen zijn gelijk.


Vitamine B12 wordt ook wel cobalamine genoemd het bevat namelijk het metaal kobalt. Vit.B12 is een verzamelnaam voor een groep van kobalt bevattende verbindingen bekend als corrinoids. De belangrijkste cobalamine derivaten zijn cyano-cobalamine, hydroxocobalamine en de twee co-enzym vormen methyl-cobalamine en adenosyl-cobalamine.


Hier de "story of my life" in een zoektocht naar de optimale cobalamine behandeling.


zondag 9 september 2012

Secosteroïd Vit.D en voeding: Verrijking niet verplicht, toevoeging ook niet verboden.


Secosteroïd Vit.D en voeding:  Verrijking niet verplicht, toevoeging ook niet verboden.
8 september - 2012
De moleculaire structuur van Vit.D vertoont overeenkomsten met die van de klassieke steroïde hormonen o.a. estradiol, cortisol en aldesteron. Technisch gezien, is Vit.D een secosteroïd.
Vit.D is namelijk geen vitamine of een nutriënt, maar een pro hormoon ook wel calcidiol genoemd dat wordt omgezet in het actieve Vit.D 1,25 metaboliet calcitriol, een steroïd hormoon. Calcitriol is zelfs in feite het krachtigste steroïd hormoon in het menselijk lichaam. Calcitriol kan door het lichaam zelf uit een kleine hoeveelheid calcidiol worden aan gemaakt. De productie c.q. hoeveelheid van dit steroïd hormoon wordt in de nieren, bij gezonde mensen, in een normaal situatie strikt gereguleerd door tal van direct en indirect werkende stimulerende en negatief-terugkoppelende factoren die o.a. betrokken zijn in de calcium- fosfaat huishouding.
Bij granulomateuze aandoeningen o.a. Sarcoïdose, ziekte van Crohn ook wel Sarcoidose van de darm genoemd etc. en bijvoorbeeld Reuma artritis, en tal van andere vormen van reuma, is van een normaal situatie veelal geen sprake. De productie van calcitriol de 1,25D bij deze aandoeningen vindt bijvoorbeeld buiten de nieren om (extra-renal) plaats in de macrofagen. Veelal vindt bij patiënten met deze aandoeningen een Vit.D ontregeling, laag 25D waarde met een te hoog 1,25D waarde, plaats die bij gezonde mensen niet van toepassing is.
Macrofagen in de granulomen zetten Vit.D om tot zijn actieve vorm, wat resulteert in verhoogde niveaus van het hormoon 1,25-dihydroxyvitamine D en symptomen van hypervitaminose D (1)
Granuloom: een medische term voor kleine verzameling immuuncellen zogenaamde macrofagen. Een granuloom is dus een speciaal type ontsteking wat kan optreden in een groot aantal ziekten. Granulomen kunnen onder meer ontstaan door verwondingen, allergieën, lichaamsvreemde materialen, giftige en chemische stoffen of als gevolg van een reactie van het afweersysteem op micro-organismen, bijvoorbeeld bacteriën.
Renal Versus Extrarenal Activation of Vitamin D in Relation to Atherosclerosis, Arterial Stiffening, and Hypertension (2)
Citaat: Subsequently, nearly 20 other forms of granulomatous diseases, such as Crohn’s disease, were reported to be associated with increased levels of 1,25-(OH)2-D3.
De 25D waarde zal in de regel bij granulomateuze aandoeningen laag zijn en de 1,25D kan ongecontroleerd hoog zijn.
Vit.D is een hormoon en calcitriol is de meest actieve metaboliet, wanneer er voordelen zijn in het opwaarderen van een lage 25D waarde d.m.v. suppletie, en deze voorwaarden worden overigens nog steeds ter discussie gesteld, zal op zijn minst bekeken moeten worden wat het effect van suppletie is op de 1,25D waarde. 

De Vit.D die middels suppletie, dan wel via voedingsmiddelen waaraan synthetisch Vit.D is toegevoegd, wordt binnen gekregen is chemisch identiek aan de door het lichaam zelf aangemaakt Vit.D 


Is there any need for 1,25(OH)2 vitamin D3 analysis in hypovitaminosis D? (3)

Wanneer ik lees dat de kleinste hoeveelheid calcidiol voldoende is om de calcitriol waarde op een normaal niveau te houden kan ik niet na laten mezelf af te vragen: "Wat gebeurt er met deze calcitriol waarde wanneer er Vit.D gesupplementeerd gaat worden of diverse producten dagelijks geconsumeerd worden waaraan hoeveelheden Vit.D zijn toegevoegd?"
Met name bij auto-immuun aandoeningen, waarbij vaak sprake is van de co-existentie van meerdere aandoeningen, wordt de combinatie van een lage 25D waarde met een (te) hoge 1,25D waarde bij een x-aantal patiënten gezien. Dit geldt dus ook voor B12 patiënten wier tekort door een auto immuun aandoening veroorzaakt wordt. Bij dit soort aandoeningen is mijn inziens een 1,25D bepaling naast de 25D bepaling aanvullend van karakter. Het maakt niet uit door welke oorzaak dan wel aandoening waar door een te hoge 1,25D wordt veroorzaakt de gevolgen die hieruit kunnen voort spruiten zijn en blijven het zelfde.


Vitamine-D en het ritme van de zon (4)
Citaat: Suppletie van vitamine-D is verantwoord zolang er geen lever, nierziekte of sarcoidosis aan de orde is en wanneer het lichaam voldoende calcium en fosfor bevat. Dit laatste omdat vitamine-D ook de opname van cadmium, aluminium, lood en strontium kan bevorderen.
Naar een toereikende inname van vitamine D (5)
Nederlandse wetgeving voedingsmiddelen
- Tot 1996: toevoegen van vitamine D aan voedingsmiddelen niet toegestaan
- Vanaf 1996 : alleen restauratie en substitutie toegestaan
- 2004: uitspraak van Europese Gerechtshof: afwezigheid van een voedingskundige  
   noodzaak is niet langer een argument tegen verrijking
- 2006: vrijstelling 4,5 mcg vitamine D per 100 kcal
- Vrijstelling geldt tot nieuwe Europese regelgeving over vrijwillige verrijking van kracht is
Nederlandse wetgeving supplementen
- Tot 1994: geen wettelijke regeling
- Vanaf 1994: hoeveelheid vitamine D-supplementen begrensd tot maximaal 5 microgram per
   dagdosis. Uitzondering hierop zijn supplementen speciaal voor kinderen tot en met zes jaar,
   vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven en personen van 60 jaar en ouder.
- Europese supplementenrichtlijn wordt komende jaren ingevuld.
Tot die tijd geldt Nederlandse wetgeving.In vergelijking met andere Europese landen is de Nederlandse overheid altijd terughoudend geweest met toevoegingen aan het voedsel. Sinds 1996 is het fabrikanten toegestaan om extra vitamines en mineralen toe te voegen aan hun producten. Uitzonderingen zijn de - verplichte - toevoeging van Vit.A en D aan margarine en halvarine. Zo verbiedt Frankrijk de verrijking van levensmiddelen met Vit.D; een drempel voor de export van Nederlandse margarines, waaraan Vit.A en D is toegevoegd.

Bij het toevoegen van vitamines en mineralen aan eet- of drinkwaren wordt onderscheid gemaakt tussen restauratie, substitutie, versterking of verrijking. 

Restauratie, substitutie, versterking of verrijking 

Restauratie: toevoegen van microvoedingsstoffen die bij de productie en opslag verloren zijn gegaan. Eet- of drinkwaren herstellen met vitamines en mineralen die bij de bereiding verloren zijn gegaan en dit tot het oorspronkelijke niveau aanvullen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij kant- en- klaar- maaltijden. Tijdens de bereiding kunnen hoeveelheden vitamines en mineralen verloren gaan. Dat verlies wordt gerestaureerd: de hoeveelheid vitamines en mineralen wordt aangevuld tot het niveau van de onbereide producten. Voor sommige producten is door de jaren heen een alternatief bedacht.
Bijvoorbeeld de vegetarische vleesvervangers, deze producten zijn een alternatief voor echt vlees. Aan die vleesvervangers kunnen bijvoorbeeld dezelfde vitamines en mineralen worden toegevoegd die ook in echt vlees zitten bijvoorbeeld Vit.B12. Dit noemen we substitutie.

Substitutie: eet- of drinkwaren samenstellen met microvoedingsstoffen die zo veel mogelijk lijken op het te vervangen product zowel in uiterlijk als in eigenschappen als smaak, kleur en geur.
Versterking: het verhogen van de hoeveelheid aanwezige vitamines en mineralen in eet- of drinkwaren. Bijvoorbeeld de meeste sojamelk producenten versterken hun product met calcium, meestal 1200 mg calcium per liter, wat overeenkomt met het natuurlijk calcium gehalte van koemelk. Hierdoor vermijden ze de discussie over het optimale niveau van calcium ‘verrijking’ omdat koemelk wordt beschouwd als een traditionele bron van calcium.
Waarom is sojamelk met toegevoegde calcium en Vit.D niet hetzelfde als koemelk? Vit.D is voor de consument Vit.D, maar bij de levensmiddelen industrie komt Vit.D in 2 vormen voor, namelijk D2 en D3. De vitamine D-vorm (Vit.D3 is cholecalciferol) in (koe en geit) melk heeft in het lichaam een krachtigere werking dan de vitamine D-vorm (Vit.D2 is ergocalciferol) in sojamelk.
Verrijking: toevoegen van microvoedingsstoffen in eet- of drinkwaren die van nature niet in het product aanwezig zijn. Bijvoorbeeld aan de sojamelk varianten (Alpro) wordt sinds kort ook Vit.D2 toegevoegd omdat dit een plantaardige vorm betreft (6) en ontbijt product (Peynenburg) complete start met Vit.B12 (7,8) The Healthy story of Soy (9

Synthetic Vitamin D: Soy foods increase your body's vitamin D requirement, which is why companies add synthetic vitamin D2 to soymilk (a toxic form of vitamin D).

Vitamin B12: Soy contains a compound resembling vitamin B12 that cannot be used by your body, so soy foods can actually contribute to B12 deficiency, especially among vegans. 

Begrenzing van de toegevoegde hoeveelheid vitamines is alleen nodig voor Vit.A en Vit.D en foliumzuur. Bij restauratie en substitutie moeten de toevoegingen beperkt blijven tot gehaltes die van nature voorkomen in het product. Andere toevoegingen zijn gebonden aan wisselende maxima, oplopend van 15 tot 100% van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH).
Ruim een halve eeuw extra Vit.D in de voedselketen

Al meer dan 50 jaar wordt er Vit.D toegevoegd aan de voedsel keten. Toch worden we zieker, ergens klopt hier iets niet.

In Amerika 1930 en Canada 1970 wordt melk en margarine verrijkt met Vit.D. In diverse Europese landen wordt aan diverse producten vitamines, mineralen toegevoegd. Hier in Nederland is voedselverrijking niet verplicht, dit wil niet zeggen dat het niet mag of dat het verboden is voor bepaalde producten. Vandaar dat je hier ook diverse producten tegen komt in de supermarkt waar aan een vitamine, mineraal dan wel pro hormoon Vit.D is toegevoegd. Bijvoorbeeld (Kellogg’s Corn Flakes nu verrijkt met Vit.D) ontbijtgranen (10,11)
Diverse huismerken van supermarkten zullen waarschijnlijk niet lang meer achter blijven en A - merk Kellog’s gaan volgen en mee liften in deze trend om hun marktaandeel te behouden.
Een voorbeeld van toevoegen synthetisch Vit.D aan een product is van toepassing na tot stand komen van het Margarine besluit in 1961. Vit.D wordt sindsdien verplicht toegevoegd aan margarine om Vit.D tekort tegen te gaan. In 1999 werd deze verplichting van de hand gedaan. (12)
Door het grotere gebruik van margarine in plaats van roomboter werd verrijking van margarine met Vit.A en D verplicht gesteld. Dit gebeurde zowel in Nederland als in andere Europese landen.

Reeds in 1927 voegde Unilever voor het eerst Vit.D toe aan margarine. Een waaier van producten o.a. koekjes etc. worden thans vervaardigd met margarine met geknutseld Vit.D in plaats van boter.
Davelaar Jodenkoeken, Speculaaskoeken en Stroopkoeken bevatten o.a. Vit.A en Vit.D3 (13) Boter is de gekarnde room van melk. Men spreekt ook wel van roomboter, wat een neoplasme is, aangezien boter altijd van room gemaakt wordt. De productnaam boter is beschermd en moet ten minste 82% melkvet bevatten. Margarine (vroeger kunstboter genoemd) is dus anders dan boter, ook al wordt het in het dagelijks spraakgebruik ten onrechte vaak zo genoemd.

In Nederland is alleen Vit.A en D verplicht toegevoegd aan margarine en jodium aan keukenzout. Thans dragen de verrijkte margarine, halvarine en andere boterachtige gele vet smeersels voor circa 29 á 30% bij aan de Vit.A en D voorziening in Nederland. Hoe hoog zal het percentage zijn van de Nederlandse bevolking die roomboter consumeren en op wijze voorzien worden in Vit.D? 

Hoofdstuk verbruik van boter (14) 

Aan diverse formula melken voor zuigelingen in Nederland wordt met Vit.D toegevoegd. 

In België zijn aan alle formula melken voor zuigelingen Vit.D toegevoegd. In Frankrijk was verrijking, ook van zuigelingenvoeding, tot 1992 verboden. In België wordt eveneens Vit.D aan margarine en diverse zuivel producten toegevoegd. Een product info lijst (15) bij onze zuiderburen. Schrik niet van de verscheidenheid aan producten o.a. ontbijtgranen, soya drinks en kant-en-klaar producten waar bijvoorbeeld o.a. Vit.D, ijzer en Vit.B12 is toegevoegd en smaak, kleur en zoetstoffen. 

In Nederland is het toevoegen van foliumzuur aan ontbijtgranen verboden.
Verrijking van voedingsmiddelen met foliumzuur in verschillende landen.

Naar aanleiding van een arrest van het Europese Hof van Justitie d.d. 2 december 2004 is het voor producenten mogelijk om ontheffing te krijgen op dit verbod. Diverse bedrijven (16) hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, waardoor ook in Nederland foliumzuur aan ontbijtgranen kan worden toegevoegd.
Van foliumzuur en ijzer is bekend dat deze stoffen een voedingsbodem en extra brandstof kunnen zijn voor bacteriën en kankercellen in wording.
Met betrekking tot de risico's van foliumzuurverrijking gaat de aandacht in de eerste plaats uit naar mogelijk negatieve effecten die kunnen optreden bij personen met een Vit.B12 deficiëntie. (17)
Het gebruik van foliumzuur kan de hematologische afwijkingen in het bloed die zich voordoen bij Pernicieuze anemie herstellen en maskeert daarmee het bestaan van de Vit.B12 deficiëntie.
De Gezondheidsraad (advies november 2000) wijst er echter op dat tegenwoordig een diagnostische test beschikbaar is waarmee Vit.B12 in het serum kan worden gemeten. Als artsen zich voldoende bewust zijn van de mogelijkheid van een B12-deficiëntie bij een patiënt hoeft diagnostiek dus geen probleem meer te zijn. (18) Dit laatste is overigens thans heden ten dage een te optimistische gedachte van de Gezondheidsraad. In feite is er geen gouden standaard voor het vaststellen van een B12 deficiëntie. Met name B12 patiënten met een zogeheten grijs gebied waarde kunnen geruime tijd reeds symptomen ontwikkelen die door de arts als vage klachten geïnterpreteerd kunnen worden. Menig patiënt kan hierdoor soms jaren, zonder dat serum waarden uitsluitsel geven op een absoluut of een functioneel tekort, in een soort ‘B12 twilight zone’ verkeren met zijn of haar klachten alvorens een arts tot (h)erkenning en behandeling over gaat. (19)


Finland en Zweden zijn in 1990 begonnen met het toevoegen van Vit.D aan melk. In Finland voegen zuivelaars al op grote schaal Vit.D toe aan hun producten daarnaast wordt Vit.D toegevoegd aan olie. De overheid zou volgens een rapport uit 2008 van adviesorgaan de Gezondheidsraad (20) moeten overwegen om bijvoorbeeld specifiek aan melk, melkvervangers en olie te verrijken met Vit.D. Producten met een groot bereik onder de groepen die baat hebben bij meer Vit.D. Dit om groepen als ouderen, allochtonen en bewoners van verpleeghuizen de mogelijkheid te geven om toch voldoende Vit.D binnen te krijgen.
Welke keuze ook wordt gemaakt volgens de Gezondheidsraad om het Vit.D tekort op te heffen, monitoren van de inname blijft wenselijk, om het beleid waar nodig bij te kunnen sturen.
De beste manier, zegt Van den Berg, is naar het ziekenhuis te gaan en daar door bloedonderzoek individueel te laten uitzoeken hoeveel er exact nodig is en van welke stoffen. Dat is omslachtig en ook heel kostbaar. Dat zal dus alleen gebeuren in zeer specifieke gevallen, denkt de TNO-man. (21)
Dr. Henk van den Berg, biochemicus en als voedingsdeskundige verbonden aan het onderzoeksinstituut TNO-Voeding in Zeist. Van den Berg is tevens voorzitter van de werkgroep vitamines, een van de drie werkgroepen van de Normencommissie van de Gezondheidsraad.
Krijgen bejaarden en allochtonen een voorkeursbehandeling, op advies van de Gezondheidsraad, bij de arts in het periodiek monitoren van diverse parameters om te beoordelen of alles naar wens gaat?
Hoe denkt de Gezondheidsraad bijvoorbeeld over de risk - benefit afweging? Hierbij worden gezondheidsvoordelen afgewogen tegen de risico’s voor bevolking (patiënten) groepen die meer en meer ongevraagd verrijkte producten met toegevoegd Vit.D wordt opgezadeld.
Bijvoorbeeld als het gezondheidsvoordeel geldt voor een andere bevolkingsgroep dan de groep die het nadeel kan ondervinden. Bij het vinden van een juiste risk - benefit afweging moeten in sommige gevallen daarom ook ethische afwegingen meegenomen worden.
Het toevoegen van vitamines en mineralen aan eet- of drinkwaren neemt sinds eind jaren ‘90  met rassen schreden toe. (22)


Risico’s verrijkt voedsel en voedingssupplementen.
Er kleven ook risico's aan het gebruik van verrijkt voedsel en -in het verlengde hiervan- voedingssupplementen. Te weinig van bepaalde vitamines en mineralen binnenkrijgen kan de gezondheid schaden, maar te veel is ook niet goed. Wie fanatiek kiest voor verrijkte voeding en daarnaast ook nog bijvoorbeeld vitamine- mineralen supplementen slikt, loopt kans dan wel het risico dat de veilige bovengrens wordt overschreden.

“Goede informatie is heel belangrijk. Mensen moeten weten dat ze niet en verrijkt voedsel en voedingssupplementen moeten gebruiken", vindt dr. H. van den Berg van TNO Voeding. (23)
Is de Gezondheidsraad wereldvreemd met het gegeven dat de voedingssupplementen handel booming business is? Niet zelden consumeren (zieke) mensen, al dan niet bekend met, of zich bewust van, verrijkte eet- of drinkwaren en slikken tevens dagelijks voedingssupplementen als aanvulling op hun dagelijks menu. (24)
Of consumeren van verrijkte eet- of drinkwaren en/of gebruik van voedingssupplementen gewenst dan wel noodzakelijk is valt nog te bezien. Zeker wanneer diverse vitamines en mineralen voor bepaalde doelgroepen ongewenst aan tal van producten toegevoegd worden en zij niet tot deze keuzegroepen behoren die de Gezondheidsraad wilt bereiken. Met name bij risico groepen met een chronische aandoening waarbij teveel van een bepaalde stof juist schadelijk kan zijn.
Van den Berg: Aan voedselverrijking kan een gevaar zitten. Voor de vitamines A en D en ook voor foliumzuur zit je al snel aan de bovengrens, waarbij een overdosering dreigt. Daarom zijn daarvoor beperkingen gesteld. Je moet je ook afvragen wat je wilt bereiken. (21)
Los hiervan kunnen diverse chronische aandoeningen bij een risicogroep van de keuze groepen aanwezig zijn die de Gezondheidsraad wil voorzien van extra Vit.D waarbij echter gereserveerd dan wel terughoudendheid in gebruik van Vit.D op de voorgrond staat.
Bijvoorbeeld Vit.D gebruik bij o.a. Sarcoïdose patiënten. Sarcoïdose treft vooral jonge volwassenen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar. De incidentie in Nederland wordt geschat op 20 per 100.000 inwoners en de prevalentie op 50 per 100.000 inwoners (Drent et al., 2007).
Sarcoïdose veroorzaakt vaak een verhoging van de Vit.D- productie buiten de nier om. Macrofagen in de granulomen zetten Vit.D om tot zijn actieve vorm, wat resulteert in verhoogde niveaus van het hormoon 1,25-dihydroxyvitamine D en symptomen van hypervitaminose D
Een onderzoek toonde aan (voor het eerst!) eind jaren ’80 dat macrofagen in granulomen bij Sarcoïdose patiënten in staat zijn Vit.D direct om te zetten in zijn actieve vorm, 1,25-dihydroxy-vitamine D, of wel 1,25D
Normaal situatie bij een gezond mens: cholecalciferol wordt in de lever omgezet in calcidiol. Calcidiol wordt in de nier door 1-alfahydroxylase onder strenge terugkoppeling naar behoefte omgezet tot calcitriol (1,25- dihydroxycolecalciferol = 1,25-OH2D3), de meest actieve metaboliet.
Het lichaam produceert dus alleen maar genoeg calcitriol om in zijn behoefte te voorzien.
Sarcoidose is slechts één voorbeeld, waarbij de 1-alfahydroxylase niet normaal wordt geregeld. 


De diversiteit aan aandoeningen waarbij van een normaal sittuatie geen sprake is zijn helaas bij artsen veelal niet bekend.Menig arts heeft nog geen flauw idee dat productie van 1,25D (buiten de nieren om) een signaal dan wel functionele marker kan zijn (lees: is) voor aanwezigheid van lokale inflammatie processen in het lichaam (bloedvaten, botten, weefsel in diverse organen o.a. longen, darmen, maag, lever, hart, hersenen etc.).
De aandoeningen waarbij productie van 1,25D buiten de nieren om plaats vindt zijn echt niet ‘exotisch’ te noemen of slechts op één hand te tellen.

De nationale regels 

De nationale regels inzake toevoeging van vitamines en mineralen aan eet- of drinkwaren loopt sterk uiteen in de verschillende lidstaten van de Europese Unie. Tegenover de liberale aanpak van bijv. het Verenigd Koninkrijk staat de stringente regelgeving van Frankrijk. 

Dat bleek in Engeland aan het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw. In die periode werden hoge doses Vit.D aan de melk toegevoegd om rachitis te voorkomen. Binnen enkele jaren openbaarde zich een uitbraak van hypercalciëmie bij enkele honderden kinderen, een klein aantal van de kinderen overleed zelfs aan de aandoening, er werd gedacht aan 'verrijken' van melk met Vit.D als oorzaak. De exacte oorzaak van de aandoening was niet duidelijk. Daarom werd er voor de aandoening de ingewikkelde naam Idiopathische (oorzaak onbekend) Infantiele (bij kinderen) Hypercalciëmie (te veel calcium in het bloed) bedacht; kortweg IIH. 
De publieke beroering omtrent: 'kinderen worden vergiftigd met toegevoegd Vit.D in melk' werd door het Verenigd Koninkrijk aangegrepen om een verbod in te stellen op Vit.D verrijking van de meeste voedingswaren. Diverse Europese landen volgden rap dit voorbeeld. 

Later werd ontdekt dat kinderen met IIH zelfs bij regelmatige inname van relatief lage doseringen Vit.D al schadelijk kan zijn en sterk verhoogde calcium concentraties in het bloed kan opleveren. Dat komt door dat er voortdurend meer Vit.D wordt aangevoerd dan kan worden afgebroken. 

Die afbraak wordt geregeld door het enzym CYP24A1. Juist bij de IHH patiënten ontdekten wetenschappers dat genetische veranderingen in dit 'afbraakenzym' ervoor zorgen dat het CYP24A1 gen bij deze kinderen niet goed werkt. Hoewel niet duidelijk is hoeveel mensen dergelijke foutjes in CYP24A1 hebben, is de ontdekking zowel voor (potentiële) patiënten als artsen van belang. 

De verhoogde gevoeligheid voor Vit.D bij patiënten met IHH is te verklaren door mutaties in dit gen. Daarnaast moeten artsen en diëtisten bij de diagnose hypercalciëmie voortaan overwegen dat een reguliere dosis Vit.D de aandoening kan hebben uitgelokt. 

Reguliere Vit.D suppletie kan bij deze patiënten leiden tot een ophoping van actieve Vit.D metabolieten in het bloed waardoor het calciumgehalte omhoog gaat en hypercalciëmie kan ontstaan. (25,26,27) 

Volgens schatting lijdt één op de 47.000 mensen aan IHH, maar vanwege het gebrek aan een diagnostisch instrument kon dit tot nu toe niet met zekerheid vastgesteld worden. 

In Groot-Brittannië wordt in de gezondheidsvoorlichting sterk de nadruk gelegd op het belang van verrijkte voeding. Producten met extra foliumzuur hebben zelfs een keurmerk op de verpakking. 

Verrijkte voedingsmiddelen of voedingssupplement? 

Vanuit het toenemende gezondheidsbewustzijn van de consument is bijvoorbeeld de ontwikkeling van functional foods op gang gekomen, maar vindt ook het aanbod aan voedingssupplementen sterk uitbreiding.

'Voedingssupplementen dienen niet als substituut voor een gevarieerde voeding te worden gebruikt'. Sinds 1 augustus 2005 prijkt deze tekst verplicht op de verpakking van elk voedingssupplement. 

Tekst van vergelijkbare strekking zou ook niet misstaan op de verpakking van verrijkte eet- of drinkwaren producten.

Het lijkt me zinvol als al die nieuwe verrijkte eet- of drinkwaren ook een verplichte vermelding krijgen in de trant 'Verrijkte voedingsmiddelen dienen niet als substituut voor een gevarieerde volwaardige voeding te worden gebruikt' 


Slechte eet- of drinkwaren corrigeer je nu eenmaal niet met een vitamine en/of mineralen pil of verrijkte voedingsmiddelen. 

Het punt van bezinning zit wat mij betreft in de zogenaamde voedselverrijking: het lukraak oppimpen van eet- of drinkwaren met allerlei gezondheid bevorderende stofjes die geen enkele relatie hebben met het product zelf. Junkfood blijft junkfood ook al voeg je een stof aan het product toe wat er van nature niet in thuis hoort. 

In vergelijking met andere landen is de Nederlandse overheid altijd terughoudend geweest met toevoegingen van microvoedingsstoffen aan het voedsel. 

Vit.D3 wordt al meer dan een halve eeuw lang aan margarine en halvarine toegevoegd. Vóór de komst van gele vet smeersels margarine en halvarine gebruikte de Nederlandse bevolking roomboter om brood mee te smeren. In roomboter zit namelijk van nature Vit.D. Roomboter gebruik werd door de anti-vet lobby tot een ongezond smeersel gedegradeerd. De anti-vet lobby heeft substituut (plastic) boter of beter gezegd margarine op zijn hoofd: er is de brave borst decennia lang een ongezond dieet door de strot geduwd zonder dat er enig bewijs voor de heilzaamheid ervan was, integendeel. De statistieken laten een toename zien aan welvaart - en ouderdomsziekten. 

Deze anti-vet lobby heeft ruimte gemaakt voor de zogeheten 'light-producten' en de consumptie hiervan op een ranzige wijze gepromoot. 

Actuele onderzoeken hebben onomstotelijk aangetoond dat de inname van (de juiste) vetten onontbeerlijk is voor een goede gezondheid. Natuurlijke verzadigde vetzuren zitten bijvoorbeeld in roomboter. Roomboter bevat de juiste verhouding verzadigde / onverzadigde vetten.
Niet getreurd om het Vit.D gehalte gelijk te houden aan die van roomboter verplichtte de overheid de fabrikant Vit.D aan margarine en halvarine toe te voegen. Deze verplichting is sinds de komst van Vit.D supplementen niet meer geldig maar de fabrikant blijft Vit.D (en ook Vit.A) toch toevoegen aan margarine en halvarine. Kijkt u maar eens op de verpakking van margarine. De stap terug namelijk het geknutselde margarine met toegevoegd Vit.D afserveren en inwisselen voor het ouderwetse roomboter, waarin van nature Vit.D aanwezig is, geniet de voorkeur om diverse redenen.
Zo kwamen er bijvoorbeeld in de VS in 1994 ongeveer 3000 nieuwe producten op de markt die de gezondheid zouden bevorderen. Waaronder voedingsmiddelen met weinig en gezonder vet, extra vitamines en voedingsvezels. Per 1 januari 1998 is het zelfs verplicht aan ontbijtgranen (cornflakes), brood en pasta’s foliumzuur, een vitamine van het B-complex, toe te voegen. Dat is de eerste verplichte voedselverrijking sinds de Tweede Wereldoorlog.
Fabrikanten in de VS verrijken een groot scala van eet- of drinkwaren van producten in het Amerikaanse dieet met Vit.D
Zo wordt vrijwel alle melk met Vit.D verrijkt. Andere zuivelproducten gemaakt van melk, zoals kaas en ijs zijn over het algemeen niet versterkt. Kant-en-klare ontbijtgranen bevatten vaak toegevoegde Vit.D, net als sommige merken jus d’orange, yoghurt en margarine. Zelfs chocolade.
In de VS voedsel mag worden verrijkt met Vit.D o.a. in meel van granen en aanverwante producten, melk en producten op basis van melk, en calcium verrijkte vruchtensappen en dranken. De maximale gehaltes aan toegevoegde Vit.D zijn gespecificeerd door de wet.
Verrijkt voedsel
In Nederland zijn de regels door de overheid de laatste jaren voor voedsel verrijking in Nederland versoepeld. Er komen steeds meer eet- of drinkwaren op de markt met allerlei extra toegevoegde vitamines en mineralen. Toegestaan en al te koop zijn: melk en vruchtensappen met toegevoegd calcium en Vit.C en D, vat geen kou vla met Vit.C een seizoensgebonden product dat alleen te koop was in september vorig jaar. Energie drankjes o.a. Red Bull: ‘het geeft je vleugels’ met toegevoegd Vit.B12 (28) Het product is bedacht door Dietrich Mateschitz, voormalig werknemer van Unilever. En ontbijtgranen met extra vitamines en mineralen. Bij het gebruik van dit soort producten is het belangrijk te weten welke vitamines of mineralen zijn toegevoegd en in welke hoeveelheid. De meeste mensen hebben verrijkte producten niet nodig om aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) vitamines en mineralen te komen.
Alleen voor specifieke risicogroepen extra inname foliumzuur en vitamines D, K en B12 gewenst (29)

Datum : 27 april 2009

Op het gebied van microvoedingsstoffen (vitamines, mineralen en spoorelementen) is de Europese wet- en regelgeving volop in ontwikkeling. Belangrijkste doelen zijn: zorgen voor voldoende inname van deze stoffen én zorgen voor een beperkt risico op een inname hoger dan de vastgestelde veilige bovengrens van de verschillende microvoedingsstoffen. Volgens de commissie Microvoedingsstoffen van de Gezondheidsraad volstaat een gevarieerde voeding volgens de Richtlijnen Goede Voeding voor het merendeel van de algemene, gezonde bevolking. Een suppletieadvies of verrijking van voedingsmiddelen is volgens de commissie alleen wenselijk wanneer er duidelijk sprake is van gezondheidswinst. Daarom vindt zij dat alleen bepaalde risicogroepen (altijd als aanvulling op een gevarieerde voeding) extra foliumzuur of vitamines D, K of B12 nodig hebben. Dit schrijft de Gezondheidsraad in het vijfde advies over microvoedingstoffen dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Toegevoegde vitamines en mineralen?
Dat betekent dat gepimpte eet- of drinkwaren met toegevoegde microvoedingsstoffen dan wel het verrijkte product van nature dus weinig tot niets goeds bevat. Een gevarieerde volwaardige voeding volstaat. Wordt onder verschraald c.q. geraffineerd voedsel dat van de broodnodige essentiële microvoedingsstoffen voor een deel of in zijn geheel is leeg geroofd door het denaturaliseer proces als volwaardig beschouwd?
Voedsel met toegevoegde eigenschappen.
Ontworpen voedsel, dit heet ook wel ‘designer foods’. Het is bedacht door mensen. Dit kan gebeuren door kweken, manipulatie of synthetisch toevoegen. Het krijgt een toegevoegde waarde voor onze gezondheid of lichaamsfuncties. Althans dit wordt beweert door de zogeheten alchemisten die bedreven zijn in het creëren van nep ‘look a like’ surrogaat eet- of drinkwaren.
Grote concerns leggen link tussen voeding en farmacie (30)
Nestlé is onder meer bezig met de ontwikkeling van een kauwgom voor nierpatiënten, drankjes voor mensen met darmproblemen, en producten voor diabetespatiënten. Unilever benadrukt in de reclames voor Becel producten dat ze het risico van hart- en vaatziekten verlagen.

Zo is Danone bezig met de ontwikkeling van Souvenaid (31), een drankje die de symptomen van de ziekte van Alzheimer moet verminderen en de cognitieve eigenschappen van Alzheimer patiënten zou verbeteren. Het drankje is een cocktail van voedingstoffen.
Het voedingsdrankje bevat omega-3 vetzuren, choline, uridine, selenium, foliumzuur, Vit.B6, B12, C en E. Onderzoek van R. J. Wurtman en anderen suggereren dat deze nutriënten de vorming van nieuwe zenuw synapsen bevorderen en al dus neurodegeneratie, grondslag ziekte van Alzheimer, en andere vormen van dementie tegengaan.
Efficacy of Souvenaid in Mild Alzheimer’s Disease: Results from a Randomized, Controlled Trial (32)

Vooralsnog is dit de enige publicatie die tot nu toe is verschenen en wordt gesteld dat twaalf weken Souvenaid drinken het geheugen van 106 Alzheimerpatiënten merkbaar verbeterde. Volgens prof. dr. Martijn B. Katan schortte er wel wat aan de objectiviteit van dit onderzoek. De fabrikant Danone speelde een overheersende rol in het onderzoek; van de acht auteurs waren er vijf adviseur of medewerker van Nutricia. En tot slot werd het artikel in eerste instantie niet geschreven door de auteurs zelf maar door een ghostwriter, ingehuurd door Nutricia. Ook dat is volgens prof. Martijn B. Katan geen aanbeveling. (33)
Als we de voeding marketeers mogen geloven is er altijd wel een reden om deze producten te consumeren met in hun kielzog de lobbyisten c.q. voorstanders van voedselverrijking.

De perceptie van de consument is daarbij met name zeer belangrijk. De consument moet het gevoel hebben dat een product goed is voor de gezondheid.


Misleiding.

Voedingswaakhond foodwatch is een onafhankelijke non-profit consumentenorganisatie, die actief is in Nederland en Duitsland. Foodwatch is onafhankelijk van de overheid en de industrie. Samen met u komen we op voor het recht op transparantie over voedsel en eerlijk eten! Foodwatch laat zien dat de voedingsindustrie aan elkaar hangt van hele leugens en halve waarheden. Daarom heeft foodwatch een eigen 'schijf van vijf' ontworpen, gebaseerd op het voorbeeld van het Voedingscentrum: de schijf van misleiding! (34)
De oksel frisheid van de voedingsindustrie is niet bepaald deodorant proof. Consuming Kids – The Commercialization of Childhood. (35)
Kind van de rekening?
Ik behoor tot de generatie die geboren is voor het Margarine besluit van 1961.Weliswaar opgegroeid met ‘Blue band’ en ‘Zeeuws meisje’ met de slogan: ‘geen cent te veel’ met extra Vit.D in dit smeersel en niet te vergeten standaard de dagelijkse eetlepel levertraan (lovitran) rijk aan Vit.D. ’s Avonds voor het naar bed gaan met frisse tegenzin al dan niet kokhalzend geslikt. Later in mijn tiener jaren vervangen door de geel glazige ronde Vit.D pareltjes. Het merk weet ik niet meer, maar mijn moeder zal er vast wel over hebben nagedacht.
Opgevoed met gevleugelde reclame boodschappen zoals: ‘Met melk meer mans’ en ‘Melk is goed voor elk’ en ‘Melk de witte motor’ wie kent niet het olijke ventje Joris Driepinter. (36)
Een kartonnen piramide melk met een rietje, gesubsidieerd door de Gemeente, werd dagelijks op school geserveerd. De slogan: ‘Breek de dag tik een eitje’ prijkte menigmaal op het ontbijt menu. Het eigeel bevat Vit.D (37)
Als fervent ei liefhebber vanaf mijn diensttijd dagelijks deze vitaminebom (bevat o.a. Vit.D, B12 en foliumzuur) bij het ontbijt toch weer een traumatische ervaring rijker. Wellicht toch uiteindelijk mijn eigen schuld is geweest dat ik Osteoporose heb gekregen. Ik had waarschijnlijk in al die jaren nog meer eetwaren rijk aan Vit.D moeten consumeren.

De hoeveelheid Vit.B12 bijvoorbeeld in een ei is verdeelt in zowel het eiwit en eigeel. De meeste hoeveelheid B12 zit in het eigeel. De biologische beschikbaarheid van B12 in het eigeel van een roerei en roerei geheel, gekookt ei en gebakken ei verschilt. In zijn algemeen wordt de B12 in eieren slecht geabsorbeerd in vergelijking tot de B12 uit andere dierlijke producten.(38)
Gepimpte eieren met Vit.D
De voedingswaarde van het ei kan enigszins worden gestuurd dan wel gemanipuleerd door de samenstelling van het kippenvoer te veranderen. De hoeveelheid en samenstelling van de vitamines en mineralen in het voer spelen een grote rol bij de kwaliteit van broedeieren. De veestapel c.q. dieren uit de pluimvee industrie en vissen uit o.a. zalmkwekerijen incluis worden reeds vele jaren gevoerd met extra vit / min in het voer waar uiteraard Vit.D als toetje niet in ontbreekt.

De volgende info betreft liefst een stijging van 64% Vit.D gehalte in eieren. Deze extra bonus I.E hoeveelheden dan wel mcg Vit.D per ei vanaf 2002 is veelzeggend.
New study shows large eggs are 14 percent lower in cholesterol and 64 percent higher in vitamin D (39)
Nutrient-Rich Eggs
• Eggs now contain 41 IU of vitamin D, which is an increase of 64 percent from 2002. Eggs are one of the few foods that are a naturally good source of vitamin D, meaning that one egg provides at least 10 percent of the Recommended Daily Allowance (RDA).
De stijging van het Vit.D gehalte in het “gepimpte" ei is vermoedelijk het product van de plofkip en haar uit de kluiten gewassen eega die zonder training op de sportschool door middels slikken van krachtvoer de extra Vit.D correctie pro hormonen in het ei heeft gedeponeerd.
Of de kip en de haan door het toegevoegde Vit.D in het verrijkte voer er gezonder op zijn geworden is een vraag voor de dierenarts.
Het ei is in prijs de afgelopen jaren nauwelijks dan niet veel duurder geworden. Je verwacht toch een zekere meerwaarde in eurocenten voor dit ‘supersized’ product. Wanneer je deze cijfers leest krijg je er zomaar gratis extra Vit.D in je dagelijkse voeding bij.
Samenstelling inhoud toegevoegd/kg (Vitamines o.a. Vit.D) kippenvoer: kippen (40), kuikens (41), piepkuikens (42)
De hoeveelheid Vit.D in eieren gaat in de laatste 30 jaar langzaam omhoog (43), om ons gezonder te maken?
Toch een merkwaardige ontwikkeling dat steeds meer mensen met lage 25D waarden toenemen en volgens de Vit.D experts met een vermeend Vit.D tekort zou rond lopen.
Sowieso is het haast een unicum geworden om iemand te vinden die voldoet aan het profiel: persoon is schoon en steriel van toegevoegd Vit.D uit de voedselketen. In werkelijkheid zullen er nog veel meer mensen zijn die volgens de thans huidige opgewaardeerde ondergrens 25D ref. waarden met een Vit.D tekort lopen. Betekent deze tendens nog meer hoeveelheden Vit.D toevoegen in de voedselketen?
Opmerkzaam is het te constateren dat diverse aandoeningen de laatste 50 jaar ook wel welvaart ziekten genoemd zelfs met extra hoeveelheden Vit.D toegevoegd aan de voedselketen niet tot een significante afname van deze aandoeningen heeft geleid. Integendeel hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose en overgewicht rijst de pan uit.
Sterker diverse verlegenheiddiagnoses o.a. chronisch vermoeidheid syndroom, fibromyalgie en diverse andere ondefinieerbare syndromen etc. passeren de revue. Eén op de twee mensen krijgt uiteindelijk te maken met een of andere chronische ziekte deze zijn inmiddels al goed voor 75% van alle doodsoorzaken.
Vermoedelijk is het incasseren van een chronische ziekte dan wel één of ander duister syndroom waar een onderzoeker ooit in het verleden zijn achternaam aan heeft gegeven meer het onvermijdelijke gevolg van mijn ruige roekeloze leefstijl. Teveel inname verzadigde vetten, teveel cholesterol, vroeger gerookt en heel sporadisch een blowtje (jeugdzonde oeps), liefhebber van af en toe een glaasje whisky (puur voor de gezelligheid). Momenteel te weinig beweging en ‘last but not least’ niet meer slikken van hoeveelheden Vit.D
Volgens het gebod van de Gezondheidsraad eigen schuld dikke bult.
Dit laatste zal mij waarschijnlijk en veel andere mensen met mij het zwaarst worden aangerekend die zo ongezond leven. Een 25D waarde van 80 -120 nmol/L schijnt gezond te zijn en niet minder volgens de Vit.D goeroes.
Wel fijn om te vernemen dat de moeders van nu het kleine grut; peuters en kleuters, naast levertraan, margarine en de ‘gepimpte’ eieren thans uit het assortiment verrijkte voedingswaren het toetje Danoontje met extra Vit.D en calcium kunnen offreren als welkome aanvulling. (44)
“Danoontje helpt je kindje bij de opbouw en het behoud van zijn sterke botten. Aan alle fruitkwarkjes voegen we namelijk extra vitamine D en calcium toe. Zo bevat Danoontje 25% van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid vitamine D. Dat helpt calcium op te nemen in de botten”.
Het Vit.D gebrek dan wel deficiëntie probleem en de welvaart c.q. eigen schuld dikke bult ziekten moet gelet op het gestaag groeiend aanbod van verrijkte eet- of drinkwaren toch wel mee op te lossen zijn?  Als dat niet lukt kunnen we altijd nog de ondergrens referentie Vit.D waarden nog verder opschroeven en gewoon nog meer Vit.D gaan slikken. Dan moet het echt wel lukken toch?Al meer dan 50 jaar wordt vanaf “de wieg tot het graf” de bevolking opgezadeld met extra Vit.D in de voedselketen. Het stimuleren van levertraan, Vit.D suppletie dan wel visolie supplementen gebruik is de laatste decennia sterk toegenomen.

De mens eigen unieke schone Vit.D waarden worden reeds vanaf ‘pampers en speen’ en voor het tanden flossen opgewaardeerd dan wel geforceerd naar waarden die thans in het keurslijf passen van de recent aangepaste 25D ref. waarden. Deze opgevoerde waarden mogen bij grote groepen van de bevolking als vervuild worden geclassificeerd. Het predicaat schone Vit.D waarden is voor het merendeel van de Nederlandse bevolking een gepasseerd station.

De overheid en de Gezondheidsraad weten wat goed voor ons is en waken over onze kostbare gezondheid.
Wie beweert dat ik mijn dagelijkse portie Vit.D in al die jaren niet voldoende heb geconsumeerd voor o.a. gezonde botgroei, met daarnaast lichamelijke beweging, moet ik hevig teleurstellen. Namelijk twee keer in de week Gym op de lagere school was in die dagen heel gewoon. Daarnaast tot aan mijn 30ste jaar tal van sporten in de buiten (zon) licht beoefent. Helaas behoor ik tot de selecte groep mannen die reeds op jonge leeftijd (althans op 50 jarige leeftijd hier mee bekend) met o.a. de diagnose botontkalking (osteoporose) geconfronteerd wordt.
En mijn moeder heeft nog wel zo goed voor mij gezorgd met de dagelijkse extra Vit.D voorziening.

Waarschijnlijk zullen de Vit.D adepten in koor roepen: “dit is veels te weinig geweest”.

Een advies rapport van TNO (opdrachtgever RIVM Centrum Jeugdgezondheid) uit 2009:  KvL/P&Z/2009.017

Een effectieve manier van Vitamine D- advisering voor 1 tot 4 jarigen op het consultatiebureau. (45)

Een agressief Vit.D propaganda beleid in niet mis verstaande taal druipt af van dit advies rapport en moet vanaf heden de insteek zijn. Gebruik makend van en inspelen op de onderbuikgevoelens bij diverse bevolkingsgroepen, met name bij ouders van niet- westerse achtergrond, is geoorloofd. Ouders een schuldcomplex aanpraten wordt niet geschuwd. Wijzen op verwijtbaar gedrag van de ouders, wanneer hun bloedjes op latere leeftijd met bijvoorbeeld Osteoporose en mogelijk een verhoogde kans op chronische ziekten als Diabetes Mellitus type I en II en bepaalde vormen van kanker worden geconfronteerd.

Artsen en consultatiebureaus etc. dienen bewerkt, dan wel gerekruteerd, te worden voor deze ultieme missie.

In de 17de eeuw werd door marskramers voor elke klacht die je maar kon bedenken Haarlemmerolie aangeprezen voor verlichting dan wel genezing van je klachten. Het lijkt of Vit.D deze illustere rol thans in de 21ste eeuw, via moderne marskramers langs de digitale snelweg, heeft over genomen. Je kan het zo gek niet verzinnen of Vit.D gebruik wordt bij de meest uiteen lopende aandoeningen als panacee door de Vit.D lobby in de schijnwerpers gezet. Het wordt nog net niet aangeprezen als zijnde ooievaars kuitenvet; ‘goed voor etalage benen en spataderen’. Kwestie van goed de kuiten insmeren.
‘Melk de witte motor’ of is het sloper?
Voedingsadvies Groningse professor F. A. J. Muskiet: Kunnen we zonder zuivel en granen? Zeker, zegt de Groningse klinisch chemicus en hoogleraar Frits Muskiet. “Het is volgens hem zelfs veel gezonder om de inname van granen en zuivel sterk te matigen”. (46) Volgens professor Muskiet is Nederland één van de koplopers op het gebied van Osteoporose.
Neemt het aantal mensen met osteoporose toe of af? (47)
Het aantal mensen met osteoporose (prevalentie) is tussen 1990 en 2007 sterk toegenomen. Het aantal mannen met osteoporose is in deze periode met ongeveer 100% toegenomen, terwijl het aantal vrouwen met osteoporose met 150% is toegenomen.
Ongeveer 148.000 mensen met osteoporose op 1 januari 2007. Hoe vaak komt osteoporose voor en hoeveel mensen sterven eraan? (48) De prevalentie en incidentie van osteoporose zijn geschat op basis van gegevens afkomstig van huisartsenregistraties. Wereldwijd zouden naar schatting meer dan 200 miljoen mannen en vrouwen aan osteoporose lijden.
Heeft melk en extra Vit.D mij vanaf mijn jeugd behoedt voor de ontwikkeling van  botontkalking of juist veroorzaakt?
Dit laatste wordt thans door de Vit.D lobby in de propaganda carrousel met vereende kracht bestreden, is deze zienswijze wel terecht? Het zijn juist de Vit.D lobbyisten die melk en melkpoeder aangrijpen als middel deze te verrijken met Vit.D
Echter wanneer je tot de ontluisterende ontdekking komt dat je namelijk juist een hoeveelheid teveel aan calcitriol de actieve metaboliet van Vit.D blijkt te hebben zit je spagaat tussen de Vit.D orakels in.
Een onderzoek uit reeds 2000 van Stavros Manolagas liet al zien dat teveel 1,25D een desastreuze invloed heeft op de verhouding botaanmaak - botafbraak (osteoblasten – osteoclasten) met als gevolg osteopenie – osteoporose (een vorm van reuma). 

Birth and Death of Bone Cells: Basic Regulatory Mechanisms and Implications for the Pathogenesis and Treatment of Osteoporosis (49)
Osteoporose is een vorm van Reuma artritis en kent vele vormen. (50)
Een vorm van reuma is bijvoorbeeld Jicht.
Niet detecteerbaar serum calcidiol gehalte: niet alles wat blinkt is goud (51)

Biopten van jicht patiënten vertoonden de expressie van 25 (OH) vitamine D 1α-hydroxylase in de macrofagen. Dit geval illustreert de gevaren van aanvulling van Vit.D bij patiënten met een laag serum 25 (OH) vitamine D en verhoogde 1α-hydroxylase activiteit als gevolg van granulomateuze ziekte.
Prof. P. L. A. Lips verbonden aan het VUMC wijst in zijn publicatie (52) o.a. Reuma artritis aan als aandoening voor beoordeling van beide Vit.D metabolieten, naast Sarcoïdose en IBD (o.a. Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa).

Relative Value of 25(OH)D and 1,25(OH)2D Measurements
In Reuma artritis is blijkbaar van een normaal situatie geen sprake meer. Er vindt namelijk ongecontroleerde productie van 1,25D buiten de nieren om plaats in de geactiveerde macrofagen. Bij gezonde mensen wordt de productie van 1,25D strak geregeld in de nieren.
Prevalentie Reuma bij de Nederlandse bevolking: 1 op de 5 volwassen Nederlanders heeft reumatische klachten. Dat zijn ruim 2 miljoen mensen. Vaak wordt gedacht dat reuma vooral bij oudere mensen voorkomt. Dat is een misvatting. Ruim de helft van de mensen met reumatische klachten is tussen de 40 en 64 jaar. Daarnaast komen er in Nederland jaarlijks 750 tot 1500 kinderen bij die jeugdreuma hebben. (53)
Aandoeningen waarbij chronische inflammatie processen van toepassing zijn, is van een normaal situatie geen sprake.
Niet zelden hebben B12 patiënten een vorm van reuma. Bijvoorbeeld fibromyalgie (weke delen reuma) of Sarcoïdose (vorm van reuma) dan wel Sjögren met daar naast botontkalking in stadia Osteopenie – Osteoporose. Voor B12 patiënten met een vorm van Reuma artritis is een 1,25D bepaling gewenst dan wel noodzakelijk alvorens een arts besluit Vit.D voor te schrijven, louter en alleen gebaseerd op een lage 25D waarde.
Blijkbaar zijn er thans meerdere onderzoekers die eveneens geïnteresseerd zijn in de 1,25D met betrekking op de botvoorziening.
Vitamin D: A double-edged sword in the fight against osteoporosis? (54)

Wetenschappelijk onderzoek: Geert Carmeliet Klinische en Experimentele Endocrinologie Leuven

Normocalcemia is maintained in mice under conditions of calcium malabsorption by vitamin D–induced inhibition of bone mineralization (55)

Citaat: Furthermore, increased 1,25(OH)2D levels not only stimulated bone turnover, leading to osteopenia, but also suppressed bone matrix mineralization. This resulted in extensive hyperosteoidosis, also surrounding the osteocytes, and hypomineralization of the entire bone cortex, which may have contributed to the increase in bone fractures.
Citaat: On the other hand, increased 1,25(OH)2D levels may be deleterious to the skeleton, as they stimulate osteoclast formation (7), and several case reports mention the observation of increased unmineralized bone matrix after occult vitamin D intoxication, but do not provide a molecular mechanism.
Voor de helderheid met Vit.D wordt hier de stof calcitriol genoemd de 1,25D. Het is calcitriol de actieve vorm van Vit.D die de opname van calcium uit de darmen verhoogt en invloed heeft op evenwicht bot opbouw- afbraak en niet de voorloper calcidiol de inactieve vorm van Vit.D een metaboliet met slechts geringe biologische activiteit.
Vitamin D Often High in Crohn’s Disease Patients (56)
Dr. Maria T. Abreu: “De meeste artsen denken dat Crohn patiënten automatisch een lage Vit.D niveau hebben en moedigen het gebruik van Vit.D suppletie aan. Wij dringen artsen aan -- alvorens deze aanbeveling beide Vit.D bepalingen controleren.”
 “De onderzoekers vonden ‘onverwacht hoge’ bloedspiegels van de actieve vorm van Vit.D in 42 procent van de 138 mensen die ze bestudeerde met de ziekte van Crohn. Dit was in 7 procent van de 29 patiënten met colitis ulcerosa het geval -- een ander type van inflammatoire darmziekten.”
 “Onder bepaalde omstandigheden te veel actieve Vit.D kan daadwerkelijk bijdragen aan de afbraak van bot -- wat leidt tot osteoporose.”
“Een lage Vit.D (25-OH) waarde hoeft dus niet automatisch een tekort aan Vit.D te betekenen. Bij een (te) hoge 1,25D waarde dient een zorgvuldige afweging in ogenschouw worden genomen -- gelet op het risico van o.a. Osteoporose”
In Nederland leven tenminste 57.000 mensen met inflammatoire darmziekten (Engelse term: Inflammatory Bowel Disease), waarvan de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa de bekendste zijn. (57)Behoren o.a. reuma patiënten, ziekte van Crohn patiënten met osteoporose, Sarcoïdose patiënten met osteoporose tot de risico groep die de Gezondheidsraad wilt bereiken met voedsel verrijking Vit.D?
Of behoren zij juist tot de risk- benefit groep waarbij terughoudendheid dan wel gereserveerdheid met betrekking voedselverrijking Vit.D ongeacht of zij jong, bejaard dan wel van allochtone afkomst zijn?
Immers de Vit.D adepten roepen in alle toonaarden in koor: ‘Vit.D is nodig voor preventie Osteoporose’.
De prevalentie B12 gebrek bij Crohn patiënten is uitvoerig in de literatuur beschreven.
Diverse opportunistische Vit.D uitbaters op diverse patiëntenforums adviseren o.a. bijvoorbeeld B12 patiënten met een lage 25D waarde hoeveelheden Vit.D te slikken die ver boven de richtlijnen van de Gezondheidsraad uitstijgen. Ziekte van Crohn patiënten met een B12 deficiëntie worden automatisch geadviseerd Vit.D suppletie te gebruiken zonder een 1,25D bepaling vooraf en moedigen het gebruik van Vit.D suppletie aan.
De opportunistische wijze in adviseren Vit.D gebruik op tal van patiëntenforums wordt  ondersteund met de ‘theoretische rekenmodellen’ die een zogeheten targetwaarde aanbevelen als kudde norm die in zwang zijn bij sympathisanten van de Vit.D Council.
Tal van Nederlandse enthousiaste prominente Vit.D lobbyisten, niet zelden voorstander van voedsel verrijking met Vit.D, werkzaam in diverse ziekenhuizen omarmen deze ‘theoretische rekenmodellen’ die gebruikt worden als handleiding door goedwillende behulpzame mensen op patiëntenforums. De zelf knutsel werkzaamheden om zo spoedig mogelijk een zogeheten Vit.D targetwaarde waarde zien te bereiken van minimaal 80 nmol/l liefst een streefwaarde van 100 nmol/l waar internationaal geen consensus over is, het zijn louter opinie waarden, viert hoogtij. Schema’s met dagelijks gebruik van dosis hoeveelheden Vit.D aangereikt door de anonieme Vit.D uitbater achter de pc maken de behandeling compleet.
De thans herziene Vit.D3 (25-OH) ref. waarden zijn volgens de prominente Nederlandse Vit.D lobbyisten aan de magere kant. De advies hoeveelheden Vit.D van de Gezondheidsraad voor risico groepen eveneens. De Gezondheidsraad wordt zelfs een te conservatieve houding verweten door diverse Nederlandse Vit.D lobbyisten.
Moleculaire manipulatie: bepaalde bloedwaarden beïnvloeden dan wel manipuleren kan soms nuttig zijn, maar vaker maskeert of veronachtzaamd het de onderliggende oorzaak en de werkelijke problematiek.
Is het vitamine-D-advies van de Gezondheidsraad* toereikend? (58)
F.A.J. MUSKIET, G.E. SCHUITEMAKER, E. van der VEER en J.P.M. WIELDERS
Of de argumenten van F.A.J. Muskiet et al. steekhoudend zijn voor gebruik van hogere dosis Vit.D voor bepaalde risico groepen, met name de chronisch zieken met bepaalde aandoeningen, is mijns inziens te vaag en summier. De zienswijze die afwijkt van het advies van de Gezondheidsraad, lijkt mede gelet op de twee stromingen voor- en tegenstanders onder de wetenschappers, reden voor discussie. Geluid voor bezinning en gematigde houding is mijns inziens op zijn plaats. Wellicht is uit ‘voorzorg principe’ sleutelwoorden als terughoudendheid en gereserveerdheid qua hoeveelheden Vit.D gebruik meer dan wenselijk of wel noodzakelijk. Met name voor doelgroepen als ouderen, allochtonen en bewoners van bejaardenhuizen met al dan niet (h)erkende aandoeningen. Waar bij progressief gebruik van Vit.D die thans door de Vit.D lobbyisten wordt gepropageerd juist het tegendeel kan worden bereikt.


Namelijk ongewenste en wellicht vermijdbare leed schade en voortspruitende kosten in de gezondheidszorg met betrekking medicalisering.
Wellicht kan de Gezondheidsraad overwegen de overheid te adviseren als optie de doelgroep bewoners van bejaardenhuizen gewoon wat vaker in de zon zetten. Niet achter het glas, maar ervoor!
Stukje geschiedenis: Na WO II lichtkuren en vakantiekolonies.

De Nederlandse overheid heeft na WO II een aantal maatregelen getroffen om de Vit.D status onder de bevolking te verbeteren.

 
Er werden lichtkuren voorgeschreven aan kinderen met gezondheidsproblemen (bleekneusjes) en er werden vakantiekolonies opgericht, zodat deze kinderen weer op sterkte konden komen door meer blootstelling aan zonlicht.


Kinderen werden bijvoorbeeld als onderdeel in de behandeling van rachitis in een soort hangkorf aan de zon bloot gesteld. Wellicht waren dit de eerste hangjongeren en werd de term ‘hangjeugd’ een feit.
Of een volgende optie, tevens een tip voor de voeding marketeers, produceer speciale verrijkte melk met Vit.D voor bewoners van bejaardenhuizen (of bijvoorbeeld: ouderen 55+ melk) en allochtonen. Met een beetje marketing techniek prima in de markt te zetten lijkt mij. De zuigelingen markt is reeds voorzien met formula producten.
Andere doelgroepen zijn in ieder geval op deze wijze van handelen gevrijwaard in ongevraagd ongewenst niet ongemerkt zoveel - teveel Vit.D te consumeren.
Wellicht is geitenmelk op het keuzemenu voor bewoners in bejaardenhuizen een optie als alternatief van koemelk. Geitenmelk is een goede bron van vitaminen en mineralen en verhoogt de opname van ijzer en calcium. Geitenmelk bevat meer calcium dan andere soorten melk. Geitenmelk bevat meer vitamine A en D dan koemelk. (59)
Gepasteuriseerde melk of rauwe melk?
Het pasteuriseren van melk is begonnen in 1886, om bacteriën te doden en melk langer houdbaar te maken. Door melk te pasteuriseren en te homogeniseren gaan blijkbaar echter tal van vitamines in mindere en meerdere mate verloren.
Verschillende factoren zijn van invloed op het vitaminegehalte in melk en yoghurt. Het seizoen waarin de koe melk geeft kan invloed hebben op het vitaminegehalte van de melk.
Het seizoen heeft invloed op het soort voer dat de koe krijgt, in de winter krijgt de koe bijvoorbeeld meer krachtvoer (Dictaat Zuiveltechnologie,1999). Het voer heeft weer invloed op het vitaminegehalte van de melk (Gregory, 1980). Ook de hogere vitamineconcentratie in de melk in de maanden september - november en januari - maart zijn het gevolg van seizoensgerelateerde dieet invloeden.
De voedingswaarde is ook afhankelijk van het vetgehalte van melk. Volle melk bevat aanzienlijke hoeveelheden vitamine A, B en D en calcium. Halfvolle of magere melk bevatten dezelfde niveaus van proteïnen, calcium, magnesium, fosfor, kalium en zink en vitamine B als volle melk, maar de hoeveelheid vitamine A en D wordt ofwel gehalveerd of zijn bijna niet meer aanwezig.
De opslag van zowel melk als yoghurt heeft negatieve invloed op het gehalte aan pyridoxine (Vit.B6), foliumzuur en cobalamine (Vit.B12).
Blootstelling aan licht tijdens opslag kan vitamine - inhoud van melk sterk beïnvloeden. Zo wordt concentratie riboflavine (Vit.B2) gereduceerd gedurende blootstelling aan licht. Bovendien kunnen de radicalen gevormd uit deze vitamine, door blootstelling aan licht de oxidatie van ascorbinezuur (Vit.C) versnellen (Andersson en Öste, 1993). De verminderde concentratie ascorbinezuur heeft weer invloed op de concentratie foliumzuur en cobalamine. Scott et al. toonden een foliumzuurverlies van 10% na blootstelling van de melk aan licht tijdens opslag van 48 uur bij 5°C
Verschillende verhittingsprocessen o.a. pasteuriseren en sterilisatie kunnen het vitaminegehalte van de melk sterk beïnvloeden. Miriam van Wanroij heeft in haar literatuurstudie: ‘De Invloed van verschillende parameters op het gehalte aan B-vitamines in melk en yoghurt’ (60) beschreven. In dit verslag wordt nagegaan wat de invloed is van de diverse factoren op het gehalte van vitamines in melk en roeryoghurt. Er wordt alleen gekeken wat de invloed van de diverse factoren is op het vitamine B - gehalte. 

Concluderend, volgens Mirjam  van Wanroy, kan worden gezegd dat het seizoen van melken zeker van invloed is maar het ras van de koe weinig van invloed is op het vitaminegehalte van melk. Verhitten heeft ook effect op het vitaminegehalte. de invloed van pasteurisatie is nog onvoldoende onderzocht, wel komt naar voren dat het thiamine-, pyridoxine-, foliumzuur- en cobalaminegehalte, afnemen tijdens deze verhittingsstap. Sterilisatie heeft weinig invloed op het vitaminegehalte, echter thiamine en cobalamine worden beïnvloed door sterilisatie. Waarbij sterilisatie in de fles de hoogste reductie vertoont in vergelijking tot UHT-verhitting. 

Pasteuriseren verlaagt het gehalte aan thiamine, pyridoxine, foliumzuur en cobalamine. de overige vitamines zijn niet onderzocht. UHT steriliseren heeft alleen invloed op het cobalamine gehalte, deze wordt verlaagd. 

Pasteurized Milk: Killing the bad AND the Good (61)

Citaat: Vitamins A, B6, B12, C, D, and E are reduced to some degree during the pasteurization process. The amount of damage depends on the type of pasteurization. 

Real milk (62)

Citaat: Pasteurization destroys not only harmful bacteria, but benificial bacteria as well. It also destroys enzymes, making digestion difficult for the human system. Pasteurization makes proteins less bioavailable, and it alters amino acids and some vitamins. Natural Vitamin D, for example, is destroyed and has to be added back artificially, to pasteurised milk 


Rauwe biologische of biologisch-dynamische melk is rijk aan de in vet oplosbare vitamines A, D, E, en K en Vit.B12 alsmede de in water oplosbare vitamines, mineralen en bevat alle essentiële aminozuren, tal van enzymen, probiotische bacteriën en omega- 3 vetzuren. 
Vandaag de dag is een groeiend aantal mensen voorstander van het jager - verzamelaars dieet ook wel bekend als het holenmens dieet, beter bekend onder de Engelstalige naam 'Paleolithic diet', in het Nederlands 'Paleolitisch diet' of 'paleo dieet'genoemd. 

Uitgebreide info (Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2005; 30: 163-184) over deze oervoeding of wel 'paleovoeding' is te lezen in het artikel: 'Evolutionaire geneeskunde U bent wat u eet, maar u moet weer worden wat u at' auteur F. A. J. Muskiet (63)

Het fundament van het paleo dieet is gebaseerd op observaties en onderzoek naar de hedendaagse jager – verzamelaars samenlevingen, in het bijzonder door het werk (1920 – 1930) van tandarts antropoloog Weston A. Price, die lijken niet te lijden onder veel van de degeneratieve ziekten aandoeningen die de moderne samenleving teisteren.
Het gedachten goed van Weston A. Price wordt door de oprichtster en voorzitter Sally Fallon van de Amerikaanse Weston A. Price Foundation hoog gehouden.

De Weston A. Price Foundation heeft een uitgesproken visie met betrekking consumptie rauwe melk versus gepasteuriseerde melk. Uitgebreid diepgaande info over rauwe melk is te lezen op de website Realmilk.com.
Gepasteuriseerde melk heeft minder voedingswaarde: ’Abstracts on the Effect of Pasteurization on the Nutritional Value of Milk’ (64)
Rauwe melk bevat tal van componenten die het immuunsysteem versterken: "Fresh, Unprocessed (Raw) Whole Milk: Safety, Health and Economic Issues" (65) 

A Campaign for real milk Pasture - Fed Unprocessed Full - Fed (66) 

A Campaign for Real Milk Powerpoint Presentation (67) 

REBUTTAL TO THE FDA ARTICLE (68) 

"Raw Milk Misconceptions and the Danger of Raw Milk Conception" 

Prepared by the Weston A. Price Foundation March, 2012 

RESPONSE TO THE FDA (69)

A Point - by - Point Rebuttal to the Anti-Raw Milk Powerpoint Presentation

Uit het artikel: ‘Voedzame Tradities’ (Nourish Traditions door Sally Fallon met Mary G. Enig, Ph.D) vertaling Rob Hundscheidt met medewerking van Christine Audenaert. (70) De gepasteuriseerde koemelk bevat meerdere essentiële stoffen niet meer, of in mindere mate, door het bewerken van melk. Pasteuriseren van melk is klaarblijkelijk de doodsteek van het Vit.B12 gehalte. Het volgende met betrekking het B12 aspect:
Citaat: Rauwe melk en kaas moeten gebruikt worden om in vitamine B12 te kunnen voorzien omdat deze essentiële voedingsstof praktisch geheel vernietigd wordt door de pasteurisatie

Citaat: Het verlies van wateroplosbare vitamines kan tot 80 % oplopen; de Wulzen- of antistijfheidsfactor wordt totaal vernietigd zoals ook de vitamine B12 die noodzakelijk is voor gezond bloed en een juist functioneren van het zenuwsysteem. De pasteurisatie reduceert de beschikking over de mineralencomponenten in de melk zoals calcium, chloor, magnesium, fosfor, kalium, natrium en zwavel, zoals ook vele sporenelementen.
Voor een ieder, met name vegetariërs en macrobioten, die alleen gepasteuriseerde koemelk consumeren en ouderen in de verpleeghuizen, risico groep B12 deficiëntie, is de gepasteuriseerde koemelk uit de schap van Ap blijkbaar niet meer dan een slap aftreksel, waarin zowel de broodnodige Vit.B12 en Vit.D voor tig % ontbreekt.
Inhoud vitamines, mineralen, vetten en enzymen etc. in rauwe koemelk (71)

Twee interessante boeken voor meer info over melk in het algemeen.
‘The milk Book: The Milk of human Kindness Is Not Pasteurized’auteur William Campell Douglass II, MD (72)
‘The Untold Story of Milk, Revised and Updated: The History, Politics and Science of Nature’s Perfect Food: Raw Milk from Pasture-Fed Cow’s auteur Ron Schmid (73)
Sinds 1995 consumeer ik zuivelproducten, rauwe melk, karnemelk, yoghurt, kaas, kwark en feta, van de geit.
Etiketten analyse

Coeliakie patiënten zijn reeds bekend met voedingswaren analyseren inzake glutenvrije producten bij de buurtsuper en betalen hier veelal financieel een meerprijs voor. Een meerprijs wordt betaalt in devaluatie gezondheid, wanneer deze patiënten zich niet houden aan consumeren glutenvrije producten.
Bepaalde doelgroepen, waarbij Vit.D gebruik ongewenst is, dan wel onverantwoord kan zijn, worden bij voedsel verrijking met Vit.D veroordeeld tot een leven van zorgvuldige etiketten analyse bij het doen van de dagelijkse boodschappen. Ik acht het zelfs niet ondenkbaar dat, vanuit commerciële overwegingen c.q. marktwerking, er t.z.t. voor eet- of drinkwaren, die gevrijwaard zijn van synthetisch toegevoegde Vit.D, een meerprijs wordt gerekend.
Gebrek aan kennis
De kennis bij het ‘medische establishment’ over al dan niet risk – benefit voedselverrijking eet- of drinkwaren met Vit.D of terughoudendheid supplement gebruik bij diverse patiënt groepen is onvoldoende. Voorlichting c.q. kennisuitbreiding gewenstheid van bepaling beide Vit.D metabolieten bij deze patiënten is van belang om diverse geschetste redenen.
Onder het motto: ‘voorzorgprincipe’ dienen beide Vit.D metabolieten vooraf uit voorzorg bepaald te worden alvorens men overweegt Vit.D suppletie te gebruiken. De volgende info geeft een globale indruk.
Vit.D bepaling: 25D en 1,25D zijn klinische markers in auto-immuun ziekten. (74)


Veiligheid van Vitamines (75)

John Marks, hoogleraar medicijnen Girton College, Cambridge
Cholecalciferol, ergocalciferol - vitamine D

Citaat: Op dit moment is de bepaling van één van de metabolieten in het bloedplasma de beste wetenschappelijke methode om de vitamin-D-status te meten. De meest geschikte bepaling zou die van de 1,25-dihydroxy vitamine-D-metaboliet zijn. Dit is nog geen wijd verbreide bepaling en de meting van 25-hydroxy vitamine D wordt op het ogenblik meer algemeen gebruikt.
Resumerend

Diverse aandoeningen dan wel ‘enge ziektes’ worden in verband gebracht en geassocieerd met lage Vit.D waarden. Suggestieve aannames voeren de boventoon. Wetenschappelijk bewijs oorzaak dan wel causatie Vit.D tekort zijn flinter dun of in zijn geheel niet aanwezig.
Vit.D is een essentiële stof met therapeutisch gebruik in sommige gevallen, maar dat betekent niet dat het verstoken is van mogelijke toxiciteit. Inname van vitamines in hoeveelheden groter dan aanbevolen (norm Gezondheidsraad) voor het behoud van een goede gezondheid kan leiden tot een overdosering van Vit.D bij gezonde mensen. Hoe zit het bij zieke mensen?
Paracelcus arts in de 15de eeuw zei het al: ‘de dosis maakt het gif’.
De toxiciteit van Vit.D verschilt van individu tot individu, volgens de stofwisseling van het individu. De symptomen van een overdosis van Vit.D kan ook variëren bij dagelijks lagere dosis hoeveelheden bij mensen met één of meerdere chronische (auto-immuun) aandoeningen.
Het probleem voor artsen is dat je niet praktisch elke persoon hetzelfde kan adviseren dan wel standaard kunt behandelen. Ieder mens is uniek en anders en dit kan verschillende doseringen van een bepaalde stof vereisen of zelfs niet behandelen kan geïndiceerd zijn.

Wat helend voor de één kan zijn is een marteling voor een ander. Zelfs een therapeutisch Vit.D dosis van ± 1000 I.E (waarvan acte) per dag kan ver strekkende gevolg hebben, en tot klachten doen  leiden van één of meerdere systemen in het lichaam. Ik heb Vit.D in veel lagere doseringen (≤ norm Gezondheidsraad) per dag voor vele jaren gebruikt en toch terdege zeer nadelige gevolgen ondervonden.
Mijns inziens behandelen artsen patiënten als klonen van elkaar, zoals auto's of machines die hetzelfde werk doen... we zijn als mens gevoelig en zijn totaal verschillend van elkaar.
Hoe je het went of keert tal van (zieke) mensen reageren verschillend op verschillende stoffen... ook u.
Overzicht artikelen:

(1)  Gebrek aan Vit.D: of zijn het Vit.D intoxicatie verschijnselen?
(2)  Renal Versus Extrarenal Activation of Vitamin D in Relation to Atherosclerosis, Arterial Stiffening, and Hypertension
(3)  Is there any need for 1,25(OH)2 vitamin D3 analysis in hypovitaminosis D?
(4) Vitamine-D en het ritme van de zon
(5)  Naar een toereikende inname van vitamine D

(6)  Aan de sojamelkvarianten van Alpro Soya wordt sinds kort ook vitamine D toegevoegd.


(7)  Peynenburg Complete Start


(8)  Peyenburg complete start vezels De complete ontbijtmisleiding


(9)  The Health Dangers of Soy
(10)  Kellogg's ontbijtgranen en vitamine D


(11)  Extra vitamine D in ontbijt cereals


(12)  Besluit van 22 september 1999, houdende het Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten

(13)  Davelaar Jodenkoeken

(14)  Hoofdelijk verbruik van boter


(15)  Product info

(16)  Kellogg's ontbijtgranen en verrijking
(17)  Veiligheid Extra Foliumzuur Onduidelijk
(18)  Risico's van foliumzuurverrijking
(19)  Tussen wal B en schip 12 beland
(20)  Extra vitamine D gewenst voor risicogroepen in de bevolking


(21)  Vitamines worden op het lijf geschreven
(22)  Nederlanders gaan volop vitaminen eten
(23)  Verrijkte voeding is een luxeproduct
(24)  Een extra pilletje voor een blakende gezondheid
(25)  Genetisch foutje maakt gevoeliger voor nierverkalking
(26)  Doorbraak Idiopatische infantiele hypercalciëmie
(27)  Mutations in CYP24A1 and Idiopathic Infantile Hypercalcemia
(28)  B-Vitamines
(29)  Alleen voor specifieke risicogroepen extra inname foliumzuur en vitamines D, K en B12 gewenst
(30)  Grote concerns leggen link tussen voeding en farmacie

(31) Danone boekt goede vooruitgang op de ontwikkeling van haat Alzheimer-product Souvenaid
(32) Efficacy of Souvenaid in Mild Alzheimer’s Disease: Results from a Randomized, Controlled Trial
(33) 12 mei - Medische voeding
(34)  de schijf van misleiding!
(35)  Consuming Kids – The Commercialization of Childhood.
(36)  Melk de witte motor

(37)  Vitamine D
(38)  Vitamin B12 Sources and Bioavailability

(39)  New study shows large eggs are 14 percent lower in cholesterol and 64 percent higher in vitamin D
(40)  Samenstelling inhoud toegevoegd/kg (Vitamines) kippenvoer: kippen
(41)  Samenstelling inhoud toegevoegd/kg (Vitamines) kippenvoer: kuikens
(42)  Samenstelling inhoud toegevoegd/kg (Vitamines) kippenvoer: piepkuikens

(43)  ‘Significant’ vitamin D egg findings should drive industry use, says director
(44)  Alles over suiker, kwark en natuurlijk lekker!
(45)  Een effectieve manier van Vitamine D- advisering voor 1 tot 4 jarigen op het consultatiebureau.


(46)  Kunnen we zonder zuivel en granen?
(47)  Neemt het aantal mensen met osteoporose toe of af?
(48)  Hoe vaak komt osteoporose voor en hoeveel mensen sterven eraan?
(49)  Birth and Death of Bone Cells: Basic Regulatory Mechanisms and Implications for the Pathogenesis and Treatment of Osteoporosis
(50)  Vormen van Reuma
(51)  Undetectable serum calcidiol: not everything that glitters is gold
(52)  Relative Value of 25(OH)D and 1,25(OH)2D Measurements
(53)  Feiten en cijfers
(54)  Vitamin D: A double-edged sword in the fight against osteoporosis?

(55)  Normocalcemia is maintained in mice under conditions of calcium malabsorption by vitamin D–induced inhibition of bone mineralization
(56)  Vitamin D Often High in Crohn’s Disease Patients
(57)  Werken met een inflammatoire darmziekte in Nederland
(58)  Is het vitamine-D-advies van de Gezondheidsraad* toereikend?
(59)  Geitenmelk
(60)  De Invloed van verschillende parameters op het gehalte aan B-vitamines in melk en yoghurt.
(61)  Pasteurized Milk: Killing the Bad AND the Good
(62)  Real milk

(63)  Evolutionaire geneeskunde U bent wat u eet, maar u moet weer worden wat u at


(64)  Abstracts on the Effect of Pasteurization on the Nutritional Value of Milk


(65)  Fresh, Unprocessed (Raw) Whole Milk: Safety, Health and Economic Issues

(66)  A campaign for real milk Pasture - Fed   Unprocessed   Full-Fed


(67)  A Campaign for Real Milk PowerPoint Presentation


(68)  REBUTTAL TO THE FDA ARTICLE  “Raw Milk Misconceptions and the Danger of Raw Milk Consumption”


(69)  RESPONSE TO THE FDA  A Point-by-Point Rebuttal to the  Anti-Raw Milk PowerPoint Presentation


(70)  Voedzame Tradities

(71)  What's in Raw Milk?(73)  The Untold Story of Milk, Revised and Updated: The History, Politics and Science of Nature's Perfect Food: Raw Milk from Pasture-Fed Cows (74)  Vit.D bepaling: 25D en 1,25D zijn klinische markers in auto-immuun ziekten.
(75)  Veiligheid van Vitamines
Diesel


Geen opmerkingen:

Een reactie posten