Vit.B12: niet alle cobalamine vormen zijn gelijk.


Vitamine B12 wordt ook wel cobalamine genoemd het bevat namelijk het metaal kobalt. Vit.B12 is een verzamelnaam voor een groep van kobalt bevattende verbindingen bekend als corrinoids. De belangrijkste cobalamine derivaten zijn cyano-cobalamine, hydroxocobalamine en de twee co-enzym vormen methyl-cobalamine en adenosyl-cobalamine.


Hier de "story of my life" in een zoektocht naar de optimale cobalamine behandeling.


zaterdag 11 juni 2011

De andere kant van het Vit.D verhaal Marshall Protocol

De andere kant van het Vit.D verhaal Marshall Protocol
de theorie van Trevor Marshall en het Marshall Protocol
6 september 2009
Een tekort aan Vit.D wordt wereldwijd in verband gebracht met de meest uiteen lopende aandoeningen. Diverse (epidemiologische) wetenschappelijke onderzoeken zowel in binnen en buitenland brengen een Vit.D tekort in beeld met al dan niet auto-immuun gerelateerde aandoeningen c.q chronische ziekten. Voor een gedetailleerd overzicht wat betreft aandoeningen die worden geassocieerd met een te kort aan Vit.D lees o.a het artikel “Bij wie en wanneer een Vit.D meting”
Een voortrekkers rol in publiceren van Vit.D info. met name in Amerika is de Vit.D Council. Deze raad, met leden uit zowel Amerika en Canada, adviseert het grote publiek hoe belangrijk het is om extra Vit.D in te nemen wanneer een te lage Vit.D (25-OH) waarde is gemeten. Diverse publicaties, in het NVKC (Nederlands Tijdschrift voor Klinische Chemie) door artsen o.a prof F.A.J Muskiet en E. van der Veer werkzaam in het UMCG (1) en P. Lips endocrinoloog verbonden aan VU medisch centrum Amsterdam (2), zijn voorhanden. Op de site van Ortho communications & science vestigt Gert Schuitemaker (orthomoleculair apotheker) in zijn recent verschenen boek “Nieuw licht op vitamine D” de aandacht op de rol van Vit.D (3) Last but not least heeft de Gezondheidsraad haar visie in een lijvig rapport gepubliceerd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d 30 sept. 2008 (4)
Een geheel andere visie en benadering van de rol van Vit.D bij al dan niet auto-immuun gerelateerde aandoeningen en chronische ziekten wordt beschreven in de theorie van Prof. Trevor G. Marshall oftewel het Marshall Protocol ook wel MP genoemd en deze gaat lijnrecht in tegen een x-aantal algemeen aanvaarde paradigma’s c.q. veronderstellingen.
Chronische en/of auto-immuunziekten worden veroorzaakt door Th1-ontstekingen. Heel veel chronische ziekten en aandoeningen worden in verband gebracht met Vit.D. De Vitamine D-Receptor (VDR) die geactiveerd wordt door de 1,25 D is een belangrijke receptor die een grote rol speelt in het immuunsysteem.
Bij Th1-ziekten is het Vit.D-metabolisme ontregeld doordat bacteriën bepaalde eiwitten maken die de VDR receptor bezetten. De 1,25 D, het hormoon dat in een gezonde situatie aan de VDR bindt en daarmee het immuunsysteem activeert, bereikt een sterk verhoogde waarde.
Doordat de VDR receptor bezet is hebben zelfs steeds hogere waardes van 1,25 D geen positief effect meer op het immuunsysteem, wel heeft de stijgende 1,25 D een negatief effect op tal van andere systemen in het lichaam. Met als uiteindelijk resultaat een sterk verzwakt lichaam met een chronische c.q. auto-immuun aandoening.
Een Nederlands artikel “De wetenschap achter het Marshall Protocol” (5) geschreven door Ron van Dungen (Marshall Protocol Knowledge Base) geeft een samenvatting voor degene die de Engelse taal niet volledig machtig zijn.


In essentie bestaat het MP uit vier belangrijke componenten, die worden ondersteund door de nieuwste inzichten uit de moleculaire wetenschap.
(1) Het gebruik van een dosis Vit.D receptor agonist; namelijk Benicar/Olmesartan dit is een bloeddruk verlager en heeft een hoge affiniteit met de Vit.D receptor deze wordt ingezet om de door bacteriën gesynthetiseerde eiwitten als mede Vit.D te verdrijven uit de Vit.D receptor (VDR)

(2) Het gebruik van combinaties gepulseerd lage dosis specifieke bacteriostatische antibiotica ter ondersteuning van het eigen afweersysteem.

(3) Uitsluipen eventuele immuun suppressieve medicatie c.q immuun suppressieve therapieën.

(4) Consumptie levensmiddelen met Vit.D vermijden als mede een aantal andere immuun suppressieve levensmiddelen o.a soja (bevat isoflavonen). Tevens Vit.D suppletie, Multi. vit/min suppletie, foliumzuur en ijzer suppl. vermijden (beiden voedt bacteriën) in levensmiddelen zijn deze vitamines en mineralen geen bezwaar, mits het niet verrijkte producten gaat. Patiënten dienen eveneens blootstelling aan (zon)licht te beperken, de huid te bedekken dan wel in te smeren met een sun blocker (zinkoxide zalf), ogen beschermen met speciale (NoIR) zonnebrillen die UV-A en B en IR stralen reduceren.
Het MP stelt dus dat veel aandoeningen te wijten zijn aan Th1 pathogenen, die moeilijk aan te tonen zijn en tegelijkertijd het aangeboren immuunsysteem goeddeels lamleggen. Via gepulseerde laag gedoseerde langdurige antibiotica worden deze, moeilijk te bestrijden, pathogenen bestreden en het immuunsysteem weer op gang gebracht. Dat is in kort de theorie, die wetenschappelijk uitgebreid onderbouwd wordt.

Een zeer korte verklaring van de inwerking van chronische inflammatoire infecties op het immuunsysteem en hoe het MP deze reactie doorbreekt en de pathogenen wel doeltreffend bestrijd en het immuunsysteem reactiveert staat beschreven in het artikel Immuno-Inflammtory Modulation In Chronic Disease
(6)


Trevor Marshall zelf was Sarco patient
(7)
, vandaar dat zijn kennis over de connectie Vit.D en Sarcoidose het grootst is. Maar hij stelt tevens dat pathogenen die verantwoordelijk zijn voor diverse andere aandoeningen allen het Vit.D metabolisme verstoren doordat macrofagen grote hoeveelheden 1,25 D gaan produceren, waardoor uiteindelijk het immuunsysteem de pathogenen niet meer herkend en niet meer kan bestrijden. Een reactie van het lichaam op deze buitenproportionele productie van 1,25 D is het verlagen van de 25 OH. Een lage 25 OH hoeft dus niet op een tekort te duiden, het kan ook een aanwijzing voor een (te) hoge 1,25 D zijn.

Sarcoidose kan zich op verschillende manieren uiten. In de V.S. zijn de eerste ziekteverschijnselen bij 50% van alle patiënten met sarcoidose een longaandoening. Lichte tot ernstige hypercalciëmie (te hoge calcium waarde) komt bij 10-20% van de patiënten met sarcoidose voor. In dit wat oudere artikel, wat o.a te merken is aan de oude referentiewaardes die gehanteerd worden, uit 1989 over hypercalciëmie bij sarcoidose patiënten
(8)
blijkt ook een duidelijke link met Vit. D. Terugkomend op de genoemde verouderde referentiewaardes kan men zich de vraag stellen of het wel terecht is dat referentiewaardes steeds naar boven bijgesteld worden. Echter, wat in dit artikel duidelijk naar voren komt is dat gevormde macrofagen 1,25 D gaan produceren en dat daarmee het Vit.D metabolisme verstoord wordt.

Trevor Marshall stelt dat deze 1,25 D producerende macrofagen niet alleen bij sarcoidose gezien worden, maar bij iedere Th1 aandoening.

Zelfs als de diagnose sarcoidose niet gesteld kan worden omdat bijvoorbeeld geen granulomen aangetoond kunnen worden is het nog steeds mogelijk dat er wel sprake is van sarcoidose of een andere Th1 aandoening.

Om te weten of er sprake is van een Th1 aandoening kan gebruik gemaakt worden van een therapeutische mini-probe en een therapeutische probe
(9)
. Tijdens de mini-probe wordt Vit.D suppletie gestaakt, zonlicht vermeden en voedsel wat Vit.D bevat vermeden. Tijdens de therapeutische probe wordt gebruik gemaakt van de medicijnen Benicar/Olmesartan en Minocycline, medicijnen die ook in de laatste fases van het protocol gebruikt worden. Wanneer deze probe een duidelijke reactie geeft is er, volgens het MP, vrijwel zeker sprake van een Th1 aandoening.

Trevor Marshall onderschrijft in zijn talrijke bio essays het grote belang van een 1,25 D (calcitriol) bepaling naast de 25 OH (calcidiol) waarde. Belangrijk is dat na bloedafname en centrifugeren uw bloedmonster 1,25 D wordt ingevroren!

Voor degene die meer willen weten over de “Andere kant van Vit.D” en het Marshall Protocol de volgende sites geven een zeer uitgebreide informatie over deze secosteroid hormoon.
Uitgebreid info. van de 4 componenten MP
Index artikelen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten