Vit.B12: niet alle cobalamine vormen zijn gelijk.


Vitamine B12 wordt ook wel cobalamine genoemd het bevat namelijk het metaal kobalt. Vit.B12 is een verzamelnaam voor een groep van kobalt bevattende verbindingen bekend als corrinoids. De belangrijkste cobalamine derivaten zijn cyano-cobalamine, hydroxocobalamine en de twee co-enzym vormen methyl-cobalamine en adenosyl-cobalamine.


Hier de "story of my life" in een zoektocht naar de optimale cobalamine behandeling.


maandag 23 april 2012

Gebrek aan Vit.D: of zijn het Vit.D intoxicatie verschijnselen?


Gebrek aan Vit.D: of zijn het Vit.D intoxicatie verschijnselen?

23 april - 2012

Een gebrek aan Vit.D wordt in verband gebracht met de meest uiteenlopende aandoeningen, door tal van zogeheten Vit.D experts. Je kunt geen chronische (auto-immuun) aandoening  bedenken, of Vit.D zou de remedie kunnen zijn. Kortom: Vit.D wordt geassocieerd met een heleboel gunstige effecten.

Zijn ongewenste verschijnselen die kunnen optreden met gebruik van Vit.D suppletie overgevoeligheid of intoxicatie verschijnselen? Zelfs met dagelijkse hoeveelheden Vit.D gebruik die door de Gezondheidsraad als veilig wordt beschouwd, kunnen bizarre verschijnselen teweeg brengen.

Wanneer de arts wordt geconfronteerd met een patiënt met voor hem of haar tal van ‘vage klachten’ en de 25D waarde blijkt laag te zijn. Is gelet op de huidige aanpassing c.q. opwaarderen ondergrens  van de Vit.D3 (25 - OH) ref. waarde niet ondenkbaar dat uw arts Vit.D gebruik adviseert, dan wel voorschrijft voor een Vit.D gebrek.

Vooralsnog is er geen consensus over de optimale 25D waarde. (1) De optimale 25D waarde zou volgens de zogeheten Vit.D experts rond de 75 nmol/l zijn, of mogelijk zelfs 100 nmol/l. (2) Deze targetwaarde is echter gebaseerd op suggestieve aannames en opinies. De patiënt wordt met behulp van theoretische rekenmodellen geadviseerd dagelijks een dosis respons Vit.D te slikken, om een target waarde van rond de 80 nmol/l in korte tijdspanne zien te realiseren. De arts kan de patiënt (leek) naar de literatuur van o.a. Holick (3) en Muskiet en van der Veer (4) verwijzen voor deze zienswijze.


Is de zienswijze: een 25D waarde ≤75 nmol/l  betekent een Vit.D gebrek, wel correct?

De Gezondheidsraad (5) adviseert sinds 2008 voor 25-hydroxyvitamine D een algemene ondergrens van 30 nmol/l en voor vrouwen ≥ 50 jaar en mannen ≥ 70 jaar een ondergrens van 50 nmol/l. Dit wordt door de Vit.D voorstanders als te conservatief beschouwd.

Drie jaar lang ben ik behandeld, periode 2005 – 2008, met extra Vit.D (colecalciferol) op voorschrift van mijn toenmalige arts, volgens de visie van de Vit.D Council om een lage 25D waarde van 36 nmol/l naar een 80 - 100 nmol/l streefwaarde zien te opwaarderen. Deze waarden liggen beduidend hoger dan de Gezondheidsraad adviseert. Dit laatste is mij uiteindelijk gelukt, een geforceerde 25D waarde van circa 100 nmol/l.

Het heeft mij bijna de kop gekost, met daarnaast uiteindelijk een te hoge c.q. ongezonde 1,25D waarde.

Volgens de Vit.D voorstanders in het artikel: Is het vitamine-D-advies van de Gezondheidsraad* toereikend? (6) kan het huidige GR-advies van een 30 of 50 nmol/l 25(OH)D-spiegel en de ‘aanvaardbare boven­grens’ van 50 μg vitamine D/dag met een gerust hart in de wind slaan onder het motto ‘tachtig is prachtig’.

Aanvullend kan met betrekking op mijn persoonlijke ervaring: ‘met honderd voel jij je bedonderd’ aan toegevoegd worden. Het met een ‘gerust hart in de wind slaan’ heeft bij mij geresulteerd: ‘ in alle zeilen bij zetten’ om er bovenop te komen.Aanvullend bloed en urine bepaling, vertoonde geen abnormaliteiten. Calcium serum hoog normaal-, calcium geïoniseerd normaal-, 24- urine calcium uitscheiding normaal-, PTH (parathormoon) en fosfaat normaal waarden. Magnesium serum en magnesium intracellulair geen afwijkingen. Nier waarden bloed en urine geen afwijkingen, lever waarden ALAT en ASAT licht verhoogd.

De calcium geïoniseerd bloed bepaling en de 24- uur urine calcium uitscheiding bepaling, zijn meer gespecialiseerde bepalingen die van belang zijn met betrekking hypercalcemie.

Een normaal waarde calcium, fosfaat, PTH sluit een aanwezig (te) hoog 1,25D dan wel oplopen van de 1,25D waarde met gebruik van Vit.D niet uit -- waarvan acte.

From vitamin D to hormone D: fundamentals of the vitamin D endocrine system essential for good health (7)

Citaat: The molecular structure of vitamin D is closely allied to that of classic steroid hormones (eg, estradiol, cortisol, and aldosterone) in that they have the same root cyclopentanoperhydrophenanthrene ring structure. Technically, vitamin D is a secosteroid

De moleculaire structuur van Vit.D vertoont overeenkomsten met die van de klassieke steroïde hormonen o.a. estradiol, cortisol en aldesteron ze hebben in de kern dezelfde cyclopentanoperhydrophenanthrene ringstructuur. Technisch gezien, Vit.D is een secosteroïd.

Vit.D is namelijk geen vitamine of een nutriënt, maar een pro hormoon wat in de nieren wordt omgezet in het actieve Vit.D 1,25 metaboliet calcitriol, een steroïd hormoon. 

.


Betekent een lage 25D waarde wel een Vit.D tekort, wanneer tevens structureel  een te veel aan calcitriol van toepassing blijkt te zijn?

Het ophogen van een laag normaal 25D waarde met extra Vit.D en je op dat moment goed voelen en symptoom vrij zijn wil niet betekenen dat deze ‘positieve ervaring’ in de beginfase per se een positieve ontwikkeling is voor je gezondheid wanneer je verzuimt de 1,25D waarde als functionele marker te gebruiken. Met name wanneer kenmerken van Vit.D intoxicatie verschijnselen zich gaande weg aandienen die abusievelijk voor Vit.D tekort verschijnselen kunnen worden gehouden wanneer deze verschijnselen niet tijdig onderkend worden.

Mainstream geneeskunst gaat zeer sterk uit van het principe dat de patiënt zich beter moet gaan voelen. Symptoom verlichting en je tijdelijk beter voelen wil niet zeggen dat de arts en patiënt zich op de juiste ingeslagen weg bevinden. Palliatie van symptomen is geen curatieve behandeling.

Uit onderstaande lijst met een scala aan verschijnselen, kan door uw arts diverse uitingen c.q. symptomen als onbegrepen ‘vage klachten’ worden geïnterpreteerd. Voor de groep mensen die acuut hondsberoerd of zelfs op langere termijn doodziek kunnen worden van Vit.D gebruik is deze lijst onmisbaar in het signaleren van klachten en symptomen die passen bij een Vit.D intoxicatie. 


Overzicht Vit.D intoxicatie symptomen lijst, sarcinfo.com (8), nieuwsbrief MBOG juni 2006 pagina 5 (9)

Vitamine D intoxicatie – symptomen 

Vermoeidheid
Verminderd kracht en energie
Problemen met in slaap komen of in slaap blijven
Niet uitgerust en overdag slaperig zijn
Gevoel van tinteling, branderigheid, prikkeling, doof gevoel ergens in het lichaam
Eenzijdig (meestal) gezichtsverlamming – soort Bell’s Palsy
Metaal smaak in de mond
Snel geïrriteerd
Wisselende stemmingen of mentaal veranderingen
Verminderd geheugen
Concentratie problemen
Problemen met spraak – niet uit de woorden kunnen komen
Droge mond
Ergens pijn zonder oorzaak
Pijn in de grote teen
Spier, bot en gewrichtspijn, vooral de enkels
Spier krampen
Problemen met slikken, strak gevoel in de keel
Verlammingen
Problemen met ademhalen
Stijfheid
Verlies controle over de spieren
Verminderd evenwicht
Ongecoördineerde bewegingen
Gevoel dat alles draait
Duizeligheid, licht in het hoofd
Gevoel als of men een beetje dronken is
Onregelmatige hartslag
Verlies libido
Tinnitus (fluit toon in de oren)
Verminderd gehoor
Verstopte neus, verstopt sinussen, loop neus
Diarree
Constipatie
Troebele urine
Onaangenaam gevoel in de buik
Misselijkheid, overgeven
Anorexia
Licht intolerantie
Geïrriteerde ogen
Rode ogen
Conjunctivitis
Frequent en zeer pijnlijke migraine
Hyperthermie – het te warm hebben
Nacht zweten
Kuchen
Jeuk
Hypercalcemie – verhoogt calcium in het bloed
Osteoporose
Depots calcium in zachte weefsels van long, hart,
bloedvaten, nieren, nierstenen
Nierfunctie stoornissen met evt. symptomen zoals:
zeer vaak moeten plassen, ’s nachts vaak moeten plassen,
veel dorst, te veel stikstof in de urine, eiwit in de
urine, echt nierinsufficiëntie
Als deze intoxicatie ernstig wordt, kunnen symptomen
optreden van:
Hoge bloeddruk, koorts, ernstige buikpijn.

Ongeveer zo’n 80% van bovenstaande symptomen dan wel uitingen op de Vit.D intoxicatie lijst  waren bij mij in mindere dan wel in hevige mate van toepassing. Met name de laatste paar weken dan wel dagen voor en tijdens mijn crash, namen de symptomen in rap tempo toe.


De behandelend arts die mij extra hoeveelheden Vit.D heeft voorgeschreven, zonder eerst een 1,25D bepaling, wist op een gegeven moment niet meer wat hij voor mij kon betekenen. Hij heeft mij vriendelijk verzocht om de samenwerking te beëindigen, omdat ik te complex zou zijn voor zijn praktijk. M.a.w. de arts weet het niet meer, zoek het zelf maar uit.

Diverse artsen, verschillende discipline, in tal van ziekenhuizen tijdens en nadien geconsulteerd. Resumerend: ik moet uit de zon blijven, draag een hoed, smeer mijn handen en gezicht in met zink zalf. Dien alle supplementen (10) waar Vit.D in zit te vermijden, voedingsmiddelen verrijkt met Vit.D o.a. margarine etc. eveneens vermijden, voedingsmiddelen met van nature Vit.D momenteel zeer beperkt consumeren. De eerste 2½ jaar voedingsmiddelen met Vit.D absoluut vermeden, behalve roomboter.
Draag de speciale NoIR zonnebrillen, de zogeheten Marshall Protocol brillen. (11) Gebruik brillen met 3 verschillende licht sterktes tegen de lichtgevoeligheid, naar gelang de lichtintensiteit maak ik mijn keuze. Zelfs met autorijden in het donker heb ik één van die brillen nodig om te kunnen rijden, zelfs met tv kijken en achter de pc ontkom ik er niet aan. Oftewel ik leef momenteel als een soort mol, weet niet hoe lang dit proces nog door zal gaan, heb ziekenhuis in en uit gelopen voor zover dit mogelijk was.

Nieuw licht op vitamine D (12)

Citaat: Voor het vaststellen van de vitamine D-status volstaat de meting van 25-hydroxyvitamine D (calcidiol) in serum. Meten van 1,25-dihydroxyvitamine D (calcitriol) is alleen zinvol bij ernstige nierinsufficientie of zeldzame erfelijke afwijkingen.

Gelet op mijn persoonlijke ervaring, is mijns inziens een 1,25D bepaling zeker zinvol. Of u vormen van Reuma, Fibromyalgie (weke delen reuma), Reuma artritis (13), Osteoporose (14), Sarcoïdose (15), Inflammatory Bowel Disease (IBD) o.a. ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa (16) etc. al of niet een zeldzame erfelijke afwijking vindt?

Relative Value of 25(OH)D and 1,25(OH)2D Measurements (17)

Prof dr. P.L.A Lips verbonden aan het VUMC

TABLE 3. ASSESSMENT OF SERUM 1,25(OH)2D

Disorders of 1α-hydroxylation
Renal failure
Vitamin D–dependent rickets type 1
Hypophosphatemic rickets
decreased levels
Vitamin D receptor defects
Vitamin D–dependent rickets type 2
increased levels
Extrarenal 1
α -hydroxylation*
Sarcoidosis, tuberculosis, rheumatoid arthritis

Inflammatory bowel disease
Lymphoproliferative disease

Citaat: Extrarenal formation of 1,25(OH)2D also occurs in rheumatoid arthritis and in lymphoproliferative diseases.( 28) Whereas the renal hydroxylation of 25(OH)D into 1,25(OH)2D is tightly regulated by feedback control, the extrarenal hydroxylation by activated macrophages is not. In these diseases, a positive correlation is observed between serum 25(OH)D and 1,25(OH)2D,(28) whereas in normal circumstances, it is not.

Vorming van 1,25D vindt eveneens extrarenal plaats (buiten de nieren om) in reuma artritis. Daar waar hydroxylatie van 25D naar 1,25D strak is geregeld in de nieren door feedback controle, is de gevormde 1,25D buiten de nieren om in de macrofagen niet. De vorming van 25D naar 1,25D in de geactiveerde macrofagen in deze aandoeningen is een positieve correlatie daar waar in normaal situaties de vorming van 1,25D niet is.Reuma (18) is namelijk niet één ziekte maar een verzamelnaam voor meerdere reumatische aandoeningen o.a. Fibromyalgie, Osteoporose, Sarcoïdose, Lupus en Sjögren etc.
Vormen van Reuma:

• Acuut reuma
• Arteriitis temporalis
• Artritis bij darmziekten
• Artritis psoriatica
• Artrose
• Bacteriële artritis
• Bechterew, ziekte van
• Behçet, ziekte van
• Bursitis
• Chondrocalcinosis
• Enthesitis
• Fibromyalgie
• Forestier, ziekte van
• Hypermobiliteit
• Jeugdreuma
• Jicht
• Lupus erythematodes
• Lyme, ziekte van
• MCTD
• Myositis
• Ongeclassificeerde artritis
• Ongedifferentieerde spondylarthropathieën
• Osteoporose
• Paget, botziekte van
• Palindroomreuma
• Polymyalgia rheumathica
• Raynaud, fenomeen van
• Reactieve artritis
• SAPHO
• Sarcoïdose
• Sclerodermie
• Sjögren, syndroom van
• Tendinitis
• Tietze, syndroom van
• Virale artritis
• Reumatoïde artritis


Er bestaat geen specifieke test voor diagnose Sarcoïdose. Bij verdenking Sarcoïdose wordt een diagnostisch stappenplan gevolgd met labonderzoek (bloed en urine), beeldvormend en weefsel onderzoek. Een verhoogd ACE (angiotensine converting enzyme) gehalte in diagnostiek Sarcoïdose is niet specifiek en komt voor bij een groot aantal andere ziekten. Bij sarco patiënten met de acute vorm is de ACE waarde bij ongeveer 50 - 70% van de patiënten verhoogd.

Sarcoïdose is slechts één van de chronische aandoeningen waarin de combi laag 25D met een (te) hoog 1,25D wordt gezien. De prevalentie van hoog normaal calcium waarden dan wel hypercalcemie is ongeveer bij zo’n 10 - 20% van de Sarcoïdose patiënten met een te hoge 1,25D waarde aanwezig. In die zin kan een calciumbepaling als functionele marker nuttig zijn -- niet meer dan dat. Een normaal calciumwaarde sluit een (te) hoge 1,25D waarde niet uit -- dit geldt eveneens voor een normaal PTH (parathormoon) waarde.

Bij granolomateuze ziekten o.a. Sarcoïdose, ziekte van Crohn en TBC (Tuberculose) vindt 1 alpha hydrolase plaats in de macrofagen. Dit wel zeggen er vindt omzetting van de niet actieve 25D (calcidiol) naar het actieve hormoon 1,25D (calcitriol) plaats in de macrofagen.

Bij tal van zieke mensen met een chronische (auto-immuun) aandoening (inclusief diverse B12 patiënten) kan het Vit.D metabolisme ontregeld zijn en dit regulerings proces verloopt dan dus niet normaal. Een ontregeld Vit.D metabolisme -- lage 25D waarde met een te hoge 1,25D waarde  -- kenmerkt zich door productie van te veel actieve Vit.D oftewel calcitriol in de macrofagen door een falend immuun systeem. De hoeveelheid calcitriol wat wordt geproduceerd vindt extra renal (buiten de nieren om) plaats en laat zich gelden in de 1,25D bloedwaarde.

De oorzaak waardoor deze productie van calcitriol buiten de nier om plaats vindt in de macrofagen is reden voor onderzoek bij de desbetreffende patiënt met een ontregeld Vit.D metabolisme.

Zowel Sarcoïdose en Inflammatory bowel disease (IBD) patiënten o.a. ziekte van Crohn, ook wel sarcoïdose van de darm genoemd (19,20), hebben een verhoogd risico voor het ontwikkelen op termijn van Osteopenie - Osteoporose (16,21) door o.a. een verstoord Vit.D metabolisme. Een te hoge of te lage 1,25D gehalte heeft bijvoorbeeld o.a. invloed op de botaanmaak (osteoblasten) en botafbraak (osteoclasten).

De hoeveelheid van de 1,25D waarde heeft dus invloed of er al dan niet een goed evenwicht van botaanmaak dan wel botafbraak plaats vindt. Bij een (te) hoge 1,25D waarde vindt o.a. meer botafbraak plaats met als gevolg Osteopenie - Osteoporose. (22)

Niet de lage 25D waarde maar de hoge 1,25D waarde het actieve hormoon kan tot meer botafbraak leiden en dumpen van calcium op plaatsen waar je dit absoluut niet wilt hebben o.a. bloedvaten, hart, borsten, longen en nieren etc. Dit zijn geen directe acute Vit.D intoxicatie verschijnselen, wel lange termijn aspecten die een behoorlijke impact kunnen hebben op je welzijn en gezondheid. Osteoporose: (zie lijst symptomen) eveneens bij mij van toepassing, is nu niet bepaald een symptoom dat je direct doet denken aan een acute intoxicatie symptoom van Vit.D gebruik.

Het is raadzaam bij een te lage 25D (calcidiol)waarde tevens ook de 1,25D (calcitriol)waarde te laten bepalen. Bij een ontregeld Vit.D metabolisme kan met gebruik van de extra Vit.D in welke vorm dan ook de klachten geleidelijk dan wel acuut gaan toenemen -- hoe snel dit gebeurt is individueel verschillend en niet te voorspellen.

Degene waarbij dit met duidelijke signalen acuut plaats vindt (wanneer jij of de arts ze hopelijk herkent) kan direct veel leed en mogelijke gevolg schade bespaard worden gebleven. Voor patiënten waarbij dit langzaam gebeurd (een aantal jaren) ben je gelet op mijn persoonlijke ervaring op je zelf aangewezen en een ervaring met tal van artsen op diverse disciplines rijker waarbij gebrek aan kennis over beide Vit.D metabolieten bij het ‘medisch establishment’ schrijnend te noemen is.
Metaalsmaak: (zie symptomen lijst) eveneens bij mij van toepassing, reeds vele jaren.Een van de symptomen die voorkomt op de lijst Vit.D intoxicatie lijst is een metaalsmaak dit symptoom kan worden veroorzaakt door zowel Vit.D supplementen als door een onderliggend B12 deficiëntie. Vanaf ’95 bekend met een Vit.B12 deficiëntie. Ingestelde therapie: Hydroxo-cobalamine injecties met dagelijks gebruik maatkostuum beide actieve B12 smelt tabletten, namelijk Methyl-cobalamine en Adenosyl-cobalamine.

Voor B12 patiënten die last hebben van een metaalsmaak is een 1,25D bepaling een aanrader om dit uit te sluiten.

Een metaalsmaak kan namelijk o.a. één van de klachten zijn bij B12 patiënten en Sarcoïdose patiënten.

Voor B12 patiënten met een metaalsmaak is de 1,25D bepaling een functionele marker om te beoordelen of de extra Vit.D al dan niet op voorschrift arts mogelijk voor al deze patiënten een gif kan zijn!

Wanneer je als B12 patiënt tevens Osteoporose hebt, en de arts schrijft je Vit.D voor en een metaalsmaak begint zich te manifesteren -- direct 1,25D bepalen.

Bij een reeds aanwezig metaalsmaak in de mond, oorzaak onbekend, sowieso de 1,25D bepalen! Alvorens men overweegt Vit.D suppletie te gebruiken, of louter geïndiceerd op een lage 25D waarde.

B12 patiënten met Sarcoïdose zijn dubbel gewaarschuwd.

Wat is de oorzaak van een metalen smaak in de mond? (23)

Citaat: Medicijnen zijn een belangrijke oorzaak van een metaalsmaak in de mond

Citaat: Osteoporose medicijnen - teriparatide, vitamine D-supplementen

Citaat: Veel systemische ziekten kunnen leiden tot een metaalsmaak in de mond zoals kanker, hyperparathyreoïdie, nierfalen, diabetes, syndroom van Sjögren, sarcoïdose, amyloïdose, vitamine B-12 deficiëntie en zinktekort.De bijsluiter van o.a. Devaron (Vit.D colecaciferol supplement) is vrij helder in advies voor bijvoorbeeld Sarcoïdose patiënten.(24)
 
Het veelvuldig injecteren van hydroxocobalamine B12 en gebruik van beide B12 smelt tabletten, methyl- adenosylcobalamine heeft in al die jaren mijn metaalsmaak niet tot weinig substantieel positief beïnvloedt.

Het vermijden van Vit.D bronnen en verlagen van de 25D waarde (momenteel circa 10 - 15 nmol/l) en het normaliseren van de 1,25D waarde (momenteel circa 62 - 69 pmol/l) met gebruik van ruim  1½ jaar Olmesartan, heeft de metaalsmaak in combi met een tintelend branderige tong in praktisch 2½ jaar tijd gereduceerd tot normaal.

Veiligheid van vitamines (25)

door John Marks, hoogleraar medicijnen Girton College, Cambridge

Cholecalciferol, ergocalciferol - vitamine D

Citaat: Op dit moment is de bepaling van één van de metabolieten in het bloedplasma de beste wetenschappelijke methode om de vitamine-D-status te meten. De meest geschikte bepaling zou die van de 1,25-dihydroxy vitamine-D-metaboliet zijn. Dit is nog geen wijd verbreide bepaling en de meting van 25-hydroxy vitamine D wordt op het ogenblik meer algemeen gebruikt.
Mijns inziens is er nog teveel controverse over het Vit.D onderwerp qua behandeling bij een vermeend Vit.D tekort. Een aanvullend hulpmiddel kan een 1,25D bepaling zijn, gelet op mijn persoonlijke ervaring. Een behandeling met extra Vit.D kan voor diverse groepen patiënten averechts uitpakken, zonder bekend te zijn met deze bepaling.

Het vervuilen van beide Vit.D metabolieten met dagelijkse hoeveelheden Vit.D maakt een juiste diagnose zeer moeilijk, of zelfs onmogelijk door Vit.D basiswaarden vervuiling.

Je kunt het intoxicatie of overgevoeligheid verschijnselen van Vit.D noemen. Voor de patiënt in kwestie is het om het even welk etiket er aan wordt geplakt. De voorzorg maatregelen die in acht dienen worden genomen zijn veelal hetzelfde, bij escalatie symptomen, namelijk bronnen van Vit.D beperken dan wel vermijden. Of de patiënt met deze problematiek de flexibiliteit heeft om volledig te herstellen van zijn Vit.D crash is koffiedik kijken.

Aan de arts de taak het probleem voor de patiënt in kwestie zien op te lossen, de achterliggende oorzaak boven water zien te halen, voor zover dit mogelijk is.

Overzicht geraadpleegde literatuur c.q. wetenschappelijke artikelen.

(1)  Estimates of optimal of vitamin D status


(2)  Vitamin D in preventive medicine: are we ignoring the evidence?(3)  The Vitamin D Deficiency Pandemic: a Forgotten Hormone Important for Health


(4)  Vitamine D: waar liggen de grenzen van deficiëntie, adequate status en toxiciteit?


(5)  Naar een toereikende inname van vitamine D


(6)  Is het vitamine-D-advies van de Gezondheidsraad* toereikend?


(7)  From vitamin D to hormone D: fundamentals of the vitamin D endocrine system essential for good health

(8)  Nieuwsbrief van juni 2006
(9)  Hypervitaminosis D Symptoms
(10)  Vitamine D Supplementation
(11)  Marshall Protocol Sunglasses
(12)  Nieuw licht op vitamine D
(13)  Evidence for nonrenal synthesis of 1,25-dihydroxyvitamin D in patients with inflammatory arthritis.
Synthesis of the active metabolite of vitamin D, 1,25(OH)2D3, by synovial fluid macrophages in arthritic diseases.
Differential metabolism of 25-hydroxyvitamin D3 by cultured synovial fluid macrophages and fibroblast-like cells from patients with arthritis.
(14)  Calcium and Osteoporosis
(15)  Pathogenese (ontstaan en ontwikkeling) van sarcoïdose
(16)  Measurement of vitamin D levels in inflammatory bowel disease patients reveals a subset of Crohn’s disease patients with elevated 1,25-dihydroxyvitamin D and low bone mineral density
(17)  Relative Value of 25(OH)D and 1,25(OH)2D Measurements
(18)  Vormen van Reuma
(19)  Sarcoidose: Ontwikkelingen in de medicamenteuze behandeling
(20)  De diagnose van sarcoidose
(21)  Sarcoidose van het bot
(22)  Birth and Death of Bone Cells: Basic Regulatory Mechanisms and Implications for the Pathogenesis and Treatment of Osteoporosis
(23)  Wat is de oorzaak van een metalen smaak in de mond?
(24)  Bijsluiter: Devaron
(25)  Veiligheid van vitamins
Diesel

4 opmerkingen:

 1. Beste Diesel,

  Ik heb net zelf vit D voorgeschreven gekregen van mijn huisarts.
  Nu zit ik dit allemaal op jouw blog te lezen en de schrik slaat om mijn hart omdat ik dus ook Colitus Ulserosa heb. Heb nu een afspraak gemaakt bij mijn huisarts om dit te bespreken. En ga vragen of ze de waarde van de 1,25D wil laten bepalen. Maar kun jij mij vertellen bij welke waarde de 1,25D te hoog is? Want dat kan ik nergens terug vinden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Heb het ook pas laten prikken en wat ik op het formulier van het lab in kwestie zie staan als referentiewaarde, is tussen de 47,00 en 130,30 pmol/L
  In dit stuk https://home.kpn.nl/hindrikdejong/VitamineD.htm staan weer andere normaalwaarden:
  Referentiewaarden vit. D 1,25 (2013)
  Erasmus MC: 38 - 183 pmol/l
  UMCG: 40 - 200 pmol/l

  BeantwoordenVerwijderen
 3. hallo ik was echt wanhopig op zoek naar meer mensen die vitamine d slikten. ik had een waarde van 21. geprikt omdat ik bijna niet meer kon lopen van de pijn in mijn heup. ik heb overigens ook de ziekte van hashimoto. een autoimmuunziekte. twee weken na het slikken van 25 mcg kreeg ik hevige hartkloppingen paniekaanvallen hyperventilatie en totaal gevoel van nervositeit. met behulp van oxazepam kwam ik hier doorheen. na een tijdje ging het goed. mn vit d bleef laag dus extra vit d in gaan nemen en een tijdje later weer heftige klachten. toen mn vit d op peil was weer 25mcg geslikt. ondertussen steeds terugvallen van deze aanvallen. nu is mijn vit d weer gezak van 80 naar 60. dus ik wat extra innemen. en jahoor weer extreem nerveus hyperventilatie. de ha wilt geen actieve d waarde prikken. hij is daarmee in discussie geweest met een endocriniloog. endocrinoloog vind het overbodig deze te prikken.hij heeft nog 1 andere patient die hetzelfde heeft. nu afgesproken een lagere dosis te nemen 400 of 800 eh. en dat ik hem laat weten hoe het gaat. ik ben dus benieuwd.

  BeantwoordenVerwijderen