Vit.B12: niet alle cobalamine vormen zijn gelijk.


Vitamine B12 wordt ook wel cobalamine genoemd het bevat namelijk het metaal kobalt. Vit.B12 is een verzamelnaam voor een groep van kobalt bevattende verbindingen bekend als corrinoids. De belangrijkste cobalamine derivaten zijn cyano-cobalamine, hydroxocobalamine en de twee co-enzym vormen methyl-cobalamine en adenosyl-cobalamine.


Hier de "story of my life" in een zoektocht naar de optimale cobalamine behandeling.


dinsdag 30 augustus 2011

Wanneer B12 smelt tabletten gebruiken naast de B12 injecties

Wanneer B12 smelt tabletten gebruiken naast de B12 injecties.

30 augustus - 2011

Wetenschappelijke onderzoeken vanaf de jaren ’50 zijn merendeels gebaseerd op het gebruik van de niet actieve cobalamine vormen o.a. cyano- en hydroxocobalamine. De bevindingen en behandel methode met deze cobalamine vormen zijn na decennia ook nu nog steeds gebaseerd op inzichten en de zienswijze zoals deze de vorige eeuw opgeld deden. De wijze en richtlijn van gebruik hydroxocobalamine injecties die staat beschreven in het Farmacotherapeutisch kompas en de bijsluiter van o.a. Nycomed is gebaseerd op de “klassieke” behandeling van Addison-Biermer ~ Pernicieuze  Anemie.

Deze “orthodoxe richtlijn” is met name van toepassing op een groep B12 patiënten die voldoen aan dit profiel. De gehanteerde “normaal waarde” door labs in geval van B12 deficiëntie in het bloed is gebaseerd op de conditie Pernicieuze Anemie -- een extreme vorm van Vit.B12 deficiëntie. Voor behandeling van B12 patiënten met de aandoening  Addison-Biermer ~ Pernicieuze  Anemie met hydroxocobalamine heeft deze “orthodoxe richtlijn” zijn waarde reeds lange tijd bewezen.

Deze richtlijn is niet gebaseerd dan wel gericht op een aanzienlijke groep B12 patiënten, die niet voldoen aan dit profiel, waarbij een dagelijks B12 hoeveelheid van met name het biologische actieve methylcobalamine in de hersenen van precair belang is voor preventie van veel neuro- psychiatrische symptomatische uitingen.

Of deze “orthodoxe richtlijn”, louter gebaseerd op gebruik van alleen cyano- hydroxocobalamine injecties, eveneens werkzaam is voor de groep B12 patiënten waarbij de oorzaak niet kan worden achterhaald door onvoldoende sensitiviteit van de geteste parameters dan wel gebrek aan meetbare diagnostiek mogelijkheden, geeft mijns inziens stof om over na te denken. Denk daarbij aan B12 patiënten met een sub normale B12 waarde dan wel een “grijs gebied ” waarde, waarbij B12 symptomen en met name de neuro- psychiatrische symptomen reeds manifest kunnen zijn.

Een stijging van de B12 bloedwaarde met de cyano- of hydroxocobalamine injecties geeft aan dat de behandeling is gestart en laat zien dat je B12 injecties krijgt -- de B12 bloedwaarde is vanaf dat moment van generlei waarde. Los van het cruciale punt of één van deze niet actieve vitamine cyano- of hydroxocobalamine al dan niet effectief kan worden omgezet in de actieve cobalaminen. In grote lijnen wordt bij de behandeling van Addison-Biermer ~ Pernicieuze anemie een “B12 bloedwaarde van 1000 pmol/l ” gebruikt als leidraad c.q. vuistregel met behandeling van B12 injecties.

Het hoogtepunt van de B12 totaal bloedwaarde wordt bereikt binnen 1 uur na iedere intramusculaire injectie. Binnen 48 uur na de injectie van 1000 mcg hydroxocobalamine wordt 50 tot 98% van de geïnjecteerde dosis via de nieren uitgescheiden in de urine. De exacte hoeveelheid B12 die wordt uitgescheiden binnen de 48 uur is afhankelijk van diverse factoren.Bij een gebrek aan foliumzuur en/of enzymgebrek kunnen omzet problemen in de “methylatie cyclus” ontstaan waardoor procentueel minder biologische actieve methyl- en adenosylcobalamine uit het aanbod cyano- hydrocobalamine injecties worden omgezet. Het verlies aan hoeveelheid niet bruikbaar B12 uit de B12 injectie via de urine zal groter zijn bij B12 patiënten met methylatie problematiek. Het grootste gedeelte aan B12 wat verloren gaat na plaatsen van een B12 injecties wordt uitgescheiden in de eerste acht uur. Gemiddeld wordt aangenomen dat 30% van een hydroxocobalamine 1000 mcg injectie kan worden gebruikt.


Waar of niet waar?
De volgende beweringen worden gedaan bij hydroxocobalamine gebruik, een niet actieve vorm die uitermate geschikt is als detox voor het binden van de cyanide molecuul.

* Hydroxocobalamine injecties werken voor de meeste patiënten.

* Wanneer de hydroxocobalamine injecties niet werken kan er geen B12 tekort zijn.
* De aanwezige schade die na na veelvuldig hydroxocobalamine injecteren niet verdwijnt is restschade c.q. blijvende schade en deze is onomkeerbaar.
De bovengenoemde beweringen zijn hardnekkige dogma’s die zich moeizaam laten corrigeren. Ze zijn net zo verfoeilijk als het dogma van het “medisch establishment”: Er kan geen B12 gebrek aanwezig zijn -- omdat je geen ijzer tekort hebt en je hemoglobine waarde goed is, daarmee is een B12 tekort uitgesloten!

Door de jaren heen bemerk ik bij mijzelf en diverse B12 patiënten dat een deel van de diversiteit aan B12 gerelateerde aanwezige symptomen heelt door behandeling met hydroxocobalamine injecties, een deel van de klachten stationair blijft, en een deel van de klachten zelfs erger worden.

Deze drie deling zit mijns inziens in het gegeven dat er een gebrek aan één of beide bepaalde actieve cobalamine vorm aanwezig kan zijn. Hier liggen mijns inziens nog vele mogelijkheden voor een B12 patiënt, alvorens zwart op wit te verkondigen dat dit restklachten zijn, los van de groep B12 patiënten die wel volledig kunnen herstellen met de behandeling met hydroxocobalamine injecties alleen.
Het verkondigen van reeds genoemde beweringen gaat tevens voorbij aan het gegeven of er een gebrek aan co-enzymen o.a. SAMe, methionine, foliumzuur (in dit geval methyl-folaat), Vit.B6 (in dit geval P-5-P de actieve vorm van B6) aanwezig kan zijn. Bij gebrek aan enzymwerking van deze co-enzymen zal de methylatie c.q. omzetting van hydroxocobalamine naar de actieve methyl- en adenosylcobalamine voor diverse B12 patiënten onvoldoende zijn -- methylatie is cruciaal voor normale neurologische functies.
De stelling aannemen dat dit praktisch bij de meeste patiënten optimaal en volledig functioneert is een misvatting --  met name bij die groep patiënten met een sub normaal B12 waarde, die wellicht al jaren in een “B12 Twilight zone” verkeren.

Wanneer er geen verbetering meer optreedt met het maatkostuum hydroxocobalamine injecties wordt dit beschouwd als zijnde restschade. Echter het blijven volharden van dergelijke opgesomde “schijn waarheden” kan bij een groep B12 patiënten datgene veroorzaken wat we juist willen vermijden -- een neuro- degeneratieve aandoening.

Los hiervan zijn er wellicht nog cobalamine vormen waarvan wij niet het bestaan kennen en die in aanwezigheid van zowel methyl- en adenosylcobalamine een interactie kunnen aangaan die we niet kennen -- laat staan wat de individuele werking hiervan kan zijn. Het is niet gezegd dat de cobalamine vormen die tot nu toe bekend zijn ook daadwerkelijk alle voorkomende vormen zijn wel proberen we met al onze wijsheid hier iets van te maken.
Normaal B12 bloedwaarde met te lage B12 voorziening in het CSF.
Diverse neuro-psychiatrische aandoeningen zijn beschreven in de literatuur met een normaal B12 bloedwaarde en te lage B12 voorziening in het CSF (cerebral spine fluid).
Assessment of vitamin-B12 status in CSF”. (1)  
Vitamin B12 Levels of Cerebrospinal Fluid in Patients with Organic Mental Disorder (2)
Understanding the Serum Vitamin B12 Level and Its Implications for Treating Neuropsychiatric Conditions: An Orthomolecular Perspective (3)
Vitamin B12 Deficiency: Symptoms, Signs & Optimal Treatment (4)
PSYCHIATRY AND VITAMIN B12 DEFICIENCY (5)
Japans onderzoek bij MS patiënten met hogere dosis orale methylcobalamine:
Vitamin B12 Metabolism and Massive-Dose Methyl Vitamin B12 (6)
Diverse groepen patiënten met degeneratieve neuro- psychiatrische aandoeningen met sub normaal Vit.B12 bloedwaarden zijn niet in staat om de hersenen te voorzien van een adequaat niveau aan methylcobalamine. Hersenen en zenuwcellen zijn met name afhankelijk van methylcobalamine. Degene die een B12 deficiëntie langzaam ontwikkelen kunnen geleidelijk doorschuiven in dementie deze zullen “alzheimer” gevallen worden genoemd -- deze conditie zal onomkeerbaar zijn.
De groep Vit.B12 patiënten die een B12 deficiëntie ontwikkelen met een snelle daling van de B12 bloedwaarde in korte tijdspanne kun je de “lucky ones” noemen (voor zover je van geluk kunt spreken) omdat bij deze groep B12 patiënten een B12 tekort wordt vastgesteld door standaard B12 bloedwaarde bepaling en er vroeg ingegrepen kan worden.
“Story of my life", ruim 3 jaar geleden (2008) ben ik gestart met het dagelijks inpassen van beide actieve cobalamine smelt tabletten -- methylcobalamine en adenosylcobalamine --  in mijn behandeling. Op dat moment volgde ik al vele jaren de richtlijn die beschreven staat in het Farmacotherapeutisch Kompas en de bijsluiter van Nycomed: Bij duidelijk neurologische afwijkingen: 1000 mcg een- à tweemaal per week gedurende bv. 2 jaar.

Voor mezelf blijkt gebruik van hydroxocobalamine injecties alleen geen alomvattend panacee te zijn en volledig herstel wordt er niet mee gerealiseerd. Na een paar dagen c.q. 1 week ben ik glad door de therapeutische werking van de hydroxocobalamine injectie heen -- dit geldt overigens voor meer B12 patiënten. Het ene na het andere neuro- symptoom zwelt weer aan zonder volledig herstel -- het is pappen en nathouden en bungee jumpen met een scala aan symptomen tussen de hydroxocobalamine injecties in. Tot voor kort vanaf 1995 tot mei 2008 lukte het mij zelfs na circa 400 hydroxocobalamine B12 injecties rijker niet zonder vervelende sensaties en het hernieuwd opvlammen van klachten om de tijdspanne te verlengen c.q. de interval frequentie tussen de injecties op kunnen rekken.
Meerdere malen geprobeerd -- met een badkuip vol aan hydroxocobalamine injecties dan wel gemarineerd in de B12 de afgelopen 16 jaar dan kan je niet meer met het argument aankomen -- je levervoorraad is nog steeds niet aangevuld.

Wat mij in al die jaren niet is gelukt met de sloot aan hydroxo-cobalamine en injecteren op gevoel etc. is mij uiteindelijk met behulp van dagelijks gebruik van beide, methyl- en adenosylcobalamine, smelt tabl. gelukt de interval te verleggen naar 1 hydroxocobalamine injectie in de 2 mnd. Overbodig om te vermelden dat dit niet met een dagelijks gebruik van een schamele hoeveelheid van bijvoorbeeld 1000 dan wel 3000 mcg methylcobalamine smelt tablet per dag heeft plaats gevonden.
De essentie bij B12 patiënten met methylatie problemen dan wel onvoldoende enzymwerking is het verkrijgen van een “saturated equilibrium” aan biologisch actieve B12 dagelijks in het bloed -- dan wel in de weefsels iedere dag voor onderhoud en herstel. (7)
Ik heb de afgelopen 3 jaar diverse schema varianten toegepast om een zo effectief mogelijke opname te creëren, rekening houdend o.a. met mijn neuro- symptomen. Net als bij gebruik van de hydroxocobalamine injecties kunnen met beide actieve cobalamine vormen eveneens beginverergering (o.a. herxheimer reacties) en opstartproblemen zich manifesteren. Het is goed mogelijk wanneer je met hydroxocobalamine geen of slechts milde beginverergering symptomen in het verleden hebt ervaren deze zich nu pas gaan manifesteren. Continuering van actieve cobalamine(n) gebruik is daarbij van belang, ongeacht de tijdelijke toename aan klachten.
Opstartproblemen dan wel beginverergering.
Bij opstartproblemen dan wel beginverergering en/of herxheimer reacties kunnen, met fijntuning van de dag dosis inname, deze reacties in toom dan wel tolereerbaar worden gehouden.
Men dient ook niet uit het oog verliezen wanneer de B12 smelt tabl. ogenschijnlijk nog geen soelaas biedt je het niet per direct af moet serveren. In dit beeld is het voor veel B12 patiënten moeilijk te beoordelen of de B12 smelt tabletten wel werken of niet.
citaat: ** Dit is het eerste artikel wat ik tegenkom dat een goede verklaring geeft voor de beginverergering van klachten, die veel mensen melden, wanneer zij net injecteren.
Wanneer dit inderdaad een teken is van zenuwreparatie, valt dit alleen maar toe te juichen.

Zowel een beginverergering van de klachten als het niet onmiddellijk resultaat zien van de eerste injecties kan, door onwetendheid van zowel de arts als de patiënt, een reden zijn om de behandeling te staken. De behandeling dient dan juist gecontinueerd te worden, weer iets om als patiënt op te letten!

Overigens wil het natuurlijk niet zeggen dat als er geen beginverergering is, dat de B12 niet helpt, maar wellicht eerder dat er nog geen duidelijke zenuwschade is.
(8)
Wanneer de hydroxocobalamine B12 injecties na geruime tijd je klachten nog niet verminderen serveer je deze ook niet af. Hoewel er diverse artsen zijn die dit argument wel gebruiken en met de meest ongefundeerde beweringen je medicatie reguleren (beperken) en zelfs willen stoppen met B12 injecties behandeling. Helaas zijn woorden van gelijke strekking bij mensen met gebrek dan wel onvoldoende kennis over de werking van methyl- en adenosylcobalamine smelt tabletten eveneens in zwang.
Een stijging van de B12 bloedwaarde tijdens de behandeling met cyano- of hydroxy-cobalamine injecties zegt niets meer over het tekort -- het laat alleen maar zien dat je B12 injecties krijgt. Deze waarde zegt niets over de werkelijke waarde op weefselniveau -- de B12 bloedwaarde kan dan ook niet gebruikt worden om uitspraken te doen over de effectiviteit van de behandeling.
Een gemeten B12 bloedwaarde na en met gebruik van de actieve cobalamine vormen wordt menigmaal afgeserveerd als zijnde smelt tabl. werken niet wanneer deze  bloedwaarde niet spectaculair is gestegen.
Een stijging van een B12 bloedwaarde met gebruik van bijvoorbeeld methyl- en adenosylcobalamine smelt tabletten is eveneens van generlei waarde en zegt net zo min iets over de werkelijke waarde op weefselniveau -- deze B12 bloedwaarde kan ook niet gebruikt worden om uitspraken te doen over deze wijze van behandeling!
Voor beide wijze van behandeling geldt: laat die B12 bloedwaarden los, zowel bij gebruik van cyano- en of hydroxocobalamine injecties dan wel bij gebruik van methyl- en adonosylcobalamine smelt tabletten -- het gaat primair om het welbevinden van patiënt en het verminderen van het klachtenpatroon!
Methylcobalamine is aanwezig in bloed plasma en bepaalde andere lichaamsvloeistoffen zoals CSF cerebral spine fluid en in de cytosol -- vloeistof waarin alle celorganen drijven en waarin de meeste metabole processen plaatsvinden. Methylcobalamine wordt niet gevonden in de mitochondriën.
Bij jonge kinderen kan het methylcobalamine aandeel van B12 in het bloed 90% van het totaal bedragen -- bij volwassenen van 50-70 jaar is dit slechts 1 á 2%.
Methylcobalamine komt overigens voornamelijk voor in koemelk. Helaas wordt door het pasteuriseren van melk een behoorlijk gedeelte aan Vit.B12 vernietigd!
Adenosylcobalamine komt voornamelijk voor in spierweefsel van vlees.De minimale stijging van je bloed B12 totaal waarde met gebruik van de adenosyl-cobalamine smelt tabletten is te verwaarlozen. Het “broodje aap verhaal” dat adenosyl-cobalamine smelt tablet gebruik onvoldoende zou werken omdat de B12 bloedwaarde niet spectaculair is gestegen in tegenstelling tot de hydroxocobalamine injecties kan regelrecht op basis hiervan naar het “sprookjesboek” van de gebroeders Wilhelm en Jacob Grimm.

Ongeveer 80% van de adenosylcobalamine wordt gevonden in de mitochondriën en niet in het bloed plasma! Daarom stijgt de plasma B12 waarde maar weinig bij gebruik van adenosylcobalamine.
De bewering dat biologische actieve B12 smelt tabletten onvoldoende of niet werken, spruit voort uit berichtgeving gebaseerd op onvoldoende dan wel een gebrek aan kennis, c.q. een onjuiste techniek dan wel het gebruik van inferieure B12 smelt tablet producten.
Methyl- en adenosylcobalamine zijn juist met name de actieve cobalamine(n) vormen bij uitstek die nodig zijn in onderhoud, reparatie en herstel!
De juiste wijze van gebruik c.q. techniek, dagelijkse hoeveelheid, dosis inname verdelen over de dag, kwaliteit B12 smelt tablet product, met name in de opbouw fase zijn onderwerpen van discussie. Op gevoel kan na de opbouw fase worden overgegaan op een dagelijks maatkostuum voor onderhoudsbehandeling.
De richtlijn startbehandeling hydroxocobalamine injecties beschreven o.a. in het Farmacotherapeutisch Kompas en bijsluiter Nycomed bij duidelijk neurologische afwijkingen luidt als volgt: 1000 mcg één-à tweemaal per week gedurende bijv. 2 jaar.
De richtlijn B12 injecties gebruiken met een korte injectie intervaltijd voor een langere periode, gedurende bijvoorbeeld 2 jaar, bij duidelijke neurologische afwijkingen spreekt voor zich. Het is dan ook absurd te veronderstellen dat gebruik van één schamele methylcobalamine 1000 mcg smelt tablet per dag een positieve bijdrage kan leveren bij neurologische afwijkingen.
Gebruik sowieso dagelijks meer dan die ene verdwaalde methyl smelt tablet van 1000 mcg in de opbouwfase voor een therapeutisch effect. Af en toe een methyl B12 smelt tablet gebruiken is onvoldoende -- af en toe een hydroxocobalamine injectie plaatsen is eveneens onvoldoende.
Voor herstel van neurologische symptomen met name reparatie van zenuw en hersencellen is minimaal een dagelijkse hoeveelheid van 6000 mcg noodzakelijk.
Wanneer beginverergerings klachten c.q. herxheimer reacties te heftig zijn, in de begin- en opbouwfase, dient een lagere dosis smelt tablet inname verdeeld over de dag serieus overwogen worden om reacties in toom dan wel tolereerbaar te houden. Na mate deze reacties afvlakken kan de dosis inname geleidelijk verhoogt worden tot de persoongebonden afhankelijke hoeveelheid.
De volgende punten bij gebruik van B12 smelt tabletten zijn van belang: 
(1) Dagelijkse hoeveelheid
(2) Gebruik methyl- en adenosylcobalamine wanneer je reeds cyano- en/of hydroxocobalamine injecteert
(3) Juiste wijze van gebruik (verdeling dagdosis inname)
(4) Juiste techniek

(5) Kwaliteit product

(6) De hoeveelheid foliumzuur in een B12 smelt tablet
(1) De hoeveelheid aan methyl- en adenosylcobalamine in de opbouwfase is cruciaal in beoordelen dan wel slagen van deze wijze van behandeling. In de opbouwfase is dagelijks gebruik van 6000 mcg methylcobalamine niet veel. Een hoeveelheid van 15000 mcg methylcobalamine per dag kan zelf nog te weinig zijn zeker wanneer men een product gebruikt wat niet aan de kwaliteitseisen voldoet en een juiste wijze van gebruik plus een juiste techniek negeert.
(2) Gebruik van hydroxocobalamine smelt tabletten is niet aan te raden naast de reeds hydroxocobalamine injecties behandeling wanneer na verloop van tijd met hydroxo-cobalamine injecties geen progressie meer plaats vindt. Bij methylatie problemen door gebrek aan enzymwerking is het gebruik van extra hydroxocobalamine smelt tabletten zinloos.

(3) Onjuist gebruik -- een hoeveelheid methylcobalamine van 6000 mcg per dag verdeeld in bijvoorbeeld 4 delen levert netto een hoger percentage op voor de cellen waarvan de procentuele opname hoger ligt dan een dosis van 15000 mcg in één keer.

(4) Onjuist techniek -- een hoeveelheid methylcobalamine van 15000 mcg in een paar minuten opzuigen of binnen een kwartier opzuigen zal procentueel netto minder opleveren dan tweemaal een dosis van 3000 mcg verdeeld over de dag in méér dan een uur weg laten smelten.

(5) Het ene product is niet het andere product, hier zit een wezenlijk verschil in. Voor een kwaliteitsproduct is van belang de verscheidenheid in samenstelling en de hoeveelheid bacterie cultuurstammen die in een B12 smelt tablet zitten verwerkt.

Niet ieder product bevat qua hoeveelheid dezelfde soort bacterie cultuurstammen -- vandaar dat er diverse producten op de markt zijn die direct afgeserveerd kunnen worden. Een kwaliteitsproduct geschikt voor gebruik is het geheim van de smid -- in dit geval de producent.


Uit ervaringsgebruik van diverse B12 patiënten, met methylatie problemen, blijkt duidelijk dat met gebruik van methylcobalamine sublingaal van het merk Jarrow en met adenosylcobalamine sublingaal van het merk Country Life goede resultaten zijn te bereiken.

(6) Grosso modo van de diverse merken B12 smelt tabletten die op de markt zijn kan je er vele sowieso alleen al afserveren om de hoeveelheden foliumzuur die in deze producten zit verwerkt. Met name de neuro- psychiatrische uitingen vereisen een dagelijks uitgekiende hoeveelheid methyl- en adenosylcobalamine per dag voor een therapeutische werking -- deze klachten zijn echt niet met 1 schamel smelt tabletje van 1000 mcg per dag of om de dag te verhelpen.

Men dient sowieso te kunnen voldoen aan een dagelijkse target hoeveelheid van minimaal 6000 mcg methylcobalamine afhankelijk van de individuele behoefte van patiënt, bij neuro- psychiatrische symptomen is zelfs een hogere dosis gewenst dan wel noodzakelijk in de opbouw fase.

De hoeveelheden foliumzuur varieert van 400 tot 800 mcg in een x- aantal merk B12 smelt tabl. van 1000 en 5000 mcg methylcobalamine van verschillende fabrikanten. De hoeveelheden foliumzuur dat dagelijks mee lift rijst de pan uit bij hogere dosis dagelijks methylcobalamine gebruik van deze merken -- deze extra hoeveelheden foliumzuur zijn ongewenst.

Merken met hoge dosis inhoud foliumzuur van 600 tot 800 mcg met slechts 1000 á 3000 mcg methylcobalamine per tablet zijn eveneens verkrijgbaar. Schouwing van de ratio methylcobalamine-foliumzuur inhoud per aanbieder merk B12 smelt tabletten is een voorwaarde -- dit geldt voor alle methyl- en adenosylcobalamine supplementen bij dagelijks gebruik!

De NOW 5000 mcg methylcobalamine tablet bijvoorbeeld bevat een hoeveelheid van 400 mcg foliumzuur en Bonusan 1000 mcg dibencozide (adenosylcobalamine) een hoeveelheid van 600 mcg foliumzuur. Een combi gebruik van slechts één tablet van beide merken zorgt voor een totaal van 1000 mcg = 1mg foliumzuur per dag.

Wanneer een dagelijkse therapeutische dosis van 2 of meer tabletten van 5000 mcg  noodzakelijk zijn, bij met name heling van de neuro- psychiatrische symptomen, zal bij gebruik van de NOW tabletten een percentage ongemetaboliseerd foliumzuur het gevolg zijn, wat de foliumzuur bloedwaarde ongunstig doet stijgen en vervuilt.

Bij gebruik van meer dan circa 400 mcg foliumzuur per dag blijkt een percentage aan ongemetaboliseerd foliumzuur in het bloed te circuleren dat geen fysiologische functie vervuld. De capaciteit om synthetisch foliumzuur in het lichaam om te zetten is gelimiteerd. Er zijn aanwijzingen dat ongemetaboliseerd foliumzuur de NK cell activiteit (Natural Killer cell activity) verlaagd. Deze NK cell zijn van belang voor het goed functioneren van je immuun systeem. Een verlaging in NK cellen betekent in wezen een verminderde werking van je immuun systeem.
Is your breakfast giving you cancer? (9)
citaat: And a new worry recently came to light when scientists discovered the liver has limited ability to metabolize folic acid into folate — which means any excess continues circulating in the bloodstream. "Unlike folate, folic acid isn't found in nature, so we don't know the effect of the excess," says Smith

Een nieuwe zorg kwam onlangs aan het licht, wetenschappers ontdekten dat de lever een beperkt vermogen heeft om foliumzuur te metaboliseren (om te zetten) in folaat -- dit betekent dat een eventueel overschot aan foliumzuur in de bloedbaan blijft circuleren. "In tegenstelling tot folaat, wordt foliumzuur niet gevonden in de natuur, dus weten we niet wat het effect is van een overschot," zegt Smith

Info ongemetaboliseerd foliumzuur (10,11,12,13,14,15,16)Welke B12 smelt tabletten zijn te prefereren en wijze van gebruik.
Wanneer je besluit B12 smelt tabletten te gebruiken zijn hydroxocobalamine smelt tabletten mijns inziens niet de eerste keuze. Hydroxocobalamine is net als Cyanocobalamine een niet actieve cobalamine vorm, deze beide cobalamine vormen dienen te worden omgezet in een biologisch actieve vorm, waarvoor een methyldonor (methyltetrahydrofolaat - MTHF) in de methylatie cyclus is vereist

De keus voor de actieve vorm methylcobalamine en adenosylcobalamine (Dibencozide) is kiezen voor de real thing, een methylatie block wordt door gebruik van de methyl- en adenosylcobalamine door middel van een bypass omzeild.

Voor optimaal gebruik dien je de dagdosis B12 smelt tabletten in tweeën te delen. Laat één deel van de dosis in de loop van de ochtend en een deel in de namiddag langzaam weg smelten onder de tong. Hiermee wordt een geleidelijke efficiëntere opname en saturatie van de B12 receptoren over de gehele dag bereikt. Voor diverse hormonale en DNA processen is een regelmatige aanvoer van actieve B12 noodzakelijk. Met gebruik van iedere dag B12 smelt tabletten verdeeld over de dag kan op deze wijze een regelmatige B12 aanvoer van actieve cobalaminen worden voorzien.

Bij veel last van bijvoorbeeld de (been) spieren gebruik sowieso in de ochtend een deel adenosyl- en methylcobalaminine. Adenosylcobalamine werkt op de energie huishouding in de mitochondriën. Gebruik de dosis methylcobalamine zowel in de ochtend en middag (niet in de avond -- tenzij nodig). Sommige mensen kunnen met gebruik van methyl-cobalamine in de avond last krijgen met inslapen, anderszins kan een dosis methylcobalamine in de ochtend ook helpen met het herstel van een verstoord waak/slaap ritme. (probeer eventueel uit).

Door iedere dag twee helften, verdeeld over de dag, te gebruiken bereik je een beter evenwicht oftewel een equilibrium wat noodzakelijk is voor diverse processen in het lichaam o.a. hormonaal. Los van een B12 deficiëntie behandeling één keer in de zo veel dagen of weken met een hydroxycobalamine injectie bereik je geen dagelijkse evenwicht. Je lichaam (lees: Vit.B12 receptoren!) dienen iedere dag van aanvoer actieve cobalaminen te worden voorzien voor maximaal effect.
Zelf heb ik goede ervaringen met de methylcobalamine van het merk Jarrow 1000 en 5000 mcg en de adenosylcobalamine van Country Life 3000 mcg met 200 mcg foliumzuur.
Eén van de voordelen van dagelijks gebruik Jarrow 1000 en 5000 mcg methylcobalamine tablet(ten) -- deze bevat beide geen hoeveelheden foliumzuur.
De 3000 mcg adenosylcobalamine tablet van Country life bevat maar 200 mcg foliumzuur deze hoeveelheid kan dagelijks wenselijk en noodzakelijk zijn om in je noden te voorzien -- zonder risico van een percentage ongemetaboliseerd foliumzuur in je bloed wat je beter kunt vermijden.
Sowieso is het van belang niet meer foliumzuur te gebruiken dan strikt noodzakelijk. Bacteriën, parasieten en kankercellen consumeren o.a. foliumzuur en ijzer voor: DNA, celdeling, celgroei, in stand houden dan wel uitbreiden van de bacterie soort. Folaat in het voedsel is geen probleem.
Wanneer je diverse suppl. gebruikt waar foliumzuur in zit verwerkt is het een kwestie van de dagelijkse foliumzuur optellen om geen overschot aan ongemetaboliseerd foliumzuur in je bloed te creëren. Je arts zal een hoge foliumzuur waarde gebruiken als zijnde goed zonder rekening te houden met een deel ongemetaboliseerd foliumzuur bij gebruik van (te) veel foliumzuur suppl. Sterker, het is aan de gewone foliumzuur bepaling waarde niet af te lezen hoeveel biologisch actief foliumzuur aanwezig is. Je weet alleen dat er foliumzuur in je bloed zit -- aan je standaard foliumzuur bloedwaarde is niet te zien hoeveel biologisch actief (THF en MTHF) foliumzuur er in jouw bloedwaarde aanwezig is en ook niet hoeveel ongemetaboliseerd foliumzuur wanneer je extra foliumzuur slikt.

Vergelijkbaar met de standaard B12 bloedwaarde waaruit je niet kan opmaken hoeveel biologisch actieve cobalaminen B12 in zit. De telling van de standaard B12 bloedwaarde is inclusief het samenraapsel aan hoeveelheid van niet actieve vitaminen o.a. cyano- dan wel hydroxocobalamine en analogen.
De hoeveelheid biologisch actief  methyl- en adenosylcobalamine dan wel methylfolaat in je standaard bloedwaarde is slechts gissen -- de optimale methyl- en adenosylwaarde bij gebruik van deze biologisch actieve vitaminen is onbekend een vuistregel voor deze waarden idem.
Menig B12 patiënt gebruikt een multi vit/min en/of B-vit. complex met name de B12 patiënten die veelvuldig in korte tijdspanne een cyano- en/of hydroxocobalamine injectie plaatsen. De aanvullende supplementen zijn in de regel voorzien van hoeveelheden foliumzuur.

Sowieso is het raadzaam de dagelijkse hoeveelheden synthetisch foliumzuur tegen het licht te houden. Niet alleen supplement gebruik -- in diverse etenswaren wordt synthetisch foliumzuur toegevoegd onder het mom dat het heilzaam is voor de gezondheid. Het maakt in feite niets uit -- dagelijks verrijkt c.q. toegevoegd foliumzuur in voeding of los foliumzuur suppl. gebruik het is en blijft extra foliumzuur en de omzetting bij een bepaalde hoeveelheid per dag is gelimiteerd.
Voedselverrijking is niet verplicht echter extra foliumzuur toevoegen aan voedsel is niet verboden en dus toegestaan. Hier zit de kneep -- niet verplicht en niet verboden! Maar de vraag blijft of het wel raadzaam en heilzaam is.
Gelukkig is het foliumzuur toevoegen aan voeding hier in Nederland niet verplicht, en heb je nog een keus, dit in tegenstelling tot praktisch 40 landen elders over de wereld, waar verplicht foliumzuur aan het voedsel wordt toegevoegd. Producten in Nederland waar fabrikanten extra foliumzuur toevoegen zijn o.a. margarine, ontbijtgranen en sinaasappelsap. Voor en tegenstanders buitelen vooralsnog over elkaar heen of in Nederland foliumzuur verrijking in voeding eveneens verplicht moet worden.

Adenosyl cobalamine smelt tabletten werken niet.

De berichten dat dibencozide (andere naam voor adenosylcobalamine) smelt tabl. bijvoorbeeld niet werken omdat bij gebruik de B12 waarde nauwelijks of minimaal stijgt en daarom alleen al om die reden wordt afgeserveerd is verbazingwekkend.
Het is blijkbaar niet of onvoldoende bekend dat adenosylcobalamine praktisch geen verhoging van de B12 bloed waarde laat zien. Adenosylcobalamine maakt meer dan 80% uit van de cobalaminen en wordt vooral gevonden in de mitochondriën dit in tegenstelling tot methylcobalamine deze co-enzym wordt gevonden in het plasma en niet in de mitochondriën.

citaat: Een functionele marker voor het aantonen van een gebrek aan Ado-Cbl is een MMA (methylmalonzuur) bloed of urine bepaling. Een uitputting van Ado-Cbl resulteert in een verhoging van de MMA concentratie in het bloed of urine. De MMA waarde wordt beïnvloed door het toedienen van Ado-Cbl, dit in tegenstelling tot Me-Cbl welke cobalamine vorm direct werkt op een verhoogde homocysteine waarde.
(8)


Een tweede test MMA, nadat met behandeling met adenosylcobalamine is gestart -- welke arts doet dit, je mag al blij zijn met één test -- geeft uitsluitsel bij patiënten met een reeds verhoogde MMA waarde of de dibencozide smelt tabletten al dan niet werken.

Methylmalonzuur zetelt in de mitochondrien -- het specifieke enzym methylmalonyl-CoA-mutase bindt zich samen met het co-enzym adenosylcobalamine -- nu kunnen er specifieke chemische reacties plaats vinden. Het enzym methylmalonyl-CoA-mutase zorgt voor de omzetting van methylmalonyl-CoA naar succinyl-CoA, welke in de krebscyclus ook wel citroenzuurcyclus genoemd wordt omgezet in pyruvaat. Bij een adenosylcobalamine tekort zal in plaats van deze normale omzetting het methylmalonyl-CoA worden omgezet in methylmalonzuur. Hierdoor zullen de concentraties van MMA in zowel urine en in bloed stijgen.
Veelvuldig hydroxocobalamine injecteren is niet schadelijk.

Veelvuldig, met een korte interval hydroxocobalamine injecteren is een aanslag op o.a. kalium, foliumzuur, ijzer en de koper voorraad.

Iedere keer wanneer cyano- en/of hydroxocobalamine wordt geïnjecteerd vindt er een grote golf aan productie nieuwe rode bloedcellen plaats -- met korte interval injecteren is dit golf op golf.

Grote hoeveelheden kalium worden gebruikt voor deze snelle aanmaak van grote hoeveelheden rode bloedcellen. Het dalen van de kaliumwaarde wordt gezien bij diverse B12 patiënten -- dit wordt veroorzaakt door het injecteren van B12 en kan uiteindelijk leiden tot een tekort aan kalium. (17) Los van kalium wordt met veelvuldig B12 injecteren door de geforceerde aanmaak van deze nieuwe rode bloedcellen ijzer, koper en diverse andere B- vitaminen leeg geroofd uit de aanwezige voorraad.


Wanneer je al laag in je kalium of andere genoemde nutriënten zit pleeg je a.h.w. roofbouw op deze bouwstoffen -- met alle nadelige gevolgen van dien.

De slogan: “hydroxocobalamine heeft de B-vit. nodig voor maximaal effect”, is de halve waarheid en een non-sequitur (het volgt er niet uit, maar lijkt dit wel te doen.). Degene zonder kalium, foliumzuur, ijzer dan wel koper gebrek zal op termijn met veelvuldig gebruik van cyano- en/of hydroxocobalamine injecteren een gebrek dan wel tekort aan één of meerdere nutriënten ontwikkelen.

De bereidwilligheid periodiek diverse vit- en mineralen van belang te controleren door de arts tijdens veelvuldig hydroxocobalamine injectie behandeling in korte tijdspanne bij geruime tijd denk aan 2 jaar o.a. bij neuro problematiek is overwegend laag te noemen.

Om nu te zeggen dat veelvuldig hydroxocobalamine injecteren niet schadelijk zou zijn. Primair gezien niet -- de secundaire gevolgen -- de gecreëerde vitamine en mineralen tekorten kunnen wel degelijk op termijn schadelijk zijn. Bijvoorbeeld een niet tijdig gediagnosteerd koper tekort heeft dezelfde invaliderende uitwerking als een B12 deficiëntie. Je raakt van de wal in de sloot -- zoek de verschillen. (18,19)
Wanneer naast de hydroxocobalamine injecties B12 smelttabletten gebruiken.

Persoonlijk ben ik meer voor gebruik van iedere dag B12 smelt tabletten naast de hydroxocobalamine injecties -- dit is een keuze. Wanneer je er na een half jaar hydroxocobalamine injecties nog als een natte zak andijvie bijzit of voor schroot bij ligt is direct dagelijks beide B12 smelt tabletten in passen een serieuze optie naast de gebruikelijke injecties. Ook de stof hydroxocobalamine heeft zijn functies ook al kan deze niet effectief genoeg worden omgezet door gebrek aan enzym werking naar voldoende methylcobalamine dan wel adenosylcobalamine bij personen met een methylatie probleem. Vandaar de integrale aanpak om diverse redenen voor het tackelen c.q. omzeilen van een methylatie probleem. Je hebt hoe dan ook alle drie de stoffen hydro- en methyl- en adenosylcobalamine nodig voor een optimale werking bij het aanpakken van een B12 tekort.

Waarom B12 smelt tabletten gebruiken:

·        evt. aanwezige omzet problemen in de methylatie cyclus gericht aan pakken.
·        de interval van injecties kan hierdoor sneller worden opgerekt.
·        door oprekking van de injecteer frequentie interval wordt de roofbouw op overige nutriënten geminimaliseerd.
·        wanneer patiënten te weinig injecties krijgen voorgeschreven gaat dit niet ten koste van je herstel -- integendeel gebruik van beide smelt tabletten bevorderen het herstel.
·        het experimenteren in de marge met diverse (ongeschikte) multi vit. min. en B-suppl. minimaliseren.
·       het soebatten bij je arts voor periodiek diverse vitaminen en mineralen bepaling van belang kan beperkt worden.
Let wel er is geen enkele multi vit. min. supplement dan wel B-complex dat de real thing kan vervangen -- hooguit bij benadering.

Wanneer primair een B12 methyl- en adenosylcobalamine deficiëntie van toepassing is behandel deze dan ook met de cobalamine vormen die kunnen bijdragen aan herstel: de actieve cobalaminen.


(1)   Letters to the editor

http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/reprint/141/1/136b

(2)  Understanding the Serum Vitamin B12 Level and Its Implications for Treating Neuropsychiatric Conditions

http://www.townsendletter.com/FebMarch2011/b12psych0211.html

(3)   Vitamin B12 Levels of Cerebrospinal Fluid in Patients with Organic Mental Disorder

http://www.orthomolecular.org/library/jom/1983/pdf/1983-v12n04-p305.pdf

(4)   Vitamin B12 Deficiency:  Symptoms, Signs & Optimal Treatment

http://www.johndommissemd.com/page/368501

(5)   PSYCHIATRY AND VITAMIN B12 DEFICIENCY

http://www.pbraunmd.org/pbraunmd/b12%20medical%20literature.pdf

(6) Vitamin B12 Metabolism and Massive-Dose Methyl Vitamin B12 Therapy in Japanese Patients with Multiple Sclerosis

http://www.journalarchive.jst.go.jp/jnlpdf.php?cdjournal=internalmedicine1992&cdvol=33&noissue=2&startpage=82&lang=en&from=jnlabstract


(7)   Vit.B12 tekort, beginverergering en neurologische klachten.
http://b12vitaminetekortpodium.blogspot.com/2011/06/vitb12-tekort-beginverergering-en_07.html

(8)   Vit.B12: niet alle cobalamine vormen zijn gelijk.

http://b12vitaminetekortpodium.blogspot.com/2011/06/vitb12-niet-alle-cobalamine-vormen-zijn.html

(9) Is your breakfast giving you cancer?

http://www.msnbc.msn.com/id/35874922/ns/health-diet_and_nutrition/

(10) Folate intake and bowel cancer risk

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2745742/pdf/12263_2009_Article_126.pdf

(11)  B-vitamins and prevention of dementia


http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=1681124&jid=PNS&volumeId=67&issueId=01&aid=1681116

(12) Calcium L-5-methyltetrahydrofolate

http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v56je03.pdf

(13) The extremely slow and variable activity of dihydrofolate reductase in human liver and its implications for high folic acid intake

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2730961/pdf/zpq15424.pdf

(14) Folic acid fortification warning

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7069077.stm

(15) Unmetabolized Folic Acid in Plasma Is Associated with Reduced Natural Killer Cell Cytotoxicity among Postmenopausal Women
http://jn.nutrition.org/cgi/reprint/136/1/189

(16) Circulating folic acid in plasma: relation to folic acid fortification

http://www.ajcn.org/cgi/reprint/88/3/763
 
(17) Stoornissen van de water- en elektrolytenhuishouding

http://www.fk.cvz.nl/default.asp?soort=inleidendetekst&naam=inl%20stoornissen%20van%20de%20water%20en%20elektrolytenhuishouding

(18) Mimicry in Koper Anemie en een Vit.B12 tekort (deel 1)
http://b12vitaminetekortpodium.blogspot.com/2011/06/mimicry-in-koper-anemie-en-een-vitb12.html

(19) Mimicry in Koper Anemie en een Vit.B12 tekort (deel 2)
http://b12vitaminetekortpodium.blogspot.com/2011/06/mimicry-in-koper-anemie-en-een-vitb12_15.html

Diesel

4 opmerkingen:

 1. Een duidelijk uitgelegde beschrijving van de waarde en dit alles werpt een ander licht. Hoe kan ik in contact komen persoonlijk?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat raad je aan? Eerst injecties als opbouw, daarna erbij smelttabletten. Is dat niet teveel? Of kan je alleen smelttabletten doen. Ik weet niet goed hoe ik het aan moet pakken. Ik ga morgen aan de opbouw van de injecties beginnen, zoals aangeven op de bijsluiter. Maar moet ik dan daarbij jarrow en country live gaan nemen of pas als de opbouwfase geweest is. Moet ik dan de injecties stoppen en alleen nog overgaan op de smelttabletten? En moet ik bij de smelttabletten dan mijn koper laten testen of erbij slikken? Kunt u mij hier duidelijkheid over geven. Mijn B12 ligt net binnen de bloedwaarde (148) maar wel de symptomen van B12 tekort. Dus dokter wilde injecties gaan uitproberen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mag je naast je twee wewekelijkse injecties de hoog gedoseerde smelttabletten innemen ?
  Ik ben pas drie maanden bezig met injecties maar neuro klachten zijn alleen maar toegenomen .

  BeantwoordenVerwijderen