Vit.B12: niet alle cobalamine vormen zijn gelijk.


Vitamine B12 wordt ook wel cobalamine genoemd het bevat namelijk het metaal kobalt. Vit.B12 is een verzamelnaam voor een groep van kobalt bevattende verbindingen bekend als corrinoids. De belangrijkste cobalamine derivaten zijn cyano-cobalamine, hydroxocobalamine en de twee co-enzym vormen methyl-cobalamine en adenosyl-cobalamine.


Hier de "story of my life" in een zoektocht naar de optimale cobalamine behandeling.


maandag 24 oktober 2011

Vit.D bepaling: 25D en 1,25D zijn klinische markers in auto-immuun ziekten

Vit.D bepaling: 25D en 1,25D zijn klinische markers in auto-immuun ziekten.
24 oktober – 2011
Veel artsen denken mede door de informatie verstrekt door o.a. de Vit.D Council dat patiënten met een lage Vit.D3(25-OH) waarde automatisch een Vit.D tekort hebben. Artsen moedigen daarom sinds de herziening c.q. verhoging van de Vit.D3(25-OH) referentie waarden het gebruik van extra Vit.D bij patiënten met een lage Vit.D waarde aan ongeacht welke ziekte of chronische aandoening er in het spel is.
Veel artsen die Vit.D aanbevelen bij patiënten met een vermeend Vit.D tekort staan er niet bij stil wat voor stof ze in werkelijkheid voorschrijven en patiënten weten niet wat voor stof zij in feite slikken.
Vit.D wordt vaak gerefereerd als zou het een nutriënt zijn, echter Vit.D metabolieten zijn sterolen ook wel bekend als steroidalcoholen, kortom het is een seco-steroïd geproduceerd door het lichaam zelf. (1)
VITAMINE D, HET ONBEKENDE HORMOON  (2)
Citaat: Gelet op de endocriene werking van calcitriol, de VDR receptor, de feedback systemen en het gegeven dat we het zelf aanmaken is er geen twijfel mogelijk. Vitamine D is geen vitamine maar een hormoon.
Citaat: Calcitriol verhoogt de opname van Ca uit de darmen, stimuleert resorptie van Ca uit het skelet en reabsorptie van Ca in de nieren.
De functie van vitamine D (3)
Citaat: Vitamine D is een hormoon dat door de huid wordt gesynthetiseerd onder invloed van uv-straling. Na omzetting in de lever (tot calcidiol) wordt het hormoon in de nier geactiveerd, waarna het invloed heeft op de calciumhuishouding (opname in darm, botopbouw).
Let wel het is calcitriol de actieve vorm van Vit.D die de opname van calcium uit de darmen verhoogt en invloed heeft op evenwicht bot opbouw- afbraak en niet de voorloper calcidiol de inactieve vorm van Vit.D een metaboliet met slechts geringe biologische activiteit.
Bij een (te) hoge 1,25D calcitriol waarde is het evenwicht bot opbouw - afbraak verstoord en vindt in plaats van bot opbouw botafbraak c.q. botontkalking plaats (osteopenie - osteoporose)
Vit.D is een pro hormoon
Een pro hormoon is een voorloper van een hormoon. Dit houdt in dat het lichaam een dergelijke stof omzet naar een actief hormoon. Vit.D kan gezien worden als een pro hormoon omdat het pas na omzetting (hydroxylatie) in de lever tot het tussen product 25(OH)D calcidiol wordt gehydroxyleerd en vervolgens in de nieren in de actieve vorm 1,25(OH)2D calcitriol wordt omgezet. In tegenstelling tot de productie van 25(OH)D is die van 1,25(OH)2D strikt gereguleerd. Regulatie geschiedt door tal van direct en indirect werkende stimulerende en negatief-terugkoppelende factoren die o.a. betrokken zijn in de calcium- fosfaat huishouding.
Calcium intake and vitamin D metabolism and action, in healthy conditions and in prostate cancer (4)
Citaat: In healthy human adults the renal production of 1,25(OH)2D is tightly regulated. Thus, administration of physiological doses of vitamin D that results in an elevation in the circulating concentration of 25(OH)D does not alter the plasma level of 1,25(OH)2D (Bell, 1998; Feldman et al. 2001). Likewise, seasonal variation in 25(OH)D is associated with opposite change in the plasma level of PTH, while 1,25(OH)2D remains constant (Holick, 1994).
Idd. bij gezonde mensen is de productie van 1,25D strak geregeld -- bij zieke mensen met een chronische (auto-immuun) aandoening is dit niet altijd van toepassing!
Bij gezonde mensen kan de 1,25D calcitriol waarde over de dag fluctueren. Seizoen veranderingen zijn van invloed op de 25D en PTH (parathormoon) waarde en niet van invloed op de calcitriol waarde. De calcitriol waarde zal zowel in de zomer en in de winter vrij constant zijn bij mensen waarin dit proces normaal verloopt omdat de productie van calcitriol strak is geregeld -- bij een ontregeld Vit.D metabolisme is een van een normaal situatie geen sprake!
In tegen stelling tot de calcitriol waarde de 25D waarde fluctueert na genoeg niet over de dag -- echter in de winter kan de 25D calcidiol waarde beduidend lager zijn dan in de zomer. Bij patiënten met een ontregeld Vit.D metabolisme zal de 1,25D waarde in de zomer beduidend hoger zijn dan in de winter in die zin is een zomer en winter 1,25D bepaling met recht een afspiegeling of er een ontregeld Vit.D metabolisme van toepassing is.
Bij tal van zieke mensen met een chronische (auto-immuun) aandoening (inclusief diverse B12 patiënten) kan het Vit.D metabolisme ontregeld zijn en dit regulerings proces verloopt dan dus niet normaal. Een ontregeld Vit.D metabolisme -- lage 25D waarde met een te hoge 1,25D waarde  -- kenmerkt zich door productie van te veel actieve Vit.D oftewel calcitriol in de macrofagen door een falend immuun syteem. De hoeveelheid calcitriol wat wordt geproduceerd vindt extra renal (buiten de nieren om) plaats en laat zich gelden in de 1,25D bloedwaarde.
De oorzaak waardoor deze productie van calcitriol buiten de nier om plaats vindt in de macrofagen is reden voor onderzoek bij de desbetreffende patiënt met een ontregeld Vit.D metabolisme. Het vormen van buiten de nieren om van calcitriol in de macrofagen wordt door tal van wetenschappers in literatuur studies belicht.


Ontdekking Vit.D
Vit.D heeft bij de ontdekking ervan onterecht de benaming vitamine gekregen, enige tijd later bleek namelijk dat deze stof in feite een hormoon is met zelfs een steroïde werking. Vit.D bleef echter in benaming een vitamine, waardoor veel mensen zich niet realiseren dat wanneer extra Vit.D nodig is suppletie met zorg moet gebeuren en onder auspiciën van een arts. Daarnaast dient gekeken te worden naar beide D metabolieten. Het standpunt van medische zijde is tot op heden toe dat een meting van de 25-OH een goede indicator zou zijn voor de Vit.D status van het lichaam en dat een te lage 25D waarde duidt op een tekort.
Echter, bij auto-immuun aandoeningen ziet men zeer vaak de combinatie van een lage Vit.D (25-OH) en een hoge 1,25D waarde. Bij een (te) hoge 1,25D (het actieve bestanddeel) in combinatie met een lage 25D waarde dient ten eerste de vraag gesteld worden of er wel sprake van een D tekort is bij grote hoeveelheden 1,25D en ten tweede de vraag waardoor deze 1,25D waarde zo hoog wordt. Calcitriol is het actieve bestanddeel van Vit.D en betrokken bij het goed functioneren van o.a. het immuun en endocrien systeem.
Veel artsen en Vit.D gebruikers hebben helaas weinig tot geen kennis van de werking van beide Vit.D metabolieten laat staan dat zij weten of zich voldoende realiseren dat het om een hormoon gaat met steroïde werking -- en absoluut geen vitamine!
De materie is de laatste jaren in een enorme stroomverstelling geraakt en volop in beweging. Voor veel artsen is de Vit.D materie vooralsnog een braakliggend terrein laat staan dat ze bekend zijn met de betekenis van de 1,25D.
Met name de kennis over de werkzame rol van de 1,25D is een blinde vlek -- het “medisch establishment” is vooralsnog gefocust op één Vit.D metaboliet namelijk de voorloper calcidiol en brengen deze metaboliet in verband met tal van chronische auto-immuun aandoeningen.    
Waarom Vit.D een raadsel was voor wetenschappers zo vele jaren is omdat in eerste instantie de stof ten onrechte werd aangemerkt als een echte vitamine. De actieve vorm van Vit.D is een seco steroïd hormoon chemisch verwant aan bekende steroïde hormonen -- zoals testosteron, oestrogeen, progesteron, aldesteron en de stress regulator cortisol.
Met de naam Vit.D worden in de praktijk een groep van stoffen aangeduid -- de meest relevante zijn 25(OH) Vit.D3 is calcidiol en 1,25 (OH)2 Vit.D3 is calcitriol.
Het gehele “endocriene stelsel” wordt beïnvloed door de 1,25D het actieve hormoon calcitriol. Bij een te hoge 1,25D calcitriol waarde zullen diverse hormonale processen negatief beïnvloedt worden c.q. ontregeld raken met al de nare gevolgen van dien. De hormoon producerende klieren o.a. de schildklier, bijnieren, bijschildklieren, alvleesklier en nieren zijn betrokken in het regelen van de afgifte dan wel knijpen van hormonen in een “feedback mechanisme” met het niveau van de 1,25D.
Drie jaar lang ben ik behandeld, periode 2005 – 2008, met extra Vit.D (colecalciferol) op voorschrift van mijn toenmalige arts volgens de richtlijnen van de Vit.D Council om een lage 25D waarde van 36 nmol/l naar een zogenaamde gezonde waarde 80 – 120 nmol/l zien te opwaarderen. Het heeft mij bijna de kop gekost met uiteindelijk een te hoge c.q. ongezonde 1,25D waarde. Extra Vit.D (colecalciferol) bij een ontregeld Vit.D metabolisme is direct brandstof voor de vorming van calcitriol of wel 1,25D!Vit.D is een seco-steroïd een steroïd hormoon.
Vit.D is een seco-steroïd een steroïd hormoon. Diverse onderzoekers claimen: Vit.D heeft  een immuun supressieve werking op het immuunsysteem met zelfs een vergelijkbare “onderdrukkende werking” als bijvoorbeeld de corticosteroid hormoon prednison. Een immuun supressieve werking en tijdelijke reductie van symptomen is mijns inziens geen “genezende werking”. Andere onderzoekers bepleiten dat Vit.D het immuun systeem activeert.

Vitamin D: the alternative hypothesis (5)
Citaat: Some researchers claim vitamin D is immunosuppressive; others argue it activates the immune system. Advocates for vitamin D supplementation insist that various forms of the “vitamin” can be protective against chronic disease, but longer-term studies have failed to confirm these findings [1]. Even among those who support widespread supplementation with the substance, there is wide acknowledgement that the understanding of vitamin D metabolism is “imprecise” [1].
Citaat: The entire class of steroids seems to be especially problematic.!The first-line treatment for many autoimmune diagnoses, the corticosteroid Prednisone, may temporarily reduce symptoms of disease, but long-term use dramatically increases the odds of disease relapse [8].! This finding, as we will see, may be true for the secosteroid 25-D.
Vitamin D and autoimmunity: new aetiological and therapeutic considerations (6)
Citaat: Several observations have shown that vitamin D inhibits proinflammatory processes by suppressing the enhanced activity of immune cells that take part in the autoimmune reaction.
Citaat: Conclusion: The common denominator that rises from these studies is that vitamin D affects the immune system at many levels and by a number of mechanisms. It takes part in the genetic regulation of cytokine production, VDR expression and affects important biological processes by which these cells interact. On the whole, vitamin D confers an immunosuppressive effect.
Het ophogen van een laag normaal 25D waarde met extra Vit.D en je op dat moment goed voelen en symptoom vrij zijn wil niet betekenen dat deze “positieve ervaring” in de beginfase per se een positieve ontwikkeling is voor je gezondheid wanneer je verzuimt de 1,25D waarde als functionele marker te gebruiken. Met name wanneer kenmerken van Vit.D intoxicatie verschijnselen zich gaande weg aandienen die abusievelijk voor Vit.D tekort verschijnselen kunnen worden gehouden wanneer deze verschijnselen niet tijdig onderkend worden.
Mainstream geneeskunst gaat zeer sterk uit van het principe dat de patiënt zich beter moet gaan voelen. Symptoom verlichting en je tijdelijk beter voelen wil niet zeggen dat de arts en patiënt zich op de juiste ingeslagen weg bevinden. Palliatie van symptomen is geen curatieve behandeling.
Ik vecht nog iedere dag tegen de verschijnselen c.q. gevolgen van de extra Vit.D die passen bij kenmerken van een Vit.D intoxicatie met een ogenschijnlijk normaal 25D waarde die past in de herziening Vit.D3(25-OH) referentie waarden. De dagelijkse dosis Vit.D die ik zo’n 3 jaar lang heb geslikt viel binnen de norm en wordt als veilig beschouwd door de Vit.D Council en Gezondheidsraad, volgens Vit.D adepten is de norm van de Gezondheidraad te conservatief en voor diverse groepen van de bevolking ontoereikend. Ik neem overigens mijn toenmalig behandelend arts niets kwalijk -- hij heeft naar eer en geweten gehandeld en wist op dat moment niets van de 1,25D.

Artsen kijken vooralsnog door gebrek aan kennis niet naar de 1,25D waarde, dit is een duidelijk manco. Wellicht zal de tijd uitwijzen dat deze waarde juist veel belangrijker is. Ondertussen hebben wij als patiënt een eigen keus en eigen verantwoordelijkheid in zelfstudie: dat gene wat een arts ons voorschrijft hoeven we niet te slikken!

Een laag of normaal dan wel hoog normaal 25D waarden sluit kenmerken van een Vit.D intoxicatie niet uit zelfs met normaal waarden calcium, fosfaat en PTH.
Diverse wetenschappelijke artikelen en ervaringen van patiënten dan wel ervaringsdeskundige(n) op binnen en buitenlandse forums maken dit ook duidelijk en tonen aan dat Vit.D intoxicatie symptomen bij afwijkende 1,25D waarden met een laag of normaal 25D waarden met gebruik van extra Vit.D wel degelijk voorkomen.
Een (te) laag 25D niveau kan een functionele marker zijn van een aanwezig (te) hoog 1,25D gehalte. Het onderscheid tussen klachten c.q. symptomen van een vermeend 25D tekort dan wel kenmerken van een te hoog 1,25D (o.a. Vit.D intoxicatie verschijnselen) zijn te onderscheiden door een 1,25D bepaling.
Bij een ontregeld Vit.D metabolisme kan met gebruik van de extra Vit.D in welke vorm dan ook de klachten geleidelijk dan wel acuut gaan toenemen -- hoe snel dit gebeurt is individueel verschillend en niet te voorspellen.
Degene waarbij dit met duidelijke signalen acuut plaats vindt (wanneer jij of de arts ze hopelijk herkent) kan direct veel leed en mogelijke gevolg schade bespaard worden gebleven. Voor patiënten waarbij dit langzaam gebeurd (een aantal jaren) ben je gelet op mijn persoonlijke ervaring op je zelf aangewezen en een ervaring met tal van artsen op diverse disciplines rijker waarbij gebrek aan kennis over beide Vit.D metabolieten bij het “medisch establishment” schrijnend te noemen is.
Dit Nederlands artikel (7) heeft mij aan het denken gezet wat betreft een 1,25D bepaling en is uiteindelijk mijn redding geweest -- op mijn verzoek heeft mijn arts uiteindelijk een 1,25D bepaling aangevraagd.
De prevalentie van lage 25D waarden bij B12 patiënten is zeer hoog -- data ontbreekt door gebrek aan 1,25D bepaling bij menig B12 patiënt of een hoge 1,25D waarde veelal naast een lage 25D waarde wordt gezien. Bij merendeels van de Pernicieuze anemie B12 patiënten (met name type gastritis B) oorzaak Helicobacter pylori bacterie is een lage 25D met een (te) hoge 1,25D waarde eerder regel dan uitzondering.
Geschiedenis Vit.D (8)
1747 - De Schotse marine chirurg James Lindin ontdekte dat de stof die later bekend werd als Vit.C het dodelijke scheurbuik kon voorkomen.
1911 - De Poolse wetenschapper Cashmire Funk benoemde een groep componenten als zijnde vitaal voor leven en introduceerde de term vitamine afgeleid van “vital en amines”.   
1912 - Elmer V. McCollum en M. Davis ontdekten Vit.A
1922 - Elmer V. McCollum ontdekt een nieuw afzonderlijke stof die overblijft na vernietiging van Vit.A in levertraan in onderzoek behandeling rachitis -- de onbekende geïdentificeerde “rachitic” stof noemt hij "vitamine D”


Later ontdekten Amerikaanse onderzoekers overigens dat deze nieuwe geïdentificeerde stof Vit.D3 (calcidiol) niet zelf, maar een stofwisselingsproduct daarvan (een metaboliet), de eigenlijke biologische werking uitoefent. Deze metaboliet namelijk calcitriol is eigenlijk een hormoon en essentieel voor o.a. de instandhouding van een gezonde calcium- en fosfaatstofwisseling.
In de literatuur wordt Vit.D (inactief hormoon calcidiol) sinds de ontdekking (1922) beschreven als de stof voor instandhouding van een gezond calcium- en fosfaatwisseling -- in feite is het biologische actieve hormoon calcitriol de werkzame stof voor een gezond calcium- en fosfaatwisseling. Voor de duidelijkheid zo’n 50 jaar later, in 1972,  is de 1,25D geïdentificeerd als de biologische actieve Vit.D metaboliet (calcitriol) in perspectief gezien van uit de “moleculaire medische wetenschap” is dit de dag van gisteren. Echter de inactieve vorm calcidiol (de 25D bloedwaarde) behoudt de eer van deze omissie voor instandhouding van een gezond calcium- en fosfaatwisseling.
Het is namelijk het actieve hormoon 1,25D calcitriol dat de absorptie van calcium en fosfor door de dunne darm stimuleert. De hoogte van de 1,25D waarde calcitriol is van belang of er al dan niet botafbraak plaats vindt -- dan wel dumpen van calcium in de bloedvaten (aderverkalking), longen, nieren etc. en niet de 25D calcidiol waarde.
Serum vitamin D metabolites and intestinal calcium absorption efficiency in women. (9)
Citaat:  OBJECTIVE: We determined whether calcium absorption efficiency is related to serum 25(OH)D or serum 1,25-dihydroxyvitamin D [1,25(OH)(2)D] concentrations.
DOELSTELLING: Nagaan of de efficiëntie van calcium opname is gerelateerd aan het serum Vit.D 25-OH of serum concentraties van Vit.D 1,25
Citaat: RESULTS: There was not a relation between serum 25(OH)D concentrations and calcium absorption efficiency. In development of a multivariate model, the 4 major determinants of calcium absorption efficiency were menopausal status, calcium intake, and serum estradiol and serum 1,25(OH)(2)D concentrations.
RESULTATEN: Er was geen relatie tussen serum Vit.D 25-OH concentraties en de efficiëntie van calcium opname.
Citaat: CONCLUSION: The relation of serum 25(OH)D to calcium absorption is not useful as an indicator of vitamin D sufficiency.
CONCLUSIE: De relatie tussen Vit.D 25-OH en calcium absorptie is niet bruikbaar als indicator voor een goede Vit.D status.
Large-Scale in Silico and Microarray-Based Identification of Direct 1,25-Dihydroxyvitamin D3 Target Genes (10)
Citaat: The biologically active form of vitamin D3, 1α,25- dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3], has a broad range of physiological effects (2–4). It is primarily known for its critical role in calcium homeostasis, as 1,25(OH)2D3 is a critical regulator of calcium transport in intestinal epithelia, and modulates bone resorption.
Calcitriol (1,25 dihydroxycholecalciferol = composed of vit.D) (11)
Citaat: The direct influence of calcitriol is increasing the uptake of dietary calcium into the blood, but also the uptake of calcium into the bones (4) (Calcitriol therefore also stimulates osteoblast activity (22) and thus increases osteoblasts apoptosis (5) ) and deportation of calcium from the bones. (23)
De directe invloed van calcitriol is het verhogen van de opname van calcium uit de voeding in het bloed, maar ook de opname van calcium in de botten (4) calcitriol stimuleert dus ook de activiteit van de osteoblasten (22) en verhoogt zo osteoblasten apoptose (5)) en de deportatie van calcium uit de botten. (23)
Birth and Death of Bone Cells: Basic Regulatory Mechanisms and Implications for the Pathogenesis and Treatment of Osteoporosis (12)

Citaat: The two principal hormones of the calcium homeostatic system, namely PTH and l,25-dihydroxyvitamin D3 [1,25-(OH)2D3], are potent stimulators of osteoclast formation (17 60). The ability of these hormones to stimulate osteoclast development and to regulate calcium absorption and excretion from the intestine and kidney, respectively, are the key elements of extracellular calcium homeostasis.
De 25D waarde bepalen op jonge leeftijd vinden diverse artsen veelal onzin -- ga maar lekker buiten in de zon zitten komt het wel goed. Een te hoge 1,25D waarde wordt bij tal van diverse chronische auto-immuun aandoeningen gezien en is mede daarom aanleiding voor gericht onderzoek betreft oorzaak ziekte. Het actieve hormoon 1,25D heeft invloed op het goed functioneren van het immuun systeem, het endocriene systeem o.a. schildklier, alvleesklier, bijschildklieren, bijnieren en op de calciumhuishouding.

Hormonale veranderingen als gevolg van veranderingen in de 1,25D
Een te hoge of te lage 1,25D heeft invloed op de osteoblasten  (botaanmaak) en osteoclasten (botafbraak). De hoogte van de 1,25D waarde heeft dus invloed of er al dan niet een goed evenwicht van bot aan- dan wel afbraak plaats vindt. In die zin is de bepaling van zowel de 25D en de 1,25D zelfs op jonge leeftijd met het risico op ontwikkeling van osteopenie - osteoporose geen onzin.
Hormonal Changes resulting from changes in 1,25 dihydroxyvitamind-D (13)
Citaat: 1,25-dihydroxyvitaminD (1,25-D) regulates over 60 genes, whose actions include those associated with calcium homeostasis and immune responses as well as cellular growth, differentiation, and apoptosis (PMID 12055341, 11295155 )
Los hiervan kunnen meerdere componenten van belang zijn voor het ontwikkelen van osteoporose o.a. een verhoogd homocysteine en/of gebrek aan Vit.B12 behoort tot één van de mogelijkheden.(14)
Citaat: Opvallend is de connectie (13) waarbij Pernicieuze anemie c.q. B12 deficiëntie een onafhankelijk risicofactor voor Osteoporose zou zijn.
Citaat: Cobalamin deficiency has been suggested to affect bone metabolism. Pernicious anaemia, which can result in cobalamin deficiency, has been identified as a risk factor for osteoporosis.
Citaat: Een verhoogd homocysteine gehalte (14) en MMA (methylmalonzuur) wordt eveneens in verband gebracht met Osteoporose, het is niet ongewoon dat een verhoogd homocysteine dan wel MMA gehalte wordt gezien bij een B12 deficiëntie.
Wanneer osteo d.m.v. een botmeting is vastgesteld en mogelijk wordt veroorzaakt door het B12 tekort dan kan B12 behandeling effectief zijn. Of dit afdoende zal zijn is niet te voorspellen een optie is een paar jaar later weer een vervolg DEXA scan laten maken voor inzicht nadat behandeling met B12 injecties is gestart.

Wanneer osteopenie – osteoporose het gevolg is van een te hoge 1,25D heb je een “dilemma” althans wanneer je een lage 25D waarde (volgens de experts een Vit.D tekort) wilt opwaarderen c.q. forceren met extra Vit.D naar een zogenaamde gezonde waarde van 80 – 120 nmol/l die momenteel in zwang is bij de Vit.D uitbaters met het risico bij een ontregeld Vit.D metabolisme dat de 1,25D steeds hoger op kan lopen en juist osteo tot gevolg heeft.
Diverse B12 patiënten met een lage 25D waarde gebruiken al dan niet op voorschrift arts extra Vit.D zonder bekendheid van hun 1,25D waarde. B12 patiënten met reeds aanwezig hoge 1,25D waarden kunnen juist dat gene in gang zetten wat je juist wilt voorkomen of herstellen. Het is niet uitgesloten dat B12 patiënten met beginnende osteopenie zich zelf slopen met extra Vit.D bij een reeds aanwezig te hoge 1,25D waarde. In plaats dat zij hun osteopenie genezen krijgen ze er osteoporose voor terug en gratis als bonus calcium op plaatsen waar je dit absoluut niet wilt hebben o.a. aderverkalking -- bloedbepaling van o.a. de 1,25D kan hier duidelijkheid in verschaffen.


Gebruik van extra Vit.D binnen de norm van de Gezondheidraad die als veilig wordt geacht is regelrecht brandstof voor de vorming van 1,25D calcitriol bij een ontregeld Vit.D metabolisme.
Wanneer B12 wordt bepaald weten diverse artsen niet altijd hoe zij de B12 waarden binnen het referentie gebied op juiste waarde moeten interpreteren met name de B12 waarden in het zogeheten grijs gebied. Diverse berichten op B12 patiëntenforums maken dit helaas duidelijk: de kennis van artsen wat betreft de B12 problematiek schiet tekort. Het Vit.D item is van vergelijkbare aard. De kennis bij artsen van zowel de 25D en 1,25D materie is marginaal. De kans dat je een arts treft met zowel kennis over de 1,25D en B12 problematiek is praktisch nihil. De kans dat je een zalm aan de haak slaat in de Rijn ligt hoger.
In Amerika is men wat kennis betreft over beide Vit.D metabolieten de 25D en 1,25D verder dan hier -- er zijn diverse info sites (15,16,17) waarin patiënten met een chronische aandoening met de combi lage 25D en hoge 1,25D waarde ervaringen uit wisselen. Deze sites zijn uit nood geboren door "zieke" vrijwilligers net als de B12 info sites elders in de wereld om patiënten te ondersteunen, adviseren etc. richting het “medisch establishment”.

Voor een paar jaar geleden werd er geen of nauwelijks aandacht aan het Vit.D aspect besteed. Momenteel buitelt de één over de ander heen en is het een hot item hoe een vermeend D tekort aangepakt zou moeten worden. Was het een paar jaar geleden een boemel D treintje op het ogenblik begint het meer TGV achtige vormen aan te nemen.
De 1,25D trein staat vooralsnog geparkeerd in de remise.
B12 patiënten in de diagnosefase beide Vit.D metabolieten bepalen.
Voor degene in de diagnosefase met betrekking al dan niet aanwezigheid van een B12 gebrek dan wel een B12 tekort wordt gebruik van extra OTC supplementen waar B12 (welke vorm dan ook) in zit verwerkt afgeraden. Patiënten worden geadviseerd (diverse B12 info sites en patiënten forums) hiermee per direct te stoppen en de B12 waarde niet vervuilen met B12 supplementen -- een schone B12 waarde is noodzakelijk voor een juiste diagnose.

Artsen die patiënten adviseren met een lage B12 waarde deze met supplementen o.a. multi vit. en/of B-complex op te waarderen worden afgeserveerd dan wel verguisd voor deze handelingswijze.

Merkwaardig is te constateren dat artsen die o.a. B12 patiënten adviseren extra Vit.D supplementen gebruiken of hier mee willen beginnen niet worden geadviseerd door de zogenaamde Vit.D kenners op diverse patiënten forums hier per direct mee te stoppen of te wachten en eerst beide Vit.D metaboliet waarden laten bepalen omdat vervuiling van beide Vit.D waarden eveneens een juiste diagnose in de weg staat.
Diverse artsen worden verguisd door de Vit.D adepten, die plaats nemen op de stoel van de arts, en die, met behulp van “theoretische rekenmodellen”  of het verwijzen naar Vit.D info sites, aanraden (veel) meer te slikken dan wordt voorgeschreven door de des betreffende arts.

Extra Vit.D adviseren bij welke chronische aandoening of ziekte dan ook zonder gedegen kennis van de werkzaamheid van beide Vit.D metabolieten en niet bekend zijn met beide Vit.D metaboliet waarden is ongewenst en onverantwoord!
Veel (zieke) mensen zijn niet bekend met het feit dat er twee Vit.D metabolieten zijn en deze beide dienen eerst worden bepaald alvorens men patiënten adviseert überhaupt extra Vit.D in welke vorm het zij pro hormoon D dan wel actief hormoon D te slikken.
Ieder molecuul wat in het systeem wordt gebracht hetzij in een lage of hoge dosis beïnvloedt processen in het lichaam waarvan we slechts bij benadering denken te weten wat het doet.

Het slikken van extra pro hormonen (Vit.D) zonder een bepaling van het actieve hormoon calcitriol sinds de Vit.D tsunami door het land raast neemt schrikbarend toe.

De wijze van B12 diagnostiek of een onjuiste B12 behandeling door diverse artsen met een geheel andere visie wordt kritisch benaderd wanneer uiteindelijk geen juiste behandeling met B12 plaats vindt die gewenst dan wel noodzakelijk is voor herstel. Bij een ontregeld Vit.D metabolisme kan extra Vit.D (tal van schone basis bloedwaarden vervuilen) de juiste wijze van diagnostiek bij Vit.D problematiek om zeep helpen en een onjuiste behandeling met extra Vit.D onherstelbare schade aanrichten.


Het slikken van extra pro hormonen (Vit.D) zonder een bepaling van het actieve hormoon calcitriol sinds de Vit.D tsunami door het land raast neemt schrikbarend toe.

De wijze van B12 diagnostiek of een onjuiste B12 behandeling door diverse artsen met een geheel andere visie wordt kritisch benaderd wanneer uiteindelijk geen juiste behandeling met B12 plaats vindt die gewenst dan wel noodzakelijk is voor herstel. Bij een ontregeld Vit.D metabolisme kan extra Vit.D (tal van schone basis bloedwaarden vervuilen) de juiste wijze van diagnostiek bij Vit.D problematiek om zeep helpen en een onjuiste behandeling met extra Vit.D onherstelbare schade aanrichten.
In die zin is een kritische benadering van diverse Vit.D info sites eveneens gewenst dan wel noodzakelijk ook al zijn deze bijvoorbeeld geschreven door een arts zeker wanneer het louter alleen om de 25D gaat en veelal “herhaling van zetten” en “oude wijn in nieuwe zakken” info betreft en de 1,25D materie niet wordt belicht. Stel je zelf de vraag of de arts dan wel auteur van desbetreffende info sites wel gedegen kennis heeft van de werking van beide Vit.D metabolieten bij chronische aandoeningen. Wanneer je wilt oversteken bij een zebra pad kijk niet alleen naar links maar ook naar rechts.
Wees ten allen tijde kritisch alvorens je extra pro hormonen D of actieve hormonen D gaat slikken -- Vit.D zijn geen smarties.
Grosso modo van het artsengilde mist de elementaire basiskennis omtrent het actieve hormoon 1,25D calcitriol. Wanneer de arts geen kennis in huis heeft is de volgende opmerking: “een 1,25D bepaling is niet nodig” meestal een gevolg. Artsen zeggen niet of zelden tegen een patiënt: “ik weet niet hoe ik een te hoge 1,25D waarde moet interpreteren”  laat staan: “ik heb geen kennis over deze D metaboliet”. Een arts die geen kennis van beide Vit.D metabolieten heeft kan je beter mijden en missen als kiespijn.
Hoge 1,25D waarden beïnvloed o.a. de spierfunctie -- in het bijzonder de hart spier. Het is dus cruciaal voor een arts een meting van dit actieve hormoon en de hoogte van de 1,25D waarde onder controle te houden!
Vit.D metabolieten klinische markers in auto-immuunziekten en chronische ziekte. (18)

Recent onderzoek impliceert de betrokkenheid van Vit.D deficiëntie met een aantal chronische aandoeningen, met inbegrip van auto-immune aandoeningen zoals multiple sclerose, lupus, en psoriasis, en chronische aandoeningen zoals osteoporose, artrose, metabool syndroom, fibromyalgie en chronische vermoeidheid syndroom.

Bij 100 Canadese patiënten met deze aandoeningen zijn de Vit.D 25–OH en Vit.D 1,25 gemeten met daarnaast de inflammatoire markers CK en CRP. De resultaten toonden een sterke positieve associatie bij deze auto-immuun aandoeningen met het niveau van Vit.D 1,25 hoger dan 110 pmol/L

Deze bevindingen ondersteunen het gebruik van 1,25D als een klinische marker in auto-immuun aandoeningen.
Citaat: In contrast, 1,25-D appears to be a highly sensitive clinical marker in diagnosis of autoimmune and associated diseases. It may be fruitful to consider why levels of 1,25-D are elevated in patients with autoimmune diagnoses.

Citaat: Consistent with the hypothesis is that although 85 out of 100 patients in our cohort had a 1,25-D higher than 110 pmol/L and a significant number (38) had levels greater than 160 pmol/L, there were no apparent clinical manifestations of hypercalcemia. This suggests that although 1,25-D rises in inflammatory disease, it is unable to actually bind to the VDR and drive the expression of genes associated with calcium absorption. This could result because the receptor is already antagonized by bacterial ligands.

Citaat: If elevated levels of 1,25-D continue to be associated with an inflammatory disease state, 1,25-D could be used as a reliable marker of the autoimmune disease process.

Prevalentie combi lage 25D met te hoge 1,25D bij chronische aandoeningen.
Een ontregeld Vit.D metabolisme lage 25D waarde met een te hoge 1,25D waarde is bij menig patiënt met een chronische(auto-immuun)aandoening van toepassing -- B12 patiënten incluis. Het bepalen van een 25D waarde wint meer terrein echter de 1,25D waarde wordt bij diverse chronische aandoeningen door het artsengilde niet algemeen standaard gedaan. Je bent in feite aangewezen op vooruit strevende artsen dan wel “specialisten” die zich hebben verdiept in de Vit.D vakliteratuur -- met name de laatste twee decennia in de 1,25D (calcitriol) studies.
De volgende artikelen dan wel literatuur studies zijn een vingerwijzing voor menig (B12) patiënt -- met name de B12 patiënten met co-existentie van de volgende aandoeningen dienen alert te zijn op de aanwezigheid van een lage 25D combi (te) hoge 1,25D.
Bij al deze aandoeningen is het gewenst om eerst beide Vit.D metabolieten zowel de 25D en 1,25D te laten bepalen alvorens men overweegt om extra Vit.D te gaan slikken. Laat je niet misleiden wanneer louter en alleen een lage 25D waarde van toepassing is en calcium, fosfaat en PTH normaal waarden zijn. Het is om het even welk pro hormoon Vit.D preparaat (o.a. colecalceferol Devaron, Bonusan etc.) dan wel actief Vit.D hormoon preparaat (alfacalcidol, calcitriol o.a. Rocatrol etc.) de arts adviseert of voorschrijft voor gebruik.
Bij een ontregeld Vit.D metabolisme zijn beide hormoon vormen zowel pro hormoon D en actief hormoon D gebruik brandstof voor de 1,25D calcitriol. Ga het paard niet achter de wagen spannen met eerst Vit.D slikken en daar mee diverse schone basiswaarden vervuilen en onverhoopt daarna puin ruimen -- voor zover dit mogelijk is en evt. gevolg c.q. restschade o.a. osteo, aderverkalking etc. manifest wordt door deze actie.
Lees met aandacht de volgende literatuur c.q. wetenschappelijke artikelen door -- een gewaarschuwd (B12) patiënt telt voor twee!
Vitamin D in Relation to Atherosclerosis, Arterial Stiffening, and Hypertension (19)
Citaat: Macrophages in atherosclerotic lesions can locally activate vitamin D3 to calcitriol, which might contribute to arterial stiffening and hypertension. Calcitriol acts as a vasoactive and pro-oxidative substance on vascular smooth muscle cells.
Citaat: Extrarenally, in areas of inflammation, macrophages express 1,α -hydroxylase but lack the tight feedback mechanisms present in renal tubular cells (Fig. 2). Only in case of excessive local production does 1,25-(OH)2-vitamin-D3 spill over into the general circulation.26 In the 1980s, studies of nonclassical effects of 1,25-(OH)2-D3 reported that patients with granulomatous diseases, such as sarcoidosis, had elevated circulating levels of 1,25-(OH)2-D3.36 This was due to the extrarenal synthesis of 1,25-(OH)2-D3 by activated macrophages.37–39 Subsequently, nearly 20 other forms of granulomatous diseases, such as Crohn’s disease, were reported to be associated with increased levels of 1,25-(OH)2-D3. In these cases, inflammatory activity more closely correlated with the serum concentration of 25-OH-D3 than with that of 1,25-(OH)2-D3. Granulomatous inflammatory processes elevate calcitriol levels and sometimes result in hypercalcemia.40,41 Moreover, decreased bone-mineral content is a common finding in these states of chronic inflammation.42–44
Citaat: In atherosclerotic lesions, macrophages infiltrate the arterial wall.18 Their ability to activate circulating precursors to calcitriol can cause deleterious effects on the structure and function of the arterial media. Antigen-presenting cells can act as an abundant source of 1,25-(OH)2-D3, depending on the degree of disease activity. Coupled with the lack of 24-hydroxylase feedback regulation, this results in the unregulated production of active vitamin D3 33 (Figs. 2 and 3).
Sarcoidosis and Vitamin D - All You Need to Know and Some Exciting News (20)
Citaat: Vitamin D was the primary suspect for the hypercalciuria or hypercalcemia in sarcoidosis (excess calcium levels in urine and blood) for a very long time, but recent studies deny this.

Citaat: It is essential to keep the levels of vitamin D and 1,25-D under control. Normal levels for 1,25-D are those bellow 45pg/ml and this point is called the Merck maximum. High levels of vitamin D and its active hormone can lead to changes in muscles function, especially the cardiac muscle.

Citaat: Even at levels that of 42 pg/ml of 1,25-D there are significant problems in the body of a sarcoidosis patient. This level of hormone is proven to stimulate osteoclasts (a type of bone cell that removes bone tissue by removing its mineralized matrix) which lead to bones being resorbed back to the bloodstream. This then leads to osteoporosis (disease of bone that leads to an increased risk of fracture) as well as deposits of calcium in the soft tissue of the body (lungs, breasts, kidneys).

Voor de duidelijkheid een 1,25D waarde van 42 pg/ml is 100 pmol/l.
Sarcoidose is slechts één van de chronische aandoeningen waarin de combi laag 25D met een (te) hoog 1,25D wordt gezien. De prevalentie van hoog normaal calcium waarden dan wel hypercalcemie is ongeveer bij zo’n 10% van de sarcoidose patiënten met een te hoge 1,25D waarde aanwezig. In die zin kan een calciumbepaling als functionele marker nuttig zijn -- niet meer dan dat. Een normaal calciumwaarde sluit een (te) hoge 1,25D waarde niet uit -- dit geldt eveneens voor een normaal PTH (parathormoon) waarde.
Aanvullende studies sarcoidose met betrekking op de 1,25D (21,22,23,24)

Ziekte van Crohn ook wel Sarcoïdose van de darm genoemd (25,26)
Citaat: en de ziekte van Crohn, ook wel sarcoïdose van de darm genoemd.
Citaat: zoals de ziekte van Crohn (ook wel sarcoidose van de darm genoemd)
Ziekte van Crohn (27,28)
Vitamin D Often High in Crohn’s Disease Patients

Voor de duidelijkheid de hoge Vit.D waarde betreft de 1,25D waarde oftewel het actieve hormoon -- ook wel calcitriol genoemd.
Citaat: "Most doctors think that Crohn’s patients automatically have decreased vitamin D levels and encourage supplementation with vitamin D. We would like to urge doctors to check vitamin D levels before making that recommendation."
De meeste artsen denken dat Crohn patiënten automatisch een lage Vit.D niveau hebben en moedigen het gebruik van Vit.D suppletie aan. Wij dringen artsen aan -- alvorens deze aanbeveling beide Vit.D bepalingen controleren.
Citaat: The researchers found "inappropriately high" blood levels of the active form of vitamin D in 42 percent of the 138 people they studied with Crohn’s disease. This was true of only 7 percent of 29 patients with ulcerative colitis, another type of inflammatory bowel disease.
De onderzoekers vonden "onverwacht hoge" bloedspiegels van de actieve vorm van Vit.D in 42 procent van de 138 mensen die ze bestudeerde met de ziekte van Crohn. Dit was in 7 procent van de 29 patiënten met colitis ulcerosa het geval -- een ander type van inflammatoire darmziekten.
Citaat: A high vitamin D level is "an additional risk factor predisposing to development of osteoporosis" for some Crohn’s disease patients, the team concludes.Onder bepaalde omstandigheden te veel actieve Vit.D kan daadwerkelijk bijdragen aan de afbraak van bot -- wat leidt tot osteoporose.

Een lage Vit.D (25-OH) waarde hoeft dus niet automatisch een tekort aan Vit.D te betekenen. Bij een (te) hoge 1,25D waarde dient een zorgvuldige afweging in ogenschouw worden genomen -- gelet op het risico van o.a. Osteoporose.
Abnormal calcium metabolism caused by increased circulating 1,25-dihydroxyvitamin D in a patient with rheumatoid arthritis (29)
Reuma patiënt met een ontregeld Vit.D metabolisme -- een te lage 25D met een te hoge 1,25D waarde
Citaat: In our patient, the serum 25-OHD was strikingly low.
Citaat: Serum 25-hydroxyvitamin D initially was abnormally low, and increased with vitamin D to values which were in the low normal range.
Citaat: An increase in daily intake of vitamin D from 10 µg (400 units) per day to 50 µg (2000 units) per day produced an abnormal elevation in serum 1,25-(OH),D
Citaat: The findings in our patient demonstrate that he was abnormally sensitive to vitamin D.
Een reuma patiënt voelt zich blijkbaar niet zo happy met een te lage 25D waarde en wordt behandeld met extra hoeveelheden Vit.D die heden ten dage als veilig en verantwoord wordt beschouwd, echter een behandeling met Vit.D suppletie 400 I.E = 10 mcg opbouwend in een tijdsbestek van een aantal maanden naar uiteindelijk 2000 I.E = 50 mcg per dag laat een abnormale verhoging zien van de 1,25D waarde.

De te lage 25D waarde stijgt naar een laag normale 25D waarde -- dus geen intoxicatie waarde deze treedt pas op volgens de Vit.D experts bij een 25D waarde boven de 220 - 250 nmol/L

In een overzicht is te zien hoe beide Vit.D metabolieten zich gaan verhouden in samenhang met het ophogen van de Vit.D suppletie -- om de zoveel dagen zijn beide Vit.D waarden bepaald wanneer een verandering in ophoging van de dosis Vit.D heeft plaat gevonden.

Deze patiënt is de extra hoeveelheden Vit.D suppletie blijkbaar niet zo goed bevallen ook al is de 25D waarde normaal de abnormale 1,25D waarde is veelzeggend in de misère van deze reuma patiënt.
Citaat: serum 1,25-(OH),D was elevated, 58 pg/ml (day 15)
dag 15 een 1,25D waarde van 58 pg/ml = 140 pmol/l
Citaat: serum 1,25-(OH),D to above 90 pg/ml (days 50, 64, and 71)
dag 50, 64 en 71 een 1,25D waarde boven de 90 pg/ml = 216 pmol/l

Deze reuma patiënt mag van geluk spreken dat de 1,25D waarde tijdens de extra Vit.D gebruik is bepaald wat bij veel patiënten met een lage 25D waarde met de meest uiteenlopende chronische aandoeningen niet gebeurt.
Vitamin D and mucosal immune function (30)
Citaat: Vitamin D/VDR have multiple critical functions in regulating the response to intestinal homeostasis, tight junctions, pathogen invasion, commensal bacterial colonization, antimicrobe peptide secretion, and mucosal defense. Interestingly, microorganisms modulate the VDR signaling pathway.
Citaat: Studies have indicated that the dysregulation of VDR may lead to exaggerated inflammatory responses, raising the possibility that defects in Vitamin D and VDR signaling transduction may be linked to bacterial infection and chronic inflammation.
Citaat: A number of autoimmune diseases have been shown to be reversed by gradually restoring VDR function with the VDR agonist olmesartan and subinhibitory dosages of certain bacteriostatic antibiotics [25]. Diseases showing favorable responses to treatment so far include systemic lupus erythematosis, rheumatoid arthritis, scleroderma, sarcoidosis, Sjogren’s syndrome, autoimmune thyroid disease, psoriasis, ankylosing spondylitis, Reiter’s syndrome, type I and II diabetes mellitus, and uveitis [25].
Citaat: Researchers have also warned against the usage of Vitamin D in infectious and autoimmune diseases [10,25]. Increased levels of Vitamin D in the immune system may contribute to the dysfunction of nuclear receptors and subsequent negative consequences for immune and endocrine function.
Bij endometriose patiënten wordt eveneens lage 25D waarden gezien met tevens te hoge 1,25D waarden. Beide Vit.D metabolieten zijn waardevol en klinische markers in deze aandoening.
Endometriose: perspectieven voor de toekomst (31)

Citaat: Gebaseerd op nieuwe inzichten in de pathogenese van endometriose, is het duidelijk geworden dat ontsteking van het buikvlies, een verhoogde activatie van macrofagen en een verandering van de extracellulaire matrix potentiële doelen zijn in de behandeling en/ of preventie van endometriose.
Hamvraag in de pathogenese van endometriose: welke soort(en) bacteriën dan wel virussen veroorzaken dit inflammatie proces.

Een ontregeld Vit.D metabolisme lage 25D waarde met een te hoge 1,25D waarde is kenmerkend door productie van actieve Vit.D oftewel calcitriol in de macrofagen door een falend immuun syteem.
In die zin is een bepaling van beide Vit.D metabolieten de 25D en de 1,25D een perspectief voor de toekomst.
RELATIVE EXPRESSION OF 1,25-DIHYDROXYVITAMIN D3 RECEPTOR, VITAMIN D 1ALPHA-HYDROXYLASE, VITAMIN D 24-HYDROXYLASE AND VITAMIN D 25-HYDROXYLASE IN ENDOMETRIOSIS AND GYNECOLOGIC CANCERS (32)
Citaat: Endometriosis is a common benign gynecologic disease defined as the growth of endometrial tissue outside the cavum uteri, which implies a chronic inflammatory reaction.
Citaat: The elevation of 1 alpha-hydroxylase expression in patients with endometriosis suggests the increase of local production of the active form of vitamin D, 1, 25(OH)2 D3, which might mitigate against endometriotic cell growth. These findings suggest very intensive metabolism of vitamin D in endometrium of patients with endometriosis and endometrial cancer: both local production and deactivation of the active form of vitamin D are increased. Cross et al. reported similar relations in colon cancer (Cross et al., 2005).
Aanvullende wetenschappelijke artikelen over endometriose en een hoge 1,25D waarde (33,34)
Saillant detail bij patiënten met endometriose:
Endometriosis Linked to Autoimmune and Other Chronic Diseases Including Chronic Fatigue Syndrome & Fibromyalgia (35)
Citaat: "Women with endometriosis frequently suffer from autoimmune inflammatory diseases, hypothyroidism, fibromyalgia (FM), chronic fatigue syndrome (CFS), allergies and asthma," lead author Ninet Sinaii, from the National Institute of Child Health and Human Development in Bethesda, Maryland, says in a news release. "These findings also suggest a strong association between endometriosis and autoimmune disorders and indicate the need to consider the co-existence of other conditions in women with endometriosis."
Citaat: Women with endometriosis also had higher than expected rates of autoimmune inflammatory diseases including systemic lupus erythematosus, Sjögren's syndrome, and rheumatoid arthritis, as well as multiple sclerosis.
Fibromyalgie en Chronisch Vermoeidheid Syndroom:
Calcitriol (1,25 dihydroxycholecalciferol = composed of vit. D) (11)
Citaat: Too much calcitriol / vitamin D can cause arteriosclerosis, bone-deformation (8) , muscle cramps and fibromyalgia.
Te veel calcitriol = Vit.D 1,25 kan leiden tot aderverkalking, botafwijkingen (8), spierkrampen en fibromyalgie.
Naked at Noon, Understanding Sunlight and Vitamin D. (36)

Citaat: If you suffer from any autoimmune disease and/or chronic fatigue syndrome, have both your 25(OH)D and 1,25(OH)2D tested.
Wanneer u lijdt aan een auto-immuun aandoening en/of het Chronisch Vermoeidheid Syndroom -- laat beide Vit.D metabolieten zowel de 25D en 1,25D testen.

Bovenstaande zinsneden ondersteunen het belang van een Vit.D 1,25 bepaling bij o.a. fibromyalgie en CVS patiënten.

De symptomen van een te hoge 1,25D waarde o.a. bij Fibromyalgie en/of CVS en/of Vit.B12 deficiëntie kunnen elkaar overlappen, gericht onderzoek is noodzakelijk voor het stellen van de juiste diagnose.
Ziekte van Lyme (37)
De ziekte van Lyme moet overwogen worden in een differentiaal diagnose van MS, ALS, Parkinson en andere neurologische condities, eveneens (neuro) Sarcoidose, Reuma Arthritis, Chronisch Vermoeidheid Syndroom, Gulf War Syndroom, Fibromyalgie, ADHD, Hypochondrie, aandoeningen aan de luchtwegen, somatische stoornissen en patiënten met verschillende moeilijk te diagnosticeren multi systeem syndromen.

Bij al deze aandoeningen is een ontregeld Vit.D metabolisme eerder regel dan uitzondering -- laag 25D combi hoog 1,25D.

Een samenvatting verslag tijdens een The International Lyme Disease and Associated Diseases Society (ILADS) conferentie 10 oktober 2010 van diverse prominente artsen o.a dr Burrascano, dr Horowitz, dr Fishman etc. die zich bezighouden met de studie en behandeling van de ziekte van Lyme. De ILADS is een non-profit, internationale, multidisciplinaire, medische vereniging, toegewijd aan de diagnose en de geschikte behandeling van de ziekte van lyme en de geassocieerde ziekten.
Dr. Norton Fishman shared information on the immune system and cytokines:

Dr. Fishman informatieve deel met betrekking op het imuunsysteem en cytokines:
Veel Lyme patiënten hebben een hoog 1,25D en laag 25D -- wat aantoont dat ze een infectie hebben.
What are objective markers of chronic Lyme disease? (38)

Lyme report: Montgomery County, MD -- Lyme doctor in Germantown.

Citaat: • Low or borderline low vitamin B12 and folic acid
            • A reversal of vitamin D levels with low vitamin D OH 25 and high vitamin D 1,25
Citaat: The vitamin D ratio will likely be abnormal. Vitamin D OH 25 will be low and Vitamin D 1,25 will be high, perhaps in the toxic range.
Lyme arts Montgemery County merkt op dat de 25D waarde laag is bij patiënten met de ziekte van Lyme en de 1,25D waarde hoog -- wellicht in de intoxicatie test gebied!!


De “borrelia burgdorferi” bacteriën en de Vitamine D Receptor
De “borrelia burgdorferi” bacteriën zijn in staat te transformeren in de zogeheten mycoplasma of te wel intracellulaire bacteriën die zich schuilhouden in het immuunsysteem en eiwitten uitscheiden die de VDR = Vitamine D Receptor bezetten en op deze wijze het immuunsysteem ontregelen en een scala aan klachten tot gevolg heeft van reumatische pijnen tot neurologische symptomen o.a. brainfog, depressies, wazig c.q. dubbel zicht, branden, tintelingen etc. kenmerken die eveneens van toepassing zijn bij tal van patiënten met een B12 tekort.

Er zijn tot nu toe ongeveer zo’n 50 bacterie soorten bekend die kunnen transformeren naar mycoplasma bacteriën deze bacteriën hebben geen celwand en worden daarom ook wel Cell Wall Deficient Bacteria (celwandloze bacteriën) genoemd -- de borrelia burgdorferi bacterie bij lyme patiënten is er één van.
De “helicobacter pylori” bacterie
De welbekende “helicobacter pylori” bacterie die op termijn een gebrek aan B12 kan veroorzaken zijn eveneens bacteriën die in staat zijn te transformeren naar celwandloze bacteriën. (39)

Het is daarom ook niet vreemd dat Pernicieuze anemie B12 patiënten oorzaak “helicobacter pylori” bacterie praktisch zonder uitzondering -- althans ik ben nog geen PA patiënt tegengekomen waar het niet van toepassing is -- een ontregeld Vit.D metabolisme hebben (laag 25D met hoog 1,25D)

Het is voor patiënten met een ontregeld Vit.D metabolisme of dit nu wordt veroorzaakt door Lyme (borrelia burgdorferi) of Pernicieuze anemie (helicobacter pylori) absoluut noodzakelijk beide Vit.D metabolieten te laten bepalen!
Opvallend is dat bij tal van patiënten met een scala van deze bovengenoemde chronische aandoeningen een laag 25D waarde met een te hoge 1,25D wordt gezien. Patiënten met diverse verschillende auto-immuun aandoeningen naast elkaar zijn niet ongewoon in die zin is het blijkbaar ook niet ongewoon dat een te lage 25D waarde met een te hoge 1,25D waarde eveneens bij diverse (B12) patiënten wordt gezien zeker wanneer je een verzamelaar bent in auto-immuun aandoeningen en de combi lage 25D met een te hoge 1,25D waarde eerder regel dan uitzondering blijkt te zijn.
Zowel Sarco, Crohn en Pernicieuze anemie patiënten hebben een verhoogd risico voor het ontwikkelen op termijn van Osteoporose mede door o.a. een verstoord Vit.D metabolisme. Of het zinvol is dat al deze patiënten bij een vermeend Vit.D deficiëntie (laag normaal 25D waarde) extra Vit.D gebruiken bij een (te) hoge 1,25D waarde is reden voor discussie. Sarco patiënten wordt in de regel ontraden extra hoeveelheden Vit.D suppletie te consumeren bij een verstoord Vit.D metabolisme de extra hoeveelheden Vit.D is brandstof voor de 1,25D het actieve hormoon calcitriol.
Bijsluiter Devaron: Sarcoidose is Besnier Boeck (40)
Voor menig patiënt met chronische auto-immuun aandoeningen is het van groot belang en gewenst c.q. noodzakelijk naast de 25D waarde eerst de 1,25D te laten bepalen alvorens uw arts extra hoeveelheden Vit.D voorschrijft  louter gebaseerd op uw 25D waarde. Op eigen initiatief extra hoeveelheden Vit.D gebruiken is ten zeerste af te raden zonder bekend te zijn of een verstoord Vit.D metabolisme van toepassing is.
Is there any need for 1,25(OH)2 vitamin D3 analysis in hypovitaminosis D? (41)
Citaat: Even in severe hypovitaminosis D the smallest amount of calcidiol seems to be sufficient for maintaining the calcitriol at normal levels.
Zelfs bij ernstige hypovitaminose D lijkt het erop dat de kleinste hoeveelheid calcidiol genoeg is om de calcitriol waarde op een normaal niveau te houden.


Wanneer ik lees dat de kleinste hoeveelheid calcidiol voldoende is om de calcitriol waarde op een normaal niveau te houden kan ik niet na laten mezelf af te vragen: “Wat gebeurd er met deze calcitriol waarde wanneer er Vit.D gesupplementeerd gaat worden?” Volgens de huidige consensus is er bij een waarde onder de 80nmol/l sprake van hypovitaminose D. Ik vind het vreemd dat de beide vitamine D metabolieten niet samen bekeken worden, ze maken immers beide deel uit van het Vit. D metabolisme.  In een normale gezonde situatie is het Vit.D metabolisme strak geregeld, ik denk echter dat we ons de vraag moeten stellen of deze regelmechanismen nog wel werken als wij Vit.D., middels suppletie toevoegen. De vraag die we ons misschien eerder moeten stellen is: “Is hypovitaminose D een bewijs van een tekort aan vitamine D of eerder van een ontregeld Vit.D metabolisme?” Vitamine D is een hormoon en calcitriol is de meest actieve metaboliet, wanneer er voordelen zijn in het opkrikken van een lage waarde d.m.v. suppletie, en deze voorwaarden worden overigens nog steeds ter discussie gesteld, zal op zijn minst bekeken moeten worden wat het effect van suppletie is op de 1,25D waarde.
Mijns inziens is een 1,25D bepaling juist van het grootste belang alvorens met suppletie gestart wordt en ook tijdens suppletie. Zolang we weigeren de Vit.D 1,25 te bepalen kunnen we onmogelijk stellen dat suppletie geen invloed heeft op deze waarde. Naar wat ik bij mezelf en bij anderen heb geconstateerd is dat bij een lage Vit. D 25 een groot deel van de toegevoegde Vit.D regelrecht naar de 1,25 D gaat.  Een hoge 1,25D gaat juist weer gepaard met de verschijnselen die je probeert tegen te gaan namelijk botontkalking en aderverkalking. Pas als calcitriol vaker wordt bepaald kunnen we conclusies trekken, nu gaan we er maar gewoon van uit dat deze waarde zichzelf goed reguleert zonder ons af te vragen wat extra suppletie doet.
Gelet op tal van aandoeningen (B12 deficiëntie incluis) waarbij de combi lage 25D waarden met een (te) hoge 1,25D waarde bij een x-aantal patiënten wordt gezien is mijn inziens een 1,25D bepaling naast de 25D bepaling aanvullend van karakter.
Het maakt niet uit door welke oorzaak dan wel aandoening waar door een te hoge 1,25D wordt veroorzaakt de gevolgen zijn en blijven het zelfde. In die zin enigszins vergelijkbaar bij B12 problematiek het maakt niet uit welke oorzaak (o.a. bacteriën) dan wel aandoening hiervoor verantwoordelijk is -- de gevolgen zijn en blijven het zelfde.

 Keuze vraag voor de HA en “specialist”: dient een (B12) patiënt met een te lage 25D waarde en te hoge 1,25D waarde te worden voorzien van extra Vit.D en dient deze suppletie bij deze Vit.D waarden gecontinueerd te worden?

Welke Vit.D bepaling is belangrijk bij een lage 25D waarde?

a) de 25D bepaling
b) de 1,25D bepaling
c) beide
Veiligheid van vitamines (42)
Citaat: Op dit moment is de bepaling van één van de metabolieten in het bloedplasma de beste wetenschappelijke methode om de vitamin-D-status te meten. De meest geschikte bepaling zou die van de 1,25-dihydroxy vitamine-D-metaboliet zijn. Dit is nog geen wijd verbreide bepaling en de meting van 25-hydroxy vitamine D wordt op het ogenblik meer algemeen gebruikt.
Citaat: Vitamin D is stored in the human body as calcidiol (25-hydroxy-vitamin D) which has a large volume of distribution and a half-life of about 20 to 29 days. Serum levels of calcidiol (25-hydroxy-vitamin D) are typically used to diagnose vitamin D overdose. In healthy individuals, calcidiol levels are normally between 32 to 70 ng/mL (80 to 175 nmol/L), but these levels may be as much as 15-fold greater in cases of vitamin D toxicity.
Citaat: Serum levels of bioactive vitamin D hormone (1,25(OH2)D) are usually normal in cases of vitamin D overdose., but this is viewed by some researchers as outdated and overly restrictive.
Serumspiegels van het actieve vitamine D hormoon (1,25 (OH2) D) is meestal normaal  in gevallen van vitamine D overdosering, maar dit wordt gezien door sommige onderzoekers als verouderd en te beperkend.
Weinig aan toe te voegen: verouderd en te beperkend een 1,25D bepaling is van essentieel belang!
Overzicht geraadpleegde literatuur c.q. wetenschappelijke artikelen.
(1) Pernicieuze anemie en theorie Marshall Protocol
(2) VITAMINE D, HET ONBEKENDE HORMOON
(3) De functie van vitamine D
(4) Calcium intake and vitamin D metabolism and action, in healthy conditions and in prostate cancer
(5) Vitamin D: the alternative hypothesis
(6) Vitamin D and autoimmunity: new aetiological and therapeutic considerations
(7) Hypercalcemie bij Sarcoidose
(8) UNRAVELING THE ENIGMA OF VITAMIN D
(9) Serum vitamin D metabolites and intestinal calcium absorption efficiency in women.
(10) Large-Scale in Silico and Microarray-Based Identification of Direct 1,25-Dihydroxyvitamin D3 Target Genes
(11) Calcitriol (1,25 dihydroxycholecalciferol = composed of vit.D)
(12) Birth and Death of Bone Cells: Basic Regulatory Mechanisms and Implications for the Pathogenesis and Treatment of Osteoporosis
(13) Hormonal Changes resulting from changes in 1,25 dihydroxyvitamind-D
(14) Pernicieuze anemie en theorie Marshall Protocol
(15) The Marshall Protocol Study Site
(16) Chronic Illness Recovery
(17) UGESA
(18) Vitamin D metabolites as clinical markers in autoimmune and chronic disease.
(19) Vitamin D in Relation to Atherosclerosis, Arterial Stiffening, and Hypertension
(20) Sarcoidosis and Vitamin D - All You Need to Know and Some Exciting News
(21) Remission in Sarcoidosis
(22) Vitamin D, Calcium and Sarcoidosis
(23) Increased Calcium Intake Does Not Suppress Circulating 1,25-Dihydroxyvitamin D in Normocalcemic Patients with Sarcoidosis
(24) Metabolism of 25-Hydroxyvitamin D3 by Cultured Pulmonary Alveolar Macrophages in Sarcoidosis
(25) Sarcoidose: Ontwikkelingen in de medicamenteuze behandeling
(26) De diagnose van sarcoidose
(27) Vitamin D Often High in Crohn’s Disease Patients


(28) Measurement of vitamin D levels in inflammatory bowel disease patients reveals a subset of Crohn’s disease patients with elevated 1,25-dihydroxyvitamin D and low bone mineral density
(29) Abnormal calcium metabolism caused by increased circulating 1,25-    dihydroxyvitamin D in a patient with rheumatoid arthritis
(30) Vitamin D and mucosal immune function
(31) Endometriose: perspectieven voor de toekomst
(32) RELATIVE EXPRESSION OF 1,25-DIHYDROXYVITAMIN D3 RECEPTOR, VITAMIN D 1ALPHA-HYDROXYLASE, VITAMIN D 24-HYDROXYLASE AND VITAMIN D 25-HYDROXYLASE IN ENDOMETRIOSIS AND GYNECOLOGIC CANCERS
(33) Vitamin D metabolites – relation to age, menopause and endometriosis
(34) Serum and peritoneal evaluation of vitamin D-binding protein in women with  endometriosis*
(35) Endometriosis Linked to Autoimmune and Other Chronic Diseases Including Chronic Fatigue Syndrome & Fibromyalgia
(36) Naked at Noon, Understanding Sunlight and Vitamin D.
(37) ILADS 2010 Conference Takeaways
(38) What are objective markers of chronic Lyme disease? 
(39) Pernicieuze anemie en theorie Marshall Protocol
(40) Bijsluiter: Devaron
(41) Is there any need for 1,25(OH)2 vitamin D3 analysis in hypovitaminosis D?
(42) Veiligheid van vitamines
(43) Vitamin D overdose
Diesel